kitap özeti


Bilim Kutsal Bir İnektir

Bilim Kutsal Bir İnektir

Anthony Standen’in ilk baskısı 1950’de Amerika’da neşredilen “Bilim Kutsal Bir İnektir” adlı kitabı, beşikten mezara maruz kaldığımız “Tek gerçeklik vardır; o da bilimsel olandır.” düsturunun..
Felsefe, Nedir, Sosyoloji2 Ocak 2018