Realizm Nedir?

İçindekiler

Realizm Nedir? Gerçekçilik Nedir?

“Gerçek nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiğin şeylerden bahsediyorsan, koklayabildiğin, tadabildiğin ve görebildiğin, o zaman gerçek, basitçe beynine iletilen elektronik sinyallerdir.”
Morpheus (The Matrix)

 

 

Realizm ya da gerçekçilik, “varlığın (nesnelerin) bizden, (insandan, varlığı algılayan özneden) bağımsız olarak var olduğu ve her ne ise o olduğu iddia veya inancıdır”. Gerçekçiliğin bu temel anlamı bilimde, sanatta, felsefede, siyasette farklı biçim ve içeriklerle karşımıza çıkar.Lise seviyesinde, lise ders kitaplarında gerçekçilik, varlığın var olduğunu kabul etmek anlamında nihilist (hiçci) teorilere karşıt bir teori, karşıt bir akım olarak karşımıza çıkar. Ancak realizm belli bir kaç temsilci ile sınırlı ekol-okul anlamında bir felsefi akım değil, nihilist olmama anlamında filozofların kahir ekseriyeti (ezici çoğunluğu) tarafından benimsenin bir tutumdur. Dahası gerçekçi denilen filozoflar “peki bu gerçek olan (varlığın özü) nedir?” sorusuna gelince bir çok farklı dala kola ayrılır.

Biz eğlenceli ve bilgilendirici bir gerçekçilik alıntısı ve wikipediadan üç farklı gerçekçilik tanımı ile şimdilik burada sözü kesiyoruz:

  • Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
  • Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm
  • Düşünmenin temeli ve işin ölçüsü olarak gerçekliğe bağlanan görüş ve tutum; bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm

Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan demek olan gerçek (réalisme, realismus), aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici, temel, başlıca, asıl anlamlarına gelmektedir. öte yandan, tabiattaki gibi olan ya da tabiatı var olduğu gibi yansıtan demek de olan gerçek, gerçek durum, gerçeklik, realite kelimeleriyle de karşılanmaktadır.

kesinlikle yalan olmayan, doğru sayılan şey karşılığını taşıyan gerçek, felsefede, düşünülen, tasarlanan şeylere karşılık olarak önümüze çıkar.

genel olarak, olguları ne kadar aykırı görünürlerse görünsünler, oldukları gibi, şeyleri gerçekte oldukları şekliyle nesnel olarak ve dürüstçe kabul etme tavrı veya belli bir kategoriye giren varlık ya da nesnelerin zihinde bağımsız olduklarını öne süren bir doktrindir.

gerçekçilik, insan varlığıyla, onun dışındaki maddi nesneler arasındaki temasın algı yoluyla olduğunu, insanın algıda, kendi zihninden bağımsız nesnelere nüfuz edebildiğini savunan öğretidir gerçekçiliği, çeşitli bakış açıları ve alan ve bilim dalları tarafından açıklamak ya da tanımlamak mümkündür.

belli bir kategori ya da türden, “şey” ya da “nesne”lerin zihin veya düşüncemizden bağımsız olduğunu ve bundan ötürü bu nesne türlerinin keşfedilebileceklerini ya da bilinebileceklerini öne süren realizmin öğretisinin daha özel örneklerinin başında ontolojik realizm gelir.

Ontolojik realizme göre, biz, insan varlıkları, bizden tamamıyla bağımsız olarak varolan bir dünyada yaşamaktayız. bu dünyanın bizden bağımsız olan olgularının büyük bir bölümünü bilebilsek dahi, henüz bilgisine erişemediğimiz, bizim kavrayışımız dışında kalan olgular mevcuttur.gerçekçilik, modern felsefede, zihnimizden ya da kendilerine ilişkin duyu-deneyi ya da bilgimizden bağımsız olarak varolan hiçbir maddî nesne bulunmadığını, bütün bu evrenin zihnimize bağlı olduğunu, ya da zihinsel bir yapıda olduğunu öne süren idealizmin ve maddi nesnelerin, yalnızca mümkün ya da aktüel duyum ya da zihin hali öbekleri olarak varolduklarını öne süren fenomenalizmin karşısında yer alan epistemolojik ve metafizik bir öğreti olarak; genelde gerçekliğin insan zihninden bağımsız olduğunu, bilgide zihne sunuluşundan ayrı ve bağımsız biçimde var olduğunu, maddi nesnelerin bizim dışımızda ve duyu deneyinden bağımsız olarak varolduklarını iddia eden anlayışı ifade eder.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 18 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.