Yarı başkanlık sistemi nedir? Temel Özellikleri nelerdir? Yasama ve yürütme ilişkileri nasıl işlemektedir?


Yarı-Başkanlık Sistemi

Yarı-Başkanlık Sistemi

Yarı başkanlık sistemi nedir? Temel Özellikleri nelerdir? Yasama ve yürütme ilişkileri nasıl işlemektedir? Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı unsurlarını birleştiren sistemdir. Yarı-başkanlık sistemi, cumhurbaşkanının..
Siyaset ve Siyasi Tarih19 Ocak 2017