veri toplama yöntemi ve örneklemin belirlenmesi aşaması