Akademik Kadrolara İlşkin Unvanlar ve Üniversitelerde Çalışan Personelin İstihdam Bazında Dolu Kadro Dağılımları

Akademik Kadrolara İlşkin Unvanlar

İstihdam Şekli   Kadın Sayısı Erkek Sayısı  Çalışan Sayısı
Profesör  5.891 12.604 18.495
Doçent  4.554 8.080 12.634
Yardımcı Doçent  10.883 16.626 27.509
Öğretim Görevlisi  6.192 9.391 15.583
Okutman  4.049 2.895 6.944
Araştırma Görevlisi  21.288 22.085 43.373
Uzman  1.746 1.849 3.595
Çevirici  14 7 21
Eğitim Ve Öğretim Planlamacısı 10 8 18
Toplam 54.627 73.545 128.172

 

Üniversitelerde Çalışan Personelin İstihdam Bazında Dolu Kadro Dağılımları

İstihdam Şekli  Çalışan Sayısı
ÖĞRETİM ELEMANLARI  128.172
MEMUR  101.451
SÖZLEŞMELİ PERSONEL  6.363
SÜREKLİ İŞÇİ  2.596
GEÇİCİ PERSONEL  774
GEÇİCİ İŞÇİ  834
Toplam  240.190

Yorumlar