İdeoloji kavramı ve hegomanya oluşturmadaki işlevi