KYK burs sonuçları açıklandı! İlk ödeme Kasım ayında!

İçindekiler

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) 2017-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları duyuruldu. Öğrencilerin uzunca bir süredir beklediği KYK burs sonuçları ile birlikte öğrenciler burs/kredi kazanıp kazanmadıklarını görüntüleyebilecekler…

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredi başvurularına ilişkin sonuçlar belli oldu. Burs-kredi sonuçlarına “https://sonuc.kyk.gov.tr/” adresinden ulaşabilecek.

KYK burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin KYK’nın sonuç açıklama ekranına girmesi ve ardından karşılarına çıkan sorgulama ekranında istenen T.C. Kimlik Numarası, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No gibi bilgileri doğru girmesi yeterli oluyor.

Kurum, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ekim ayı dahil olmak üzere ödeme yapacak.

KYK’nın ödeme yapabilmesi için burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 21 Kasım Salı saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla burs/kredi kazanan öğrenciler, kazandıkları burs ve krediyi onaylamak için e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Burs ve kredi kazandığı halde e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayı vermeyen öğrenciler burs ve kredi ödemesi alamayacaklar.

İLK ÖDEME KASIM AYINDA İKİ AYLIK OLARAK YAPILACAK
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, 15 Ocak’a kadar e- Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayacak.

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak, en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi ilgili adrese elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

KYK burs ücretleri ise şu şekilde;

Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri 1410 TL burs/kredi ödemesi alacak.

KYK SİTESİNDE SERİ NUMARASI VE CİLT NUMARASI SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Daha önceki sınav dönemlerinde sınava alınmama riskini göz önünde bulundurarak yeni kimlik kartlarını alan öğrenciler, bu defa yeni kimlik kartlarında yer almayan cilt numarası ve seri numarası bilgileriyle karşılaşınca öğrencilerden şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine cilt no ve seri no bilgilerini isteyen KYK, öğrencileri sitesinden E-Devlet’e yönlendirerek sorunun çözümüne yönelik adım atmış oldu.

Burs için başvuran öğrencilerin bundan sonra dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Bunların başında da kredilerin ve bursların hangi durumlarda kesileceği konusu

KREDİLERİN KESİLECEĞİ DURUMLAR

 • Öğretim kurumundan ayrılırsanız, çıkarılırsanız veya geçici olarak uzaklaştırılırsanız,
 • Vazgeçerseniz, izin alırsanız, kayıt dondurursanız,
 • Sağlık durumu nedeniyle öğretim kurumuna devam etmeme kararı alırsanız,
 • Öğrenim gördüğünüz öğretim kurumu herhangi bir sebeple kapatılırsa,
 • Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından süresiz olarak çıkarma cezası alırsanız,
 • Kredi alırken aynı anda asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışırsanız,

Kesin hükümle mahkumiyet durumunda krediniz kesilecektir.

BURSLARIN KESİLECEĞİ DURUMLAR

 • Gerekli başarı durumunu sağlamayazsanız,
 • Öğretim kurumundan ayrılırsanız, çıkarılırsanız veya geçici olarak uzaklaştırılırsanız
 • Vazgeçerseniz, izin alırsanız, kayıt dondurursanız,
 • Sağlık durumu nedeniyle öğretim kurumuna devam etmeme kararı alırsanız,
 • Öğrenim gördüğünüz öğretim kurumu herhangi bir sebeple kapatılırsa,
 • Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından süresiz olarak çıkarma cezası alırsanız,
 • Kredi alırken aynı anda asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışırsanız,

Kesin hükümle mahkumiyet durumunda bursunuz kesilecektir.

İLK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NASIL GERİ ÖDENİR? NE KADAR KREDİ ALINABİLİR?

Kurumdan öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu; kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit ediliyor.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (Yİ-ÜFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemiyor.

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)

Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)
Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.

ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE KYK KREDİ BORCUNUN ÖDENMESİ

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder.( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)
Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

BURSUN GERİ ÖDENMESİ

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.
Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.
Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.
Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.
Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.
İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 18 Kasım 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.