Sosyal Bilgilerin Gelişimindeki Dönüm Noktaları: 1916 Raporu

Sosyal Bilgilerin Gelişimindeki Dönüm Noktaları: 1916 Raporu

 • ABD’de 1916 yılında ilk sosyal bilgiler programı hazırlanmıştır.
 • Programın içerik olarak, esnek bir yapıda şekillenmesinde J. Dewey’in pragmatik-ilerlemeci eğitim anlayışı etkili olmuştur.
 • Yine sosyal iyileştirme, sosyal verimlilik, sosyal kontrol, sosyal araştırma ve sosyal eğitim gibi kavramlar, bu türden bir eğitim programının ortaya çıkmasında ve programın Sosyal Bilgiler adını almasında etkili olmuştur.
 • 1916 Sosyal Bilgiler Komitesi daha geniş çaplı bir eğitim programı çalışmasının bir bölümü olarak raporunu oluşturmuştur.
 • Önceki komitelerden farklı olarak akademisyen tarihçilerin değil, öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşan bir komite. Akademik tarih ve birey merkezli anlayışın yerine, sosyal merkezli ve sosyal eğitime öncelik veren bir anlayış getiriliyor.
 • Sosyal bilgiler, “doğrudan doğruya insan toplumunun oluşumu ve gelişimi ile sosyal grubun üyesi olarak insanla ilgili ders konularıdır.” şeklinde tanımlanıyor.
 • Dewey’in esnek eğitim anlayışının etkisiyle, ülke genelinde aynı şekilde uygulanacak bir program sunulmamış, yerel ihtiyaç ve koşulların etkisiyle şekillenecek esnek bir program tavsiye edilmiştir. Derste öğretilecek bilgi ve becerilerin bir listesi yayınlanmamış, üç ders örneği verilerek inisiyatif öğretmene bırakılmıştır.
 • Hedef, öğrencilerin sosyal yaşama katılmalarını sağlamak, sosyal yaşama hazırlamak (Dewey’in etkisi), yani iyi vatandaşlar yetiştirmek ve sosyal verimlilik olarak açıklanmıştır.
 • Programda tarih, vatandaşlık, yönetim, ekonomi ve sosyoloji konularına yer verilmiştir.
 • Tarihin, yeni tarih anlayışına göre verileceği, amacın günümüzü anlamak ve zamanımızı aydınlatmak olduğu vurgulanmıştır. Tarih öğretiminin daha pragmatik ve işlevsel olması gerekliliği benimsenmiştir.
 • Sonuçta müfredata iki yeni ders eklenmiştir: Toplumsal Vatandaşlık ve Demokrasinin Problemleri. Bu iki ders çağdaş eğitim tarihinin en çok alınan ve okutulan dersleri olmuştur (1916-1960).
 • T. Jesse Jones, komite başkanı ve “sosyal bilgiler” kavramını ilk kez kullanan ve kazandıran kişidir.
 • Edgar B. Wesley, sosyal bilgileri, “ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin anlamalarını kolaylaştırmak ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla sosyal bilimlerin basitleştirilerek öğretilmesidir.” şeklinde tanımlamıştır (günümüzde de geçerli bir tanım).
 • İyi yönü: 1916 tarihli komite raporu önceki (1894 ve 1899) raporlardaki seçkinci ve ırkçı unsurları dışarıda bırakmış ve o raporları geçersiz kılmıştır.
 • Eleştiriler: Ancak 1916 raporu da ekonominin ihtiyaçlarına, dolayısıyla kapitalist sistemin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmeye hizmet etmekle eleştirilmiştir.
 • Soğuk savaşla birlikte ilerlemeci sosyal bilgiler programı geçerliliği yitirmiştir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 5 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.