Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Fen Bilimleri Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Fen Bilimleri Testi

Ücretsiz 2018 YKS Online AYT Deneme Sınavı AYT Fen Bilimleri Testi aşağıda. 2018 YKS Online AYT Deneme Sınavı AYT Edebiyat ve Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler – 2 , Matematik Testleri de aşağıdaki linklerde yer alacak. AYT Fen Bilimleri Testi soru çözümleri için aşağıdaki karekodu kullanabilirsiniz. Başarılar…

 

 

Online YKS Deneme Sınavı AYT Fen Bilimleri Testi

Soru 1

Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Hak
B
Görev
C
Eşitlik
D
Özgürlük
Soru 2

’’Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.’’

Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarındandır?

A
Grev hakkı
B
Basın özgürlüğü
C
Sendika kurma hakkı
D
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili söylendiğinde yanlış olur?

A
Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi
B
Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
C
Devleti yönetenlere ayrıcalıklı davranılması
D
Vatandaşların ‘’nimette ve külfette’’ eşit olmaları
Soru 4

• Kuvvetler ayrımı

• Demokratik rejim

• Kanun önünde eşitlik

• İdarenin hukuka bağlığı

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

A
Totaliter devlet
B
Hukuk devleti
C
Sosyal devlet
D
Yasa devleti
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

A
A) Kanun önünde eşitlik
B
B) İnanç ve ibadet özgürlüğü
C
C) Mahkemelerin bağımsızlığı
D
D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
Soru 6

Yargı organının yasama organını denetlemesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

A
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B
Anayasa Mahkemesi
C
Yargıtay
D
Meclis
6 numaralı soru için açıklama 
Yasama Organı olarak T.B.M.M. (Meclis)in çıkarttığı yasaları yargı organı olarak denetleme işini Anayasa Mahkemesi yapar. HSYK, hakim ve savcıların özlük hakları ve atamaları ile ilgili kararlar verir, ilgili davalara ve şikayetlere bakar. Yargıtay, adli yargı mahkemelerinin üst mahkemesidir, yargı organlarının verdiği kararlarla ilgili itirazları (temyiz) inceler.
Soru 7

1921 Anayasasının temel özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A
Kuvvetler birliği esasına dayanması
B
Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemesi
C
Temel hakların güvenceye kavuşturulması
D
İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin temel ilkelerindendir?

 
A
Temsil esasına dayanması
B
Kuvvetler birliğini esas alması
C
Devleti başlı başına bir amaç olarak görmesi
D
Hükümetin siyasal gücünün hiçbir şekilde sınırlandırılmaması
Soru 9

Türkiye’de seçe ve seçilme yaşısıasıla aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
18-18
B
18-20
C
18-25
D
20-30
9 numaralı soru için açıklama 
Seçme (oy kullanma) yaşı 18: Seçilme (milletvekilliği ve belediye başkanlığı v.b. için aday olma) yaşı 25.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çoğulculuk ilkesiyle çelişir?

 
A
Kültürel tekelciliği dışlaması
B
Birden fazla siyasi partinin olması
C
Hoşgörü ve farklılıklara saygılı olunması
D
Azınlıkta kalanların haklı talep ve isteklerinin göz ardı edilmesi
10 numaralı soru için açıklama 
Çoğulculuk ilkesi, azınlık haklarının yok sayılması ile çelişir. Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini savunan demokrasi anlayışıdır.
Soru 11

İlk Osmanlı anayasası özelliğini taşır.

Bu Anayasa ile ‘’meclisi Umumi’’ adında bir meclis kurulmuşur.

‘’Meclis-i Ayan’’ ve ‘’Meclis-i Mebusan" adında iki meclisten oluşur.

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin temel özelliklerindendir?

 
A
1924 Anayasası
B
1921 Anayasası
C
1908 II. Meşrutiyet
D
1876 Kanuni Esasi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ve insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?

 
A
Toplumda hoşgörüsüzlüğün artması.
B
Torpil ve adam kayırmacılığın azalması
C
Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulması.
D
Devletin eğitim, sağlık ve yatırımlara yeterli kaynak aktarması.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardandır?

 
A
Avrupa Konseyi
B
Apartheid’a Karşı Grup
C
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Soru 14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Mahkemenin aracılığı ile taraflar arasında dostça çözüm süreci başlatılabilir.
B
Mahkemeye başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.
C
Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklindedir.
D
Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.
Soru 15

Çevre kirliliğinin önlenmesi için uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Uluslararası PEN kulübü
B
Türk Demokrasi Vakfı
C
Green Peace
D
Mazlumder
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan sorunlardandır?

 
A
Uluslararası terör
B
Bölgeler arası dengeli kalkınma
C
Bilim ve teknolojinin dengeli kullanımı
D
Hukuk kurallarının toplumsal değişime anında cevap vermesi.
Soru 17

15. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan, Antik çağı eleştirici ve sorgulayıcı tutumuna yönelen anlamı yeniden doğuş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
İnkılap
B
Devrim
C
Rönesans
D
Reform
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının amaçlarından değildir?

 
A
Barışın kalıcılığını sağlamak
B
Federal bir devlet yapısı oluşturmak
C
Halk egemenliğine dayalı bir sistem kurmak
D
Vatanın bağımsızlığı ve Milletin özgürlüğünü gerçekleştirmek
Soru 19

Birlikte yaşama duygusu zayıf olan toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 
A
Ülkeyi başarıya ulaştırma çabasının azalması
B
İç savaş çıkma ihtimalinin artması
C
İnsan hakları ihlallerinin artması
D
Hoşgörünün artması
Soru 20

Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak

Kuru kuruya taklitçilik yapmamak

Çağın gereklerine uygun kurum ve kuralları oluşturmak

Verilen özellikler aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin temel amaçlarındandır?

 
A
Laiklik
B
İnkılapçılık
C
Milliyetçilik
D
Cumhuriyetçilik
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

FENCEBİR YKS Hazırlık Yayınlarını İncelemek ve Uygun Fiyatlarla Temin Etmek İçin Tıklayın.

Online YKS AYT Deneme Sınavı

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Matematik Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Sosyal Bilimler 2 Testi

Online YKS AYT Deneme Sınavı AYT Fen Bilimleri Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Türkçe Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Sosyal Bilimler Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Matematik Testi

Ücretsiz Online TYT Deneme Sınavı Fen Bilimleri Testi

AYT Fen Bilimleri Testi Soru Çözümleri için buraya tıklayın veya karekaodu oktun:

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.