psikolojide yaklaşımlar


Psikolojide Yaklaşımlar

Psikolojide Yaklaşımlar

Psikolojide Yaklaşımlar 1.Yapısalcı Yaklaşım: Kurucusu W. Wundt (1832–1920), temsilcileri Titchener (1867–1927), H. Ebbinghaus (1850–1909), O. Küple (1862–1915). Zihni yapı bakımından incelemişlerdir. Zihin, yapı bakımından algı,..
Psikoloji10 Nisan 2018