YÖK'ten karşılıksız bursu, Yök Temel Bilimler ve Yerbilimlerini tercih edenlere burs verecek. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı. YÖK Duyuru yayınladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar, YÖK Destek Bursu Alabilme Şartları nelerdir?...

ÜNİVERSİTEDE TEMEL VE YER BİLİM TERCİH EDENLERE MAAŞ GİBİ BURS (Haziran 2017)

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 2017-2018 döneminden itibaren yer bilimleri alanları ile temel bilim alanlarındaki programlara ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere bir yıl boyunca aylık 625 lira burs verileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunu, artık yeni ve yenilikçi programlar geliştirdiğinden "Yeni YÖK" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Başkan Saraç, YÖK olarak geçen yıl ilk kez Türkiye'nin öncelikli alanları ve yükseköğretim sistemi açısından stratejik önem taşıyan, tarım-ziraat-orman-su ürünleri odaklı lisans programlarına ilginin arttırılması amacıyla bu fakülteler altında yer alan programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere burs verme kararı aldıklarını anımsattı.

YÖK Başkanı, 46 üniversitede 210 programda 630 öğrenciye 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan teşvik programı kapsamında burs verilmeye başlandığını dile getirdi.

Yeni teşvik sistemine 2 alan daha eklendi

YÖK Başkanı Saraç, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin bilim hayatı için önemli iki burs programını daha başlatacaklarını söyledi.

Bunlardan ilkinin Türkiye için önem taşıyan ancak son yıllarda ilginin azaldığı yer bilimleri programları olacağını belirten Saraç, şöyle devam etti:

"Yer bilimleri programları aslında temel bilimlerin bir cüzü olarak da kabul edilen programlardır. Halen yükseköğretim sistemimizde, 20 maden mühendisliği, 25 jeoloji mühendisliği ve 8 jeofizik mühendisliği programı mevcut. Buradaki öğrenci taleplerine baktığımızda temel bilimlere ilginin azaldığı dönemlerle aynı zamanda buraya da ilginin azaldığını gözlemlemek mümkün. 2012 yılında bu programların doluluk oranı yüzde 39-50 bandında iken 2016 yılında alınan bazı kararlar ve rasyonel planlamalar neticesinde bu oran, yüzde 52-66 bandına yükseldi.

Fakat yer bilimleri de ziraat-orman-su ürünleri gibi ülkemiz için hayati önem taşıyor. Bu programların öğrencilerinin nitelik bakımından profilini yükseltmeye yönelik bir dizi çalışma başlatma kararı aldık. Bu yıldan itibaren yer bilimleri alanları olan maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere de burs vereceğiz."

Temel bilimler alanı

YÖK Başkanı Saraç, bütün üniversitelerin bilimsel yapısının zeminini oluşturan alanların temel bilim programları olduğunun altını çizerek, YÖK'ün talebi üzerine TÜBİTAK'ın temel bilimler alanında ilk 25 bine giren öğrencilere bir burs programı verdiğini hatırlattı.

Başkan Saraç, bu program araştırma reform paketi çerçevesinde temel bilimler mezunlarına yönelik istihdamı teşvik edici düzenlemelerle birleştiğinde temel bilimler alanında da bir iyileşmenin görünür hale geldiğini vurguladı.

Saraç, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren YÖK'ün Türkiye'nin bilim hayatı için önem arz eden diğer bir alan olan temel bilimler alanına da burs verme kararı aldığını belirterek, şöyle dedi:

"Devlet üniversitelerimizdeki temel bilimler alanına yani fizik, kimya, biyoloji, matematik programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilerimize YÖK bursu verme kararı aldık. Bu tabii çok ciddi bir sayı olacak. Bu burs, devlet üniversitelerimizde temel bilimler programlarımıza ilk 3 sırada yerleşen tüm öğrencilerimiz için geçerlidir. Temel bilimler alanındaki bu teşvik ve desteklerin ülkemizin bilim odaklı kalkınması için önemli katkı sağlayacağı görüşündeyiz."

"Başka kurumdan da burs alınabilecek"

YÖK Başkanı Saraç, geçen yıl başlatılan ve bu sene de yer bilimleri ve temel bilimlerin dahil edildiği YÖK burslarına ilişkin, "Geçen yıl başlattığımız burs kapsamındaki tarım, ziraat, orman, su ürünleri ile bu yıl başlatacağımız yer bilimleri ve temel bilimlerin bütün programları da ilave edildiğinde devlet üniversitelerimizde toplam 448 program bulunduğunu görüyoruz. 448 programa ilk üç sırada yerleşecek öğrencilerin tümü yani bin 344 öğrencimiz bu burs imkanından yararlanacaklar." açıklamasını yaptı.

Bu öğrencilere ödenecek burs miktarının da bu akademik yıl için aylık 625 lira olacağını aktaran YÖK Başkanı Saraç, bursların 12 ay boyunca ödeneceğini, YÖK bursunun başka bir kurumdan burs alınmasına engel teşkil etmeyeceğini söyledi.

YÖK Başkanı Saraç'ın konuya ilişkin beyanatı için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Orman Programları

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Su Ürünleri Programları

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Temel Bilimler Programları

Biyoloji

Fizik

Kimya

Matematik

Yer Bilimleri Programları

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları 

Ziraat Programları

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyosistem Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni

YÖK Destek Bursu Alabilme Şartları:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2017 ÖSYS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2017 yılı için aylık 625 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir. 2018 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. “YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31393823/lisans_ogrencileri_usul_esaslar.PDF adresinden ulaşılabilecektir.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç:

Pazar günü itibariyle bu seneki YGS ve LYS süreci tamamlanmış bulunuyoruz. Öğrencilerimiz şimdi heyecanla sınav sonuçlarını bekliyorlar. Ben tüm öğrencilerimizin bu sınav maratonunda emek ve çalışmaları kapsamında arzu ve hak ettikleri sonucu almalarını diliyorum. Sınav sonuçları heyecanla beklenirken, aynı zamanda da tercih sürecinin heyecanı yaşanıyor. Bugün sizlerle bu süreçte ülkemiz için önemli gördüğümüz bazı programlarımıza yönelik başlatacağımız destek programımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl ülkemiz ve yükseköğretim sistemimiz açısından stratejik önem taşıyan, Tarım - Ziraat – Orman - Su Ürünleri odaklı lisans programlarımıza olan ilginin arttırılması amacıyla bu fakülteler altında yer alan programlara ilk 3 sırada yerleşen 46 üniversitemizde 210 programda 630 öğrencimize 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Başkanlığımızca başlatılan teşvik programı kapsamında burs verilmeye başlanmıştı.  

Başlattığımız bu teşvik sistemi olumlu sonuçlar verdi. Bu programları tercih eden öğrenci sayısında artış oldu. Bu programlara yeni kayıt olan öğrenci sayımız, 2015-2016 yılında 5.558 iken, 2016-2017 yılında 5.869 olmuştur. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da, yani 2017-2018 yılında da bu teşvik programına devam edeceğiz. Ülkemiz için önemli ancak son yıllarda ilginin azaldığı diğer bazı programlar ise Temel Bilim Programları yani Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik’ti. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz iki yıl önce yıl bu programlara yönelik teşvik edici bazı destek ve teşvik süreçleri başlattık. YÖK’ün önerisine olumlu yaklaşan TÜBİTAK, 2015 yılından itibaren Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda MF puan türünde ilk 25.000 kişi arasında yer alarak Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine yerleşen öğrencilere lisans bursu vermeye başladı. Bu burslar bu bilimlere farkındalığın artmasına katkı sağladı. Yine Başkanlığımızla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortak çalışması ile 2016 yılından yasalaşan Araştırma Reform Paketi kapsamında; Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar olan kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanmakta, Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin, temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır. 2013 yılında temel bilimler alanında öğrenci sayısı 0 olan 20 program var iken artık bu programların dolulukları mühendislik programlarının önüne geçmiş bulunmaktadır. Halen yükseköğretim sistemimizde, 71 Fizik, 77 Kimya, 73 Biyoloji ve 82 Matematik programında 70.012 öğrencimiz eğitim görmektedir. Artık kılavuzda yer verdiğimiz tüm programlarda öğrencisi bulunmayan bir temel bilim programı bulunmamaktadır. Heveslere, ihtimallere dayalı kararlarla değil, rasyonel bir şekilde her sene temel bilim programı sayısı tedrici bir şekilde artırılmaktadır. Şimdi sizler vasıtanızla bu sene bu programlara ek olarak ise ülkemizin bilim hayatı için önemli iki burs programını daha başlatacağımızı duyurmak istiyoruz. 

A) Bu programlardan ilki yine ülkemiz için önemli ancak son yıllarda ilginin azaldığı Yer Bilimleri Programlarıdır. Halen yükseköğretim sistemimizde, 20 Maden Mühendisliği, 25 Jeoloji Mühendisliği ve 8 Jeofizik Mühendisliği programı mevcut olup bu programlarımızda kayıtlı 11.431 öğrencimiz bulunmaktadır. 2012 yılında bu programların dolulukalrı oranı %39-50 arasında iken 2016 yılında %52-66 arasındadır. Fakat bu durumda tarafımızca kabul edilebilen bir durum değildir. Bu programlarda ülke için Ziraat-Orman-Su Ürünleri gibi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Bu programların önemi ile ilişkili olarak öğrenci profilinin iyi olması önceliklerimizdendir. Bu kapsamda Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere de burs vereceğiz.

B) TÜBİTAK’ın ilk 25.000 deki temel bilimler öğrencilerine burs verdiğini söylemiş idik. Ayrıca bunun yanısıra bu program mezunlarına yönelik istihdama ilişkin düzenlemelerin yapıldığını da söylemiştik. Bu teşvik ve düzenlemeler temel bilimlere olan ilgiyi arttırmış olup, doluluk oranları %25’lerden %100’e yaklaşmıştır. Bununla birlikte ilk 25.000 liginin, tıp, diş, eczacılık, hukuk gibi programların ligini gösterdiğini de hatırlamamız lazımdır. 

Bu programlarımızda tercih edilebilirliği ve bu şekilde kaliteyi arttırmak için bu yıldan itibaren yapacağımız yeni düzenlemeyle de, -TÜBİTAK’ın ilk 25.000 sıralamasına giren öğrencilere verdiği burslara ilaveten- etki faktörü çok büyük ve kapsamı bununla mukayese edilmeyecek derecede geniş bir şekilde; devlet üniversitelerimizdeki Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik programlarına ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilerimize YÖK bursu verilecektir. Bu burs tüm üniversitelerimizde temel bilimler programlarımıza ilk 3 sırada yerleşen tüm öğrencilerimiz için geçerlidir. Temel bilimler alanındaki bu teşvik ve desteklerin ülkemizin bilim odaklı kalkınması için önemli katkı sağlayacağı görüşündeyiz. 2017 LYS sistemimizde Tarım, Ziraat, Orman, Su Ürünleri, Yer Bilimleri ve Temel Bilimler alanlarında devlet üniversitelerimizde toplam 448 programımız bulunmaktadır. Geçen yıl başlattığımız ve bu yıl da yeni başlatacaklarımızla birlikte genişleyecek destek projemizde belirlenen devlet üniversitelerimizin programlarına ilk üç sırada yerleşecek öğrencilerimizin tümü, yani toplam 1344 öğrencimiz bu burs imkanından faydalanabilecektir. Bu şekilde sadece belirli üniversitelerimiz için değil, tüm üniversitelerimize yerleşen başarılı öğrencilerimizi desteklemiş olacağız. Bu öğrencilerimize ödenecek burs miktarının ise bu akademik yıl için aylık 625 TL olup, bu burslar 12 ay boyunca ödenecektir. Başkaca bir kurumdan burs alması bu bursu engellemeyecektir.

Öğrenci dostu Yeni YÖK olarak yeni ve yenilikçi programlarımızla ülkemizin öncelikli alanlarında nitelikli insan kaynaklarının gelişimine katkı vermeye devam edeceğimizi de belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Yeni YÖK artık yurt içi ve yurt dışı daha önce kurgulanmamış ve uygulanmamış tarz ve üslupta yenilikçi burs programları başlatan ve başarıyla yürüten bir Kurum halini almıştır. Bu burs programların niteliği YÖK’ün artık rutini sürdüren değil politika üreten bir kurum halini aldığını göstermektedir. Önümüzdeki günlerde temel bilimler için; yurt içi ve yurt dışı hiçbir ülkede uygulanmayan farklı nitelikte yeni bir projeyi daha hayata geçireceğimizi buradan müjdelemek isterim. Yükseköğretim tarihimizde daha önce görülmeyen bu proje ile temel bilimler alanında üstün nitelikte bilim insanları yetiştirme süreci daha üst bir seviyeye çıkacaktır. Yeni YÖK’ün tarihinde ilk defa geçen sene başlattığı ve bu sene de genişleyerek devam eden burs programının yükseköğretim sistemimize ve ülkemizin yükseköğretim odaklı kalkınmasına katkılar sağlamasını dilerim. 

YÖK Başkanı Saraç'ın konuya ilişkin beyanatı için tıklayınız.

Yorumlar

Onur TULUK

Temel Bilimleri ve Yerbilimlerini tercih etmek için bursa gerek var mı? tartışılır. Ekonomiye, ülkemizin geleceğine katkısı ve gelecekte artacak iş imkanlarına bakmak bu bölümleri tercih etmek için yeterli bir sebeptir. Tabii YÖK'ün karşılıksız bursu tercih etmeyi düşünen, temel bilimlere ilgi duyanlar için ekstra bir teşvik olmuştur. Şurası önemli: Sadece burs için yazmayın, gerçekten fizik, kimya, biyoloji, jeoloji v.s. ilginizi çekiyorsa tercih edin. Hem size hem bursa yazık olmasın

Onur TULUK

İkinci üniversitesi olanlar dikkat siz tercih etseniz ve diğer şartlarınız tutuyor olsa bile burs alamıyorsunuz.