Pozitivist ve Tarihselci Yaklaşımın gerçeklik tasavvurları