PISA 2018 Türkiye Ön Raporu ve TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu

İçindekiler

PISA 2018 Türkiye Ön Raporu ve TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu

PISA 2018 Türkiye Ön Raporu

1. Giriş • 19
1.1 PISA’da Ne Ölçülmektedir? • 21
1.2 PISA 2018 Uygulaması • 22
1.3 PISA 2018 Türkiye Uygulaması • 23
1.3.1 PISA 2018 Türkiye Örneklemi • 23
2. 2018 PISA Uygulamasında Türkiye’nin Performansı: Genel Değerlendirme • 25
3. PISA 2018: Okuma Becerileri Alanı • 29
3.1 Okuma Becerilerinin Boyutları • 31
3.1.1 Metin Türleri • 31
3.1.2 Bilişsel Süreçler • 33
3.1.3 Sorular • 35
3.2 Bireyselleştirilmiş Test Yönteminin Kullanımı • 35
3.3 Okuma Becerileri Yeterlik Düzeyleri • 36
3.4 PISA 2018’de Okuma Beceri̇leri̇ Performansları • 37
4. PISA 2018: Matematik Alanı • 57
4.1 Matematik Alanının Boyutları • 58
4.1.1. Matematiksel Süreçler • 58
4.1.2 Matematiksel Süreçlerin Temelini Oluşturan Matematik Becerileri • 60
4.1.3 Matematiksel İçerik Alanları • 60
4.1.4 Genel İçerik Alanları • 61
4.2 Matematik Okuryazarlığı Yeterlik Düzeyleri • 61
4.3 PISA 2018’de Matemati̇k Performansları • 62
5. PISA 2018: Fen Alanı • 79
5.1 Fen Okuryazarlığının Boyutları • 80
5.1.1. Fen Okuryazarlığı Yeterlikleri • 80
5.1.2 Bilimsel Bilgi Türleri • 82
5.1.3 İçerik Alanları • 83
5.2 Fen Okuryazarlığı Yeterlik Düzeyleri • 84
5.3 PISA 2018’de Fen Performansları • 84

 

TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu

1. GİRİŞ • 11
1.1 Türkiye 2019 TIMSS Örneklemi • 13
1.2 Bilgisayar Tabanlı Değerlendirmeye Geçiş • 14
1.3 TIMSS 2019 Döngüsüne Katılan Ülkeler • 14
2. TIMSS 2019 DEĞERLENDİRME ÇERÇEVELERİ • 17
2.1 TIMSS 2019 Matematik Değerlendirme Çerçevesi • 18
2.1.1 Matematik Öğrenme Alanları – 4. Sınıf • 19
2.1.2 Matematik Öğrenme Alanları- 8. Sınıf • 20
2.1.3 Matematik Bilişsel Alanları • 21
2.2 TIMSS 2019 Fen Bilimleri Değerlendirme Çerçevesi • 22
2.2.1 Fen Bilimleri Öğrenme Alanları- 4. Sınıf • 23
2.2.2 Fen Bilimleri Öğrenme Alanları- 8. Sınıf • 24
2.2.3 Fen Bilimleri Bilişsel Alanları • 25
3. TIMSS 2019 YETERLİK DÜZEYLERİ • 27
4. TIMSS 2019 UYGULAMASINDA ÜLKELERİN MATEMATİK PERFORMANSI • 33
4.1 4. Sınıf Düzeyinde Ülkelerin Matematik Başarıları • 34
4.2 8. Sınıf Düzeyinde Ülkelerin Matematik Başarıları • 44
5. TIMSS 2019 UYGULAMASINDA ÜLKELERİN FEN PERFORMANSI • 55
5.1 4. Sınıf Düzeyinde Ülkelerin Fen Başarıları • 56
5.2 8. Sınıf Düzeyinde Ülkelerin Fen Başarıları • 66
6. SONUÇ • 75

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 14 Aralık 2020