Anadoluculuk akımı


Anadoluculuk akımı

Anadoluculuk akımı

Anadoluculuk akımı Anadoluculuk Osmanlının son dönemlerine kadar uzanır. 1918 yılında Nüzhet Sabit, Vazife Dergisinde Turancılığa karşı bir reddiye yazmakta ve Anadolu eksenli bir milliyetçiliği savunmaktaydı...
Siyaset ve Siyasi Tarih19 Ocak 2017