Dil ve Problem Çözme


Düşünme, Dil ve Problem Çözme

Düşünme, Dil ve Problem Çözme

Düşünme, Dil ve Problem Çözme Düşünme ve düşünme ile ilgili kavramlar Düşünme: İnsanın, olayların ve nesnelerin yerini tutan imgeler, kavramlar ve kategoriler aracılığıyla, akıl yürütme..
Psikoloji14 Nisan 2018