Dikey Geçiş Sınavı Puan Hesaplamadaki Değişiklik Sınav Anında mı Haber Verildi?