Açık Ortaokul 3. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri: 11-29 Nisan 2022

Açık Ortaokul 3. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri: 11-29 Nisan 2022 için yorumlar kapalı

İçindekiler

Açık Ortaokul 3. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri: 11-29 Nisan 2022

AÇIKÖĞRETİMORTAOKULU 2021-2022 ÖĞRETİM YIL III. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU

1. Başvuru Tarihleri

Açık Öğretim Ortaokulu 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı III. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuru işlemleri 11 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kayıt tarihlerindeki değişikleri web sayfamızdan takip ediniz.)

2. Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri

3. İlk Kayıt Sınav Bedeli

Dikkat: İlk Kayıt sınav bedelini yatırdıktan sonra kayıt süresi içerisinde evraklarınızla birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurunuz.
Öğrenci adayı, T.C. kimlik numarası ile T.C.Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 50 TL ödeyecektir.

https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav bedeli yatırabilir.

İlk kayıt yaptırılan Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında 10 TL ödenecektir.

İlk kayıt sınav bedelini yatırdıktan sonra kayıt süresi içerisinde evraklarınızla birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurunuz. Sınav bedelinin doğru olarak yatırılmasından öğrenci adayı sorumludur. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde Aktif duruma geçilip geçilmediği öğrenci adayı tarafından kontrol edilmelidir.

T.C. kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları ilk kayıt sınav bedelini yatıracakları hesap numarasını Açık Öğretim Ortaokuluna ulaşarak öğrenebilirler. Öğrenci adayları banka dekontunun aslını Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü banka dekontunu sisteme yükleyerek Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde öğrenci adayının AKTİF olmasını sağlayacaktır.

3.1. Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1. GİRİŞ tuşuna basınız.
2. Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.
3. Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.
4. EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.
5. Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.
6. Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM K U R U M L A R I )
7. ATM tuşları yardımıyla T.C. KİMLİK ve TELEFON NUMARANIZI giriniz ve GİRİŞ tuşuna basınız.
8. Yatıracağınız 50 TL’’nı düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.
9. Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.
10. Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.
11. Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.
12. Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.
13. Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.
14. İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.

 Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenci adaylarından kimlik
numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü
tarafından verilen kimlik belgesi üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını öncelikle
almaları gerekmektedir.

 Dikkat: T.C. kimlik numarası almak zorunda olmayan kişiler ile yabancı
uyruklulardan yabancı kimlik numarasını alamayanlar, kayıt yaptıracakları kurum
aracılığıyla Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne, 0 312 213 01 73 numaralı faks ile veya
aoo@meb.gov.tr mail adresine ile ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim
Ortaokulu Müdürlüğü tarafından sınav bedellerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası
verilecektir.

 Dikkat: Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran her öğrenci mezun oluncaya
kadar sınava girmek istediği her dönem iş takviminde belirlenen tarihler arasında sınav
bedelini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır.

3.2. Sınav Bedeli Ücret Muafiyeti Olanlar İçin Yapılacak İşlemler

İlk kayıt işlemleri için iş takviminde belirtilen kayıt sürelerinde Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüklerine başvuran;
a) Şehitlerimizin eş, çocuk, kardeş, anne veya babasından,
b) Gazilerimizin kendisi ile eş, çocuk, anne veya babasından,
c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklâl Madalyası verilmiş olanlardan,
d) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olanlardan,
e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlardan,
f) Tutuklu veya Hükümlü olanlardan,
g) Denetimli serbestlikten yararlananlardan,
h) 6284 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında olanlardan,
i) Sağlık kurulu raporu ile % 40 ve üzeri engelli olanlardan,
j) İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlardan, durumlarını gösteren belgeyi getirmek şartıyla sınav bedeli alınmayacaktır. Söz konusu belgeler “ücret muafiyeti’’ sayfasına yükledikten sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

4. Kimler Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırmalıdır?

Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

4. Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını
doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar
dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
18 yaşını doldurmamış olanların velilerinden alınacak olan dilekçe öğrencinin
dosyasında saklanacaktır (Sisteme yüklemesi yapılmayacaktır).
Açık Öğretim Ortaokulu kayıtlarında üst yaş sınırlaması yoktur.

4.1. Açık Öğretim Ortaokuluna Kimler Başvurabilir?

1. Bakanlığımızca örgün eğitim kurumları için her yıl belirlenen eğitim-öğretim yılının
başlangıç tarihi, Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtlarda aranacak yaş sınırını belirler.
Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk
kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.
2. Ancak;
 İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
 Tutuklu veya hükümlü olanlar,
 Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha
sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma
şartı aranır.), yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.
3. 1. ve 2. maddelerdeki şartlardan birini taşıyanlardan;
 4. sınıfı bitirenler,
 İlkokul mezunları,
 İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
 Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
 Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
 Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
 Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi
olanlar, İlk kayıt için başvuru yapabilir.
4.2. İlk Kayıt Başvurusunda Dikkat Edilecekler
 İlk kayıt için başvuran öğrencinin teslim etmesi gereken evraklarında veya evraklardaki
bilgilerinde eksiklik olup olmadığı kontrol edilir. Belgelerinde ve bilgilerinde eksiklik
bulunan öğrencilerin bu eksiklikleri tamamlanana kadar kayıtları yapılmaz.
 Öğrencinin kaydı alınmış ancak belgelerinde ve bilgilerinde eksiklik tespit edilmiş ise
belgelerin kayıt süresinde tamamlanmaması durumunda kaydı silinecektir.
(Tasdikname/tasdikname kayıp ve diploma/ diploma kayıt belgesinin aslı ile
tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde veya ekinde; öğrencinin sınıfı, okuduğu sınıflardaki
notları, mutlaka olması gerekmektedir.)

 İlk kayıt için başvuran öğrencinin BİYOMETRİK fotoğrafı sisteme aktarılacaktır.

 T.C. kimlik numarası olmayan öğrenci adaylarının, kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri
için, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmak suretiyle yabancı kimlik numarası almaları
gerekmektedir.

 T.C. kimlik numarası alamayan yabancı uyruklu öğrenci adayları ilk kayıt sınav bedelini
yatıracakları hesap numarasını Açık Öğretim Ortaokuluna ulaşarak öğrenebilirler. Öğrenci
adayları banka dekontunun aslını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü banka dekontunu sisteme yükleyerek Açık Öğretim
Ortaokulu Bilgi İşleminde öğrenci adayının AKTİF durumda olmasını sağlayacaktır.

 Mahkemelerce gizlilik kararı verilen öğrencilerin kayda esas belgeleri halk eğitimi
merkezi tarafından alınarak “GİZLİ” ibareli kapalı zarf içerisinde “GİZLİ” yazı formatında
kurumumuza gönderilecektir. Kayıt işlemleri kurumumuzca yapılacaktır.Bu öğrencilerin
bilgileri hiçbir surette resmi kurumlar(resmi olarak istenmesi durumunda) ve kimliği gizli
öğrencimiz dışında kimseyle paylaşılmayacaktır.

 Ön kayıt durumunda olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince kayıt süresi
içerisinde aktif duruma getirilmesi sağlanacaktır.Kayıt süresi içerisinde aktif duruma
getirilmeyen öğrencilerin kaydı bilgi yönetim sisteminden silinecektir.

 İlk kayıt bedelini yatırmış ve belgelerinde/bilgilerinde eksiklik bulunmayan öğrencilerin
bilgileri Açık Öğretim Bilgi sisteminde “Yeni Kayıt İşlemleri” menüsünde “Bilgi Girişi”
bölümüne işlenir. Öğrenim belgesindeki durumuna uygun olarak “İntibak” işlemi
yapılır.Sistem otomatik olarak “Ders Seçme” sayfasına yönlendirir. Öğrencinin atandığı
sınıfa ait dersler sistem tarafından otomatik olarak atanır. Üst sınıftan en fazla dört ders
seçilerek kaydedilir. Yeni kayıt raporu çıkarılarak öğrenci adayına verilir ve “ KAYIT”
işlemi tamamlanır.

 Alınan kayıtların, kayda esas evrakı (diploma, tasdikname, öğrenim durum belgesi,
denklik belgesi vb.) ile öğrenciye ait engelli durmunu belirten rapor ve belgeler (sağlık kurul
raporu, şehit yakınlık belgesi vb.) taranarak Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim
Sistemine aynı gün içerisinde aktarılacaktır.e OKUL ve e YAYGIN üzerinden otomatik
olarak bilgileri gelen öğrencilerimizin öğrenim belgeleri sisteme yüklenmeyecektir.

 Ücret muafiyeti ile ilgili belgelerin sistemde Dosya Ekleme menüsündeki listeden
“ücret muafiyet belgesi” seçilerek yüklenmesi gerekmektedir.

 İstenmedikçe irtibat büroları tarafından Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne herhangi
bir evrak gönderilmeyecektir.

 Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan çıktısı alınacak KAYIT Raporunun,
öğrenci veya velisi tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanması sağlanacaktır.

5. İlk Kayıt İçin Gerekli Belgeler

5.1. İlkokul Mezunu (5 Yıl Süreli) Öğrencilerden

 T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 Bir adet biyometrik fotoğraf,
 İlkokul diplomasının aslı,
 Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı istenecektir.

5.2. II. Kademe Okur Yazar Belgesi Olan Öğrencilerden

 E-Yaygın sisteminden bilgileri gelen öğrencilerden öğrenim belgesi istenmez.
 T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 Bir adet biyometrik fotoğraf
 Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesinin belgesinin aslı,(e yaygından bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerden istenecektir)
 Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesi kayıp olanlardan, Kayıp Belge Örneğinin aslı istenecektir.

5.3. İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

 T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

 Bir adet biyometrik fotoğraf

 Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait
not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi,
notları/puanları eksik ya da bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi(Bir üst
sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm
çizelgesinin getirilmesi zorunludur.),

 Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını
gösteren Okul Dışı Belgesi istenecektir.

 Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu
sınıflardaki yılsonu başarı puanları, ayrıldığı okulun ismi ile belge tarih ve numarasının
mutlaka yazması, son ayrıldığı sınıfta ŞÖK kararı ile geçme durumu var ise belirtilmesi
gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir
belgenin olması istenir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmaz.

 Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin
edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilir.

 Dikkat: Öğrencilerin Tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden veri girişlerini yapan kişi sorumludur.

5.4. E-okul Kayıtlı Öğrencilerden

 T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 Bir adet biyometrik fotoğraf istenecektir.
Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt şartlarını taşıyan ve e-okul bilgi yönetim sistemine kayıtlı
olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenilmez. Öğrencilerin bilgileri e-okul sisteminden
otomatik olarak aktarılır. e-okulda kayıtlı öğrencilerin e-okul bilgileriyle öğrenim belgesindeki
bilgileri/öğrencinin beyanında tutarsızlık varsa durumunun ayrıldığı okul tarafından
düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.
E-okul sisteminde bir dönem okuyarak dönem sonu notları/puanları oluşan öğrencilerin
Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine bu notları/puanları aktarılamaması halinde
“İntibak” sayfasında manuel giriş yapılır. Manuel girişi yapılan dönem sonu notları/puanlarına ait belge sisteme yüklenecektir.

5.5. Yabancı Uyruklu Öğrencilerden;

 Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası
olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından
verilen yabancı kimlik numarasını gösteren belge,
 Bir adet biyometrik fotoğraf
 Öğrenim belgesi bulunmayıp yerleştirme ve nakil komisyonunca Açık Öğretim
Ortaokuluna yönlendirilen yabancı uyruklu öğrencilerden; il milli eğitim müdürlükleri
tarafından düzenlenecek, sınav belgesinin tarih ve sayısının da bulunduğu denklik belgesi
istenecektir.

5.6. Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

 T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 Bir adet biyometrik fotoğraf,
 Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan, Denklik Belgesinin aslı, (Karneler
denklik belgesi yerine geçmez),
 T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren
banka dekontunun aslı istenecektir.
 Dikkat: 2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu
tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş “Donuk” durumdaki öğrencilerin T.C. kimlik
numaraları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu
öğrencilerimiz öncelikle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine, 444 0 632 (Milli Eğitim
Bakanlığı İletişim Merkezi-MEBİM), MEB Bilgi Edinme kanalıyla başvurmaları, işlem
yapılamaması durumunda ise; durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. kimlik numarası
bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, 0 312 213 01 73’e faks ya da eposta adresine göndermeleri gerekmektedir.

6. İlk Kayıt İşlemlerinin Sistemden Yapılışı

6.1. Açık Öğretim Ortaokulunda Kullanılan Terimler

Aktif: İlk kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci,
Donuk: Kaydını yenilemeyen öğrenci,
Mezuniyet Kontrolü: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı incelenecek öğrenci.
Mezun: Tamamlama belgesini almaya hak kazanan öğrenci.
Tasdikname Almış: Açık Öğretim Ortaokulundan ayrılanlara verilen belge

6.2. İntibak İşlemleri

1. Denklik Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının ilk kayıtları yapılırken sistemde belge
türü “Denklik Belgesi” seçilerek belgesinde belirtilen sınıfa kaydı yapılır.Bu tür belgeyle
yapılan kayıtlarda sisteme not girişi yapılmaz.
Sınıfı belirlenirken bu tür belgelerde yeralan ifadelerden yararlanılır.
“….. 7. sınıfa atananlar düzeyinde…..” (7. Sınıfa atanır ve kaydet butonuna tıklanır.)
“….. 7. sınıfı bitirenler düzeyinde……” (8. Sınıfa atanır ve kaydet butonuna tıklanır.)
Denklik belgelerinde aşağıdaki ifadeler yer aldığında 4+4+4 sistemine göre düzenlenip
düzenlenmediğine dikkat edilmelidir.
“….. orta okullarımızın 2. Sınıfına geçenler düzeyinde…..” ( Belge 4+4+4 sistemine
göre düzenlendiyse 6. Sınıfa,4+4+4 sistemi öncesi ise 7. Sınıfa atanır ve kaydet butonuna
tıklanır.)
2. Beş yıllık İlkokul Diploma/Diploma Kayıt Örneği ile başvuran öğrenci adaylarının
kayıtları yapılırken sistemde belge türü “İlkokul Diploması(5 yıllık)/Diploma kayıt
Örneği(5 yıllık)” seçildiğinde sistem 6. Sınıfa atamasını yapar kaydet butonuna tıklanarak
ders seçme işlemine geçilir.
Uyarı: 4+4+4 sisteminde 4. Sınıfı tamamlayanlar ile 5 yıllık ilkokulların 4.sınıfı
bitirenlerin ilk kayıt işlemlerinde belge türü “Ara Sınıf” seçilecektir. “İlkokul Diploması (5
yıllık)/Diploma kayıt Örneği (5 yıllık)” seçildiğinde sınıf ataması yanlış olur.
3. Yetişkinler II. Kademe Okur Yazarlık Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının kayıtları
yapılırken sistemde belge türü “2. Kademe Okur Yazar Belgesi”seçilir. Kaydet butonuna
tıklandığında sisteme girilen belge tarihi 17 Eylül 2012 tarihinden önce ise 6.sınıfa, bu tarih
ve sonrası ise 5. Sınıfa otomatik olarak ataması yapılır.
Yetişkinler II. Kademe Okur Yazarlık Belgesini kaybedenlere sonradan verilen belge ile
başvuran öğrenci adaylarının kayıtları yapılırken sistemde belge türü “2. Kademe Okur
Yazar Belgesi” seçilir.(Bu tür belgelerde dikkat edilecek en önemli husus belgenin
düzenlendiği tarih değil kaybedilen asıl belgenin tarihi sisteme girilmelidir.Çünkü sistem bu
tarihe göre sınıf ataması yapar.) Kaydet butonuna tıklandığında girilen tarihe göre sınıf
ataması yapılır.

Uyarı: II. Kademe Okur Yazar Belgesi/II.Kademe Yerine Düzenlenen Kayıp Belgesi ile
başvurularda belge türü sistemde kesinlikle “2. Kademe Okur Yazar Belgesi”
seçilmelidir.Diğer belge türleri seçildiğinde sınıf atamasının yanlış olmasına neden olur.
4. Okul Dışı Bitirme Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının ilk kayıtları yapılırken
sistemde belge türü “Okul Dışı Belgesi” seçilir.Okul dışı belgelerinde atandığı sınıf olarak
başarısız dersinin olduğu ilk sınıf seçilerek tüm sınıflardaki başarılı derslerin puanlarının
sisteme girişi yapılır ve kaydet butonuna tıklanır.
Örnek 1: 6.sınıftan en az bir başarısız dersi bulunan öğrencinin üst sınıflardaki tüm
dersleri başarılı olsa bile atanacağı sınıf 6 olarak seçilir.
Örnek 2: 6. Sınıfın tüm derslerinden başarılı 7. sınıftan en az bir başarısız dersi
bulunan öğrencinin üst sınıflardaki tüm dersleri başarılı olsa bile atanacağı sınıf 7 olarak
seçilir.6. ve 7. Sınıfın tüm derslerinden başarılı olan öğrencilerin sınıf ataması 8 olarak
seçilir.

Uyarı: Okul Dışı Bitirme Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının ilk kayıtları
yapılırken belge türü “Okul Dışı Belgesi”seçilmeyip diğer belge türleri seçildiğinde tüm
sınıflara ait notların sisteme girişi yapılamaz.
5. Tasdikname (Öğrenim Belgesi)/ Tasdikname Kayıp Belgesi ile başvuran öğrenci
adaylarının kayıtları yapılırken sistemde belge türü “Tasdikname (Öğrenim
Belgesi/Tasdikname Kayıp Belgesi”seçilir.Belgesinde belirtilen ara sınıfa ataması yapılır.
Belgede belirtilen sınıfa ait muaf, sorumlu ve başarılı olunan ders notları sisteme işlenerek
intibakının tamamlanması gerekmektedir.Okuduğu sınıftan sorumlu olarak üst sınıfa geçen
öğrencinin ataması üst sınıfa yapılarak sorumlu geçilen sınıfa ait derslerin puanları girilerek
sorumlu geçilen ders için sorumlu seçilir. Belgede;
5. Sınıftan ayrıldığı ve 5. Sınıftan başardığı dersi olmayan öğrencilerin atandığı sınıf 5
seçilir.
5. Sınıftan ayrıldığı ve 5. Sınıftan başardığı ders/dersler varsa atandığı sınıf 5 seçilerek
başarılı derslerin puanları girilir.
6. Sınıftan ayrıldığı ve 6. Sınıftan başardığı dersi olmayan öğrencilerin atandığı sınıf 6
seçilir.
6. Sınıftan ayrıldığı ve 6. Sınıftan başardığı ders/dersler varsa atandığı sınıf 6 seçilerek
başarılı derslerin puanları girilir. Açık Öğretim Ortaokulunun 6. Sınıfında okutulan tüm
derslerden başarılı, diğer derslerden (Resim, Müzik, Arapça v.b.) başarısız olsa bile atandığı
sınıf 7 seçilerek 6.sınıfa ait başarılı derslerin puanları girilir.
Sınıftan sorumlu olarak 7. Sınıfa geçtiği belirtilmiş ise 7. Sınıfa ataması yapılır.Ancak
6. Sınıfın yıl sonu notu girilmeden sorumlu olarak geçilen dersin başarı durumu “Sorumlu”
olarak seçilir ve 6. Sınıfın başarılı derslerinin puanları girilir.
7. Sınıftan ayrıldığı ve 7. Sınıftan başardığı ders yoksa atandığı sınıf 7 seçilir.
7. Sınıftan ayrıldığı ve 7. Sınıftan başardığı ders/dersler varsa atandığı sınıf 7 seçilerek
başarılı derslerin puanları girilir.Açık Öğretim Ortaokulunun 7. Sınıfında okutulan tüm
derslerden başarılı, diğer derslerden(Resim,Müzik,Arapça v.b.) başarısız olsa bile atandığı
sınıf 8 seçilerek 7.sınıfa ait başarılı derslerin puanları girilir.
7. Sınıftan sorumlu olarak 8. Sınıfa geçtiği belirtilmiş ise 8. Sınıfa ataması
yapılır.Ancak 7. Sınıfın yıl sonu notu girilmeden sorumlu olarak geçilen dersin başarı
durumu “Sorumlu” olarak seçilir ve 7. Sınıfın başarılı derslerinin puanları girilir.
8. Sınıftan ayrıldığı ve 7. Sınıftan başardığı ders yoksa atandığı sınıf 8 seçilir.
8. Sınıftan ayrıldığı ve 8. Sınıftan başardığı ders/dersler varsa atandığı sınıf 8 seçilerek
başarılı derslerin puanları girilir. Açık Öğretim Ortaokulunun 8. Sınıfında okutulan tüm
derslerden başarılı, diğer derslerden (Resim, Müzik, Arapça v.b.) başarısız olsa bile atandığı
sınıf 8 seçilerek kaydı yapılır.Bu durumdaki öğrenci sınava girmeden dönem sonunda
mezun olur.
8. Sınıftan tek dersle liseye geçtiği belirtilen öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna
kaydı yapılmaz.Bu durumdaki öğrencilerin kaydı AOL, MAOL, AOİHL kurumlarına
yapılır.

Dikkat: Tasdikname/Öğrenim Belgesinde önceki yıllara ait geçilen sınıfın yılsonu
başarı puanı 10’luk not sistemine göre verilmiş ise; notun 2’ye bölünerek 5’lik not sistemine
göre girilmesi gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine ders notlarının 100’lük puan olarak
girilmesi gerekmektedir. Tasdikname/Öğrenim Belgesinde 5’lik veya 10’luk not sistemine
göre düzenlenmiş ise dönüşümleri aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

6. Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince (eski adıyla Çıraklık Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü) verilen Kalfalık, Ustalık veya Usta Öğreticilik Belgelerinden herhangi birisine
sahip olanlar 6. sınıf derslerinden muaf tutulur. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince
verilen kurs bitirme belgeleri, Konfederasyon, Vakıf, Dernek v.b. kurumlar tarafından verilen
belgeler geçerli değildir. 6. Sınıf derslerinden sorumlu olmayanlar için herhangi bir muafiyet
sağlamayacağı için bu belgelerin alınmasına ve yüklenmesine gerek yoktur.
7. Müslümanlıktan başka diğer dinlere mensup olanlar, dilekçe vermeleri halinde “Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” dersinden muaf tutulur.
8. İşitme, konuşma, hafif düzeyde zihinsel engeli %40 ve üzerinde olduğunu heyet raporu
ile belgelendirenler “Yabancı dil dersinden muaf” tutulurlar.
9. E-okulda kayıtlı öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde “Yeni Kayıt İşlemleri” menüsünde “Bilgi Girişi” bölümüne T.C. Kimlik numaraları yazıldığında sayfanın üst kısmında “Öğrencinin E-okul’da kaydı vardır.” uyarısı gelir. Getirdiği Öğrenim Belgesi Bilgileri bölümündeki bilgiler otomatik doldurulur. Diğer bölümler doldurulup kaydedildiğinde “İntibak” sayfasına geçilir. “İntibak” sayfasında bulunan butonuna basılarak öğrencinin E-okuldaki sınıfı ve yıl sonu not bilgileri otomatik olarak gelir. Kaydet butonuna tıklanınca sistem otomatik olarak “Ders Seçme” sayfasına yönlendirir. Öğrencinin atandığı sınıfa ait dersler sistem tarafından otomatik olarak atanır. Üst sınıftan dört ders seçilerek kaydedilir. E-okul sisteminde bir dönem okuyarak dönem sonu notları/puanları oluşan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine bu notları/puanları aktarılamaması halinde “İntibak” sayfasında manuel giriş yapılır. Manuel girişi yapılan dönem sonu notları/puanlarına ait belge sisteme yüklenecektir.

Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılan incelemelerde kayda esas
belgelerde görülen eksiklikler, intibak işlemlerinde yapılan hatalar giderilmeden
öğrenciler mezuniyet aşamasına gelse bile mezun olamaz.

6.3. Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar

a) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,

b) Sınav bedeli ödenmemişse,

c) Kayıt için istenen belgeler ile belgelerde yazması gerek bilgilerde eksiklik varsa,

d) Sınav bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse öğrencilerin kayıtları kabul edilmez.

6.4. Engelli Sınav Hizmetleri Alacak Öğrenciler

a) Engelli olduğunu belgeleyen raporun aslı gibidir onaylı fotokopisi Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüklerince sistemde ücret muafiyet belgesi bölümüne yüklenerek dosyasına
konulacaktır. Öğrencilerimizin Engelli Sınav Hizmetlerinden yararlabilmesi için ilgili
menüden Engelli Sınav Hizmetleri türü seçilerek kaydedilmesi gerekmektedir.
b) Hastanede ya da evde yatarak tedavi gördüğünü belgelendirenler için Engelli Sınav
Hizmetleri menüsünde “Yatarak Tedavi Görüyor” seçeneği işaretlenmelidir.
c) Sistemde engelli sınav hizmetleri seçeneği görme, işitme, ortopedik üst beden
kullanamıyor, ortopedik alt ve üst beden kulanamıyor, zihinsel engelli, ruhsal ve duygusal
bozukluk seçilen öğrenciler Tek Kişilik Salonlarda sınava alınacaktır.
d) İşitme , konuşma, hafif düzeyde zihinsel engeli %40 ve üzerinde olduğunu heyet raporu ile
belgelendirenler “Yabancı Dil dersinden muaf ” tutulurlar.

6.5. Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

6.5.1. Öğretim Sistemi

a) Açık Öğretim Ortaokulunda sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğretim yılı ise
birbirinden bağımsız 3 dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda en az 45 puan
aldıkları derslerden başarılı sayılırlar.
b) Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmek ve Türkçe dersini başarmış olmak şartıyla,
derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olan öğrenciler en fazla iki
başarısız dersten ortalamayla sınıf geçerler.
c) Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrenciler; kayıt yaptırdıkları dönem
sınavlara girme hakkı kazanır.Sonraki her dönem sınavlara girebilmek için mezun oluncaya
kadar kayıt yenileme işlemi yaptırmak zorundadırlar.
d) Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan
ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler
sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte
mezun edilir.

6.5.2. İlk Kayıtta Ders Seçimi

Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrencilerimize, atandığı sınıfa ait ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) ders toplam ders sayısı 9u geçmeyecek şekilde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, ders seçiminin yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Kayıt Yenileme Yapan Öğrencilerin Ders Seçimi

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yaptıran öğrencilerimize, bulunduğu sınıf ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) dersin ataması toplam ders sayısı 9 u geçmeyecek şekilde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yapılır. Sınav bedelini yatırıp irtibat bürolarına başvurmayan öğrenciler sistem tarafından aktif duruma getirilerek ders seçimi otomatik olarak yapılır. Ücret muafiyetinden yararlanan öğrencilerin ders seçimi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak aktif duruma geldikten sonra yapılır. Ancak öğrencilerin mağdur olmamaları için şifreleri ile sisteme girerek AKTİF durumda olduklarını ve derslerinin atandığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 Dikkat: Öğrencilerimizin öğrencilikleri devam ettiği sürece; Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünün WEB sitesinde yayınlanan duyurular ile sistem üzerinden atılan mesajları takip etmeleri gerekmektedir.

7. Sınavlar

7.1. Sınav Merkezinin Belirlenmesi

Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak sınav merkezi değişikliği yapabilirler.

Açık Öğretim Ortaokulu ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapılabilir. Dikkat: Adres bilgilerinizin değiştirilmesi sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinin de sistemde değiştirilmesi gerekmektedir.

7.2. Sınav Şekli ve Sınav Yerleri

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

7.3. Açık Öğretim Ortaokulunda Okutulan Dersler ve Ders Kodları

Açık Öğretim Ortaokulunda Okutulan Dersler ve Ders Kodları Tablosu

Not: Sınav kitapçıklarında ve cevap kağıtlarında kullanılan ders kodları parantez içerisinde
gösterilmiştir.

7.4. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması

 Sınava Giriş Belgeleri “aio.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu
adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.
 Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
 Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

7.5. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

 Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, pasaport
veya ehliyet belgelerinden biri),
 Sistem üzerinden alınan Sınava Giriş Belgesi,
 Dikkat: Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri
doğrultusunda sınavlara alınırlar. Sınavlara; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim
sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş vb. eşyalar ile her türlü
elektronik ve/veya mekanik cihazlarla girmesi yasaktır.

7.6. Sınav Sonuçlarının Duyurulması

 Sınav sonuçları internet ortamında “aio.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav
sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem sınavına katılabilmek için kayıt
yenilemeleri zorunludur.

7.7. Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi

 Sınav sonuçlarına itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

 Öğrenciler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sınav İtirazları Giriş Ekranına, http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx adresinden ulaşabilirler.

 Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

Dikkat: Öğrenci ilk kayıt ücretini ödemeden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak “ön kayıt” işlemini yaptırmalıdır.

8. İletişim

Sevgili Öğrenciler,

Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer bulunduğunuz bölgedeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarıdır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN 444 0 632’ Yİ ARAYABİLİRSİNİZ

İLK KAYIT İŞLEMLERİ KILAVUZU

Kimler Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırmalıdır?

Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

Dikkat: 2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş “Donuk” durumdaki öğrencilerimizin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme sınav bedelini yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine, aoo@meb.gov.tr  adresine başvurmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencimizin T.C. kimlik no güncelleme işlemi yapıldıktan sonra kayıt yenileme işlemine devam edebilecektir.

Açık Ortaokul Ders Seçimi

  • Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yaptıran öğrencilerimize, bulunduğu sınıf ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır.

  • Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) dersin ataması toplam ders sayısı 9 u geçmeyecek şekilde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yapılır.

  • Sınav bedelini yatırıp irtibat bürolarına başvurmayan öğrenciler sistem tarafından aktif duruma getirilerek ders seçimi otomatik olarak yapılır.

  • Ücret muafiyetinden yararlanan öğrencilerin ders seçimi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak aktif duruma geldikten sonra yapılır.

  • Öğrencilerin mağdur olmamaları için şifreleri ile sisteme girerek AKTİF durumda olduklarını ve derslerinin atandığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ KILAVUZU

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 10 Nisan 2022