Hazırlık ve 9. sınıflarda uygulamaya konan yeni haftalık ders saatleri çizelgesi