Ahlak Felsefesi (Etik)

İçindekiler

Ahlak Felsefesi (Etik)

Temel Kavramları

 • İyi – Kötü
 • Özgürlük
 • Ahlaki karar
 • Ahlaki eylem
 • Ahlaki sorumluluk
 • Vicdan
 • Erdem
 • Ahlak yasası

Temel Soruları

1) İnsan özgür müdür?

 • Determinizm, indeterminizm, otodeterminizm.
 • Determinizm: Özgür değildir, hukuksal, toplumsal, fiziksel, psikolojik vb. engeller ve baskılar.
 • İndeterminizm: Engellere ve baskılara rağmen insan istediği gibi davranma seçeneğine sahip.
 • Oto-determinizm: Otonomi, özerklik. Kendi kararlarıyla kendini sınırlandırma.
 • Fatalizm: Kadercilik.

2) Ahlaki Yargıların Nitelikleri Nelerdir?

Ahlaki Yargılar

 • Eylem alanıyla ilgili yargılardır.
 • Ahlaki bakımdan bir değere sahiptir.
 • Ahlak yargıları zamanla koşulların değişmesine paralel değişir.
 • Değerlerle ilgili yargılardır.
 • Olması gerekeni ifade ederler.
 • Kurallar içerir, normatiftir.

Bilimsel Yargılar

 • Olgusal
 • Nesnel
 • Var olanı

Hangi türden yargılar, hangi değerlerle değerlenir?

 • Dinsel yargılar – konusu eylemler olunca : – Günah – sevap
 • Sanatsal yargılar – konusu estetik objelerdir: – Güzel – Çirkin
 • Mantıksal yargılar – konusu önermelerdir: – Doğru – yanlış

3) Ahlaki eylemin amacı nedir?

Mutluluk ahlakı: Amaç mutluluktur.

 • Sokrates – “Bilgi eylem özdeşliği”
 • Platon – “İyi ideasının bilgisi”
 • Aristoteles – “Ölçülük”
 • Farabi – “Erdem”
 • Aristippos Epikuros (hedonizm)Acıdan kaçınma hazza ulaşma
 • AntisthenesDiogenes – Kıbrıslı Zenon (Kynizm)
 • Doğal yaşam ve doğal olmayan kurum ve kurallara karşı kayıtsız kalma
 • Tutkulardan arınma

Fayda Ahlakı: Amaç faydadır.

 • J. Bentham
 • J.S. Mill

Ödev ahlakı: Amaç ödevi gerçekleştirmektir.

 • Kant

4) Evrensel ahlak yasası var mıdır?

Evrensel ahlak yasası yoktur:

 • Hedonizm (Hazcılık): Epikuros – Aristippos
 • Egoizm (Bencilik): T. Hobbes
 • Faydacılık (Bireyin çıkarını önceleyen)
 • Anarşizm: Bakunin, Stirner
 • Nihilizm (Hiçcilik): Nietzsche
 • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk): J.P.Sartre

Evrensel ahlak yasası vardır:

 • Sezgi – Bergson (Entüisyonizm)
 • Fayda – Bentham ve J.S.Mill (Utilitarizm)
 • Sokrates – Bilgi
 • Platon – İyi ideası
 • Farabi – Erdemin bilgisi
 • Spinoza – Tanrı (Tanrı=Doğa)
 • Kant – Ödev ve niyet

Tasavvufta ahlak yasası:

 • Mevlana
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Yunus Emre

Her üç Türk İslam Tasavvufçusu da, “Yaradılanı Yaradan’dan dolayı sevmek” ana fikrinden hareket eden bir ahlak anlayışını savunmuştur.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 6 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.