Tarihi Olgu nedir


Tarih Bilimine Giriş

Tarih Bilimine Giriş

Tarih Nedir? İnsan topluluklarının yaşayışlarını, uğraşlarını, birbiriyle ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını; yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde, tarafsız (objektif) ve kaynaklara dayalı..
Tarih13 Ocak 2016