Türk kamusal alan pratiğinin teori ile uyumluluk durumu