MAÖL Mezunları İçin İşyeri Açma Belgeleri Artık e-Devlette

MAÖL Mezunları İçin İşyeri Açma Belgeleri Artık e-DevletteMesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri daha önce yüz yüze eğitim aldıkları okul/kurumlar tarafından düzenlenmiş olan

İşyeri Açma Belgelerinin Sorgulama ve Doğrulama işlemlerine e-devlet üzerinden ulaşabileceklerdir.
Bunun için aşağıda verilen yolu takip ediniz.E-Devlet ->Milli Eğitim Bakanlığı -> Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama

İşyeri Açma Belgesi Nasıl Alınır?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre;

 1. Teknik lise mezunları ve genel liselerden birinden mezun olup ön lisans seviyesinde mesleki ve teknik öğrenim görenler ile meslek lisesi mezunu olupalanı dışında bir meslek dalında ön lisans eğitimi görenlere mesleğinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra “İşyeri Açma belgesi” verilir.
 2. Lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim görenler ile meslek lisesi mezunu olup mesleği ile ilgili meslek dalında ön lisans eğitimi alanlara doğrudan “İşyeri Açma belgesi”verilir.

 “Ustalık Belgesi” sahipleri veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.

 İşyeri Açma Belgesi Almak İçin Başvuruda İstenen Belgeler

 1-Okul diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi

2-Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi

3- 4 adet biyometrik fotoğraf

4-Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu
gösterir doktor raporu

5-Dilekçe (Okulda Matbu Dilekçe Mevcuttur.)

 Şartları taşıyanlar yukarıda yazılı evraklarla birlikte Mesleki Eğitim Merkezimize başvuruda bulunarak sınava girmeden doğrudan “İşyeri Açma Belgesi” alabilirler.

 Not: “İşyeri Açma Belgesi”, “Ustalık Belgesi” ile aynı işleve sahiptir.

 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş “Ustalık Belgesi” sahibi olması ya da bu belgeye sahip olanları işyerinde çalıştırması gerekmektedir. Yine 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli bir işyerinde “Usta” unvanı ile çalışan bir kişi, o işyerinde yapılan mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, işyerinde çalışan aday çırak ve çırak öğrencilerin eğitiminden de sorumludur. Bu nedenle, işyerlerinde hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen “Ustalık Belgesi” sahibi olanların “Usta” unvanı ile birden fazla işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

 Ayrıca, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki il ve meslek dallarında işyeri açan “Ustalık Belgesi” olanların, bu il ve meslek dallarında işyerlerinin şubelerini açmak istemeleri halinde, işyerlerinin şubelerinde “Ustalık Belgesi” olan en az bir “Usta” istihdam etmeleri gerekmektedir. İstihdam edilen bu ustaların da, başka bir işyerinde çalışmaları mümkün bulunmamaktadır.

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir?Yeni bir iş yeri kuracak olan girişimcilerden devlete ait resmi kurumlar olan Belediye, Vergi dairesi, Ticaret ve Esnaf odaları ile SGK ve BAĞ-KUR kurumlarınca bazı gerekli belgeler istenir. 2021 yılında yeniden düzenlenen Türk Ticaret Kanunu kapsamında bu evraklar her ticari faaliyet gören esnaflardan istenilmektedir. Açacağınız sektördeki dükkan (işletme) göre bu belgeler değişiklik göstere bilmektedir. Tam olarak yasal mevzuatlar çerçevesinde bir işletme kurmak için bu belgeler nelerdir?

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kendi iş fikri üzerinden dükkan açmak isteyen erkek veya kadın girişimciler mutlaka yasal mevzuatları yerine getirmeleri gerekmektedir. Belediye, Vergi odası, Ticaret odaları, Esnaf odaları bu kurumların başında yer almaktadır. Birde kendine ait iş yeri açmak isteyenler için iyi bir de muhasebeciye ihtiyacınız olacaktır. Muhasebeci iş yerinizin girdi ve çıktıklarını (Faturala) takip etmek için bir halli önemlidir. Devlette ödenmesi gereken verginin doğru bir şekilde tahsis edilmesi için mutlaka iyi bir muhasebeci ile görüşünüz. Ayrıca muhasebeciler ile görüşerek de iş yeri açmak için size uygun vergi usulünü de öğrenmiş olursunuz. Şimdi gelelim iş yeri açmak için gerekli evraklar neler olduğuna?

Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Evraklar

İş fikrini hayat vermek isteyen girişimciler maliye ile sorun yaşamamaları için vergi dairesine bildirim yapmaları gerekmektedir.  Vergi dairesine bildirim yapılmadan önce dükkanın açılmış olması şarttır. Çünkü bunun en büyük nedeni istenilen evrakların içerisinde dükkan kira ve adres bildiriminin de yer almasıdır. Şimdi gelelim vergi dairesince istenilen diğer evraklara. Bu evraklar işletmenin türüne göre 3 ayrılır.

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Hazırlaması Gereken Belgeler • Muhasebeci tarafından hazırlanmış olan iş yeri açma bildirim formu (Bildirim Belgesi)
 • Noter tarafından onaylanmış kaşelenmiş imza örnekleri
 • T.C. Nüfus cüzdanının fotokopi örneği. ( mutlaka aslıdır onaylı olması gerekmektedir )
 • İkametgah ettiğiniz adres bildirimi için bağlı olduğunuz muhtarlık dan onaylı yer bildirimi.
 • Dükkan bilgileri ( kira kontratı ve tapu belgesi )

bu belgelerin kontrolleri sonrasında sizlere her hangi bir iç tüzüğe aykırı bir durum bulunması durumda bağlı olduğunuz vergi numarası üzerinden vergi levhası düzenlenmektedir.

Basit Usul İş Yeri Açma Masrafları Belgeleri Nelerdir?

Vergi dairesine bildirim yapabileceğiniz bir diğer tür’de basit usul ile açılan iş yeri türüdür. Basit usul esnaf olmanın en büyük şartı işinizin bizzat kendiniz tarafından durmanızdır. İkinci şartı ise işletmenin kira bedelinin düşük olarak gösterilmesidir. Bu miktar şehirlere göre değişiklik göstere bilmektedir. Bazen büyük şehirler için 6.000 TL kadar olurken küçük şehirler için bu miktar 3.000 TL kadar düşebilmektedir. Diğer bir şartı ise yıllık olarak işletmede dönen ciro miktarıdır. Bu tutar ise senelik 120.00 liraya kadar çıkmaktadır. Basit usul esnaflara örnek vermemizi isterseniz, anahtarcılar, kuaförler, bakkallar ve manavlar gibi küçük işletmeler diyebilirim. Basit usul ile bir işletme kuracaksanız ise bu şartlara uygun iseniz aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir.

 1. Vergi dairesine işletme kurulduktan sonra işe başlama bildirgesi (Belge xls )
 2. Noter tarafından onaylatılmış imza sirküleri
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Muhtardan yada il nüfus dairesinden alınmış olan ikametgah belgesi

Ticari Plaka Taksi, Servis Kamyon Sahiplerinin Vergi Dairesine Vermesi Gereken Evraklar

Herhangi bir durağa bağlı olarak ticari araç kullanacaksanız dahi vergi dairesine bunun bildirimini yapmanız gerekmekte siniz. Sizlerden istenilen belgeler ise şunlardır.

 1. İş yeri açılış bildirim belgesi
 2. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Muhtar yada nüfus dairesinden alınmış ikametgah belgesi
 4. Kullanacağınız taşıta ait fatura

Bütün usullere göre vergi dairesince istenilen evrakların listesini buradan bulabilirsiniz.!

Belediyeler Tarafından İstenilen Gerekli Belgeler

Belediyeler iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi adına kurulacak olan işletmenin cinsine göre evraklarını belirlemektedir. Açılacak olan iş yeri durumuna göre belediyeler tarafından istenilen belgeler 3 bölümden oluşmaktadır.

 • Gayri sıhhi müesseseler (Çıkardıkları duman ve koku ile çevreye ve insana zarar veren müesseseler örnek: yakıcı, uçucu madde içeren Lpg dolum tesisleri, maden ocakları, kireç alçı fabrikaları,  gibi)
 • Umuma açık müesseseler (Toplu halde eğlenme merkezleri; İnternet cafe, Sinema, Cafe, Gazino, Meyhane, Pavyon, Motel, Otel, İçkili lokantalar gibi.)
 • Sıhhi müesseseler ( Bakkal, Market, Et ürünleri satıldığı yerler kasap, şarküteri vb. Kuruyemiş, Büfe, Lokanta, Kafeterya, Pastane, Çay ocakları, Berber, Kuaför, Taksi Durağı gibi )

Bu üç bölümde açılacak olan işletmeye göre iş yeri açma belgeleri tanzim edilmesi gerekmektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Belediyelere Verilecek Olan Belgeler

Açılacak olan iş yeri gayri sıhhi müesseseler de yer alıyorsa aşağıda yer alan belgeleri bağlı olduğunuz belediyeye getirmeniz gerekmektedir.

 • Vergi levhasının iki adet fotokopisi
 • İşletme kira kontratı
 • Dükkanın tapusunun fotokopisi
 • Dükkanın yer aldığı binanın imar durumu ( Bu belge tapu fotokopi ile gidilip imar arşivinden temin edilecek )
 • Açılacak olan işletmenin yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • İşletme sahibinin T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Portöy muayene kartı
 • Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
 • İşletmenin üstünde oturan sakinler varsa imzalı olur belgesi ( muvafakatname )
 • İşletme sahibine ait ustalık belgesi
 • Yapı sağlamlık ve itfaiye olumlu belgeli
 • Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi,

Umumu Açık Yerler İçin Belediyelere Verilecek Olan Evraklar

Kurulacak olan işletme yukarıda da  belirttiğimiz gibi umumi açık bir müessese sınıfında yer alıyorsa bağlı olduğunuz belediye aşağıdaki evrakları getirmenizi isteyecektir.

 • Vergi levhasının 2 adet fotokopisi
 • Tapu ve kira kontratı fotokopileri
 • Bina imar durumu
 • T.C. Nüfus cüzdanı
 • Yangın söndürme tüpü dolum faturası
 • Portör muayene kartı
 • Bağlı bulunan esnaf odasına ait kayıt belgesi
 • İşletme bina içinde ise sakinler tarafından imzalanan muvafakatname
 • Olumlu itfaiye belgesi
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı kayıt örneği ve sabıka kaydı
 • İl veya ilçe emniyetinden alına tahrikat raporu
 • Cami ve okullara mesafe krokisi
 • Yapı sağlamlığı
 • Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi

Sıhhi Müesseselerden Belediye Tarafından Talep Edilen Resmi Belgeler

Açılacak dükkan sıhhi müessese sınıfında yer alıyorsa aşağıdaki belgeleri belediye getirmeniz gerekmektedir.

 • Vergi levhasının iki adet fotokopisi
 • Kira kontratı ve tapu fotokopisi
 • Binanın imar durumu hakkında belge
 • T.C. Nüfus cüzdanı belgesi
 • Yangın söndürme tüpü dolum belgesi
 • Gıda üzerine satış yapan veya kuaför gibi insanlar ile temas içinde iş yapan işletme çalışanlarından portör muayene kartı
 •  Bağlı olunan esnaf odası kayıt belgesi
 • Ustalık belgesi
 • Açılacak olan işletme şirket bünyesinde hizmet verecek ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi

Açılacak olan iş yeri için bağ-kur bildirim belgesi

Açılacak olan iş yeri emekli veya başka bir yerde çalışan sigortalı birinin üstünde gözükmüyorsa bu belgeyi indirip doldurarak SGK hizmet binasına ilgili memura vermeniz icap etmektedir.

Ticaret ve Esnaf Odasına Verilmesi Gereken Belgeler

Açmış olduğunuz iş yerinin bildirimini en geç on beş gün içerisinde Ticaret odasına bildirmeniz gerekmektedir. Tabi basit üzül ile ticari faaliyet göstermiyorsanız. Yıllık ve aylık gelir giderinize göre belirlenen vergi usule göre ticaret ve esnaf kefalet odasına kayıt olmanız şarttır. Her iki kuruma göre istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Odasına Verilmesi Gerekilen Belgeler

Aylık ve yıllık cironuza göre ticaret odasına kayıt olması gereken işletme sahibi KOBİ veya esnaflar aşağıdaki belgeleri bağlı oldukları ticaret odalarına getirmeleri icap etmektedir.

 • İki adet imza beyannamesi
 • Vergi levhası, kira kontratı ve tapu fotokopisi
 • Tutulacak olan ticari defterin noter tarafından tasdikli nüshası fotokopisi
 • İkametgah il muhabiri ve nüfus kaydı örneği
 • Oda tarafından verilen taahhütname ve yine oda tarafından verilen matbu dilekçe

Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt için verilmesi gereken evraklar

Cirolarına göre esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmak isteyenler için verilmesi gereken evraklar ve belgeler aşağıdaki gibidir. Ayrıca güncel olarak Esnaf odası kayıt belgeleri nelerdir ücretleri ne kadardır yine burada bulabilirsiniz.

 • Vergi levhası fotokopisi
 • T.C. Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgah edilen meskene ait il muhabir belgesi
 • Ustalık belgesi
 • Taksi, toplu taşımacılık yapacaklardan araçlara ait ruhsat fotokopileri
 • Sicil ilan ve harç bedeli dekontları
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İndirin, Açık Lise Sınavları Sorun Olmaktan Çıksın!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 6 Şubat 2021

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın