Kuvvetler ayrımı bağlamında siyasal sistemin tasnifi ve temel özellikleri