many, much, a lot of, too kullanımı

İçindekiler

many, much, a lot of, too kullanımı

► A lot of; lots of; plenty of

Bu üç kelime aynı anlamda kullanılır fakat en yaygın olanı a lot of’dur. Üçü de hem sayılabilen isimlerle ve hem de sayılamayan isimlerle kullanılırlar. Sayılabilen isimlerle kullanıldıkları zaman isimler daima çoğul olur. Sayılamayan isimlerle kullanıldıkları zaman ise tekil olurlar.
A lot of, lots of ve plenty of olumlu cümlelerde kullanılırlar. Fakat olumlu bir cevap beklenerek sorulan soru cümlelerinde de kullanılabilirler.EXAMPLES (ÖRNEKLER)
– There are a lot of pens in my bag. (Çantanda birçok kalem var.)
– There is a lot of milk in the bucket. (Kovada çok süt var.)

► Many

Many daima sayılabilen isimlerle kullanılır ve isimler daima çoğul olur. Many çoğunlukla soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

  • I haven’t written many letters today. (Bugün çok mektup yazmadım.)
  • How many brothers have you got? (Kaç erkek kardeşin var?)

Örnek soru için bakın: Açık Lise İngilizce 1 (Aralık 2018) Testi Soru: 10

Many, resmi İngilizcede ve cümle başlarında olumlu cümlelerde de kullanılabilir.
– Many people agree with you, sir. (Birçok insan sizinle aynı fikirde, efendim.)
Günlük konuşmalarda ekseriyetle kendisinden önce too, so, a great, a good gibi kelimeler kullanıldığı zaman many olumlu cümlelerde kullanılabilir.
– There were too many people outside the building on the day of the murder.(Cinayet gününde evin dışında aşırı derecede çok insan vardı.)

 Much
Much, daima sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimlerin çoğulu olmayacağı için isimler daima tekil olurlar. Much çoğunlukla soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

– Does she want much money? (Çok para istiyor mu?)
Resmi İngilizcede özne şeklinde much, olumlu cümlelerde kullanılır.
– Much money will be spent on food next century. (Gelecek asırda yiyeceğe çok para harcanacak.)
Günlük konuşmalarda kendisinden önce too ve so kelimeleri geldiğinde olumlu cümlelerde much kullanılabilir.
– The man drank too much wine and died instantly. (Adam çok fazla şarap içti ve anında öldü.)

► A few, few, very few, quite a few

A few ve few daima sayılabilen isimlerle kullanılır ve isimler daima çoğul olur.
– There are a few men at the bus-stop. (Otobüs durağında birkaç -az- adam var.)
Few ile a few arasında fark vardır.
a few; cümleyi söyleyenin nazarında “birkaç, az ama yeterli”  anlamındadır.
few; cümleyi söyleyenin nazarında “yok denecek kadar az” anlamındadır.
– I have a few books in my bookcase. (Kitaplığımda birkaç kitap var.)
(Cümleyi söyleyene göre birkaç kitap vardır ve sayısı azdır.)
– I have few books in my book case. (Kitaplığımda az kitap var.)
(Cümleyi söyleyene göre kitap vardır fakat yok gibidir. Yani var sayılmaz.)
Very few ise ( çok az ) demektir ve sayılabilen isimlerle kullanılır.
– They bought very few things. (Çok az şey satın aldılar.)
Very few yerine only a few da kullanılabilir.
– They bought only a few things. (Çok az şey satın aldılar.)
Quite a few ise “oldukça çok, epey”  anlamına gelir ve yine sayılabilen isimlerle kullanılır.
– There were quite a lot of people in front of the hotel. (Otelin önünde epey insan vardı.)

► A little, very little

A little ve little daima sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimler çoğul olamayacağı için her zaman tekil olur.

– There is a little milk in the bottle. (Şişede biraz süt var.)
– I have drunk little water this morning. (Bu sabah az su içtim.)
Little ile a little arasında fark vardır. A little cümleyi söyleyene göre “biraz, az” manasındadır. Little cümleyi söyleyene göre “yok denecek kadar az” manasındadır.
– I have a little money.  (Biraz param var.)(Cümleyi söyleyene göre onun az miktarda parası vardır.)
– I have little money. (Az param var.)
(Cümleyi söyleyene göre onun yok denecek kadar az parası vardır. Bu cümlede “var sayılmaz ama, biraz var” manası anlaşılmalıdır.)
Very little ( çok az ) anlamına  gelir ve sayılamayan isimlerle kullanılır.
– He drank very little milk. (O çok az süt içti.)
Very little yerine, only a little da kullanılabilir.
– He drank only a little milk. (O çok az süt içti.)
Kaynak ve daha fazla örnek için tıklayın: Dersimizingilizce!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.