Ayet el Kürsi ve Anlamı

Ayet el Kürsi ve Anlamı

Ayet elKürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. İçinde “kürsi” sözcüğü geçtiği için bu isimle anılır. Ayet, Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarını ve gücünü anlatır.

Yüce Allah Ayet elKürside İslam inancına ait hususları bizlere özet bir şekilde bildirmiştir. Bu ayette Allah’ın (c.c.) birliği vurgulanarak İslam’ın en temel ilkesi olan tevhit üzerine durulmuştur. Kainattaki bütün olayların O’nun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine değinilmiştir. Yüce Allah’ın bütün kâinatın sahibi olduğu, her şeyin Allah’a (c.c.) ait olduğu, bütün işlerin ancak O’nun izniyle gerçekleşeceği ayette geçen diğer hususlardır.

Ayet elKürsi farz namazlardan sonra Allah’tan (c.c.) yardım ve koruma istemek için okunur. Hz. Peygamber “Bir farz namazın ardından Ayet elKürsi’yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır.” (Taberânî, elMu’cemü’lkebîr, III, 83) buyurarak vakit namazlarından sonra Ayet elKürsi’yi okumayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber insanın başına gelebilecek kötülük ve felaketlere karşı da Allah’a (c.c.) sığınarak bu ayetin okunmasını tavsiye etmiştir. “Her kim akşam olunca Mü’min suresini baştan üçüncü ayetine kadar ve Ayet elKürsi’yi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilir.” (Tirmizî, Fedâilü’lKur’an)

Ayet el Kürsi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû. mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’, vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet el Kürsi Anlamı

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İndirin, Açık Lise Sınavları Sorun Olmaktan Çıksın!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2020

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın