Makro ve Mikro Düzeyde İktidar ve Yönetim ilişkisi