Adorno’da otoriter kişilik özellikleri: kişiselleştirme ve klişeleştirme ile gasp etme kompleksi