Wilhelm Dilthey’in tarihselci yaklaşımının temel varsayımları