Kişilik, Kişiliğin Ölçülmesi ve Bireysel Farklar Testi

Kişilik, Kişiliğin Ölçülmesi ve Bireysel Farklar Testi

Kişilik, Kişiliğin Ölçülmesi ve Bireysel Farklar Testi, aşağıdaki testte kişilik, yetenekler ve zeka gibi bireysel farkların temelinde yer alan kavramlarla ilgili örnek çözümlü sorular ve geçmiş yıllarda öss-lys sınavlarında çıkan bazı soru örnekleri yer alıyor:…

Kişilik, Kişiliğin Ölçülmesi ve Bireysel Farklar Testi

Soru 1

Recaizâde Mahmut Ekrem, 1891’den beri çıkmakta olan Servet-i Fünûn dergisini bir sanat ve edebiyat dergisi hâline getirmek istemektedir. Bunun için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan - - - -’i derginin yazı işleri müdürlüğüne getirir. Böylece diğer dergilerde yazan gençler de bu dergi etrafında toplanır ve yeni bir edebiyat çığırı başlar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
A) Tevfik Fikret
B
B) Süleyman Nazif
C
C) Ömer Seyfettin
D
D) Cenap Şahabettin
Soru 2

Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Ziya Gökalp
B
B) Ömer Seyfettin
C
C) Mehmet Fuat Köprülü
D
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’in roman türündeki eserlerinden değildir?

A
A) Çalıkuşu
B
B) Yeşil Gece
C
C) Yaprak Dökümü
D
D) Anadolu Notları
Soru 4

Servetifünun Dönemi’nde anlamın beyitte tamamlanması anlayışı bırakılarak cümleye istenilen yerde başlanmış, cümle istenilen yerde bitirilmiştir. Hatta dizenin ortasında başka bir cümle başlatılmıştır. Bu şekilde şiir, - - - -

Bu parçanın son cümlesi konu bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A
A) düzyazıya yaklaştırılmıştır.
B
B) gereksiz uzatılmıştır.
C
C) ahenksiz bir yapıya dönüştürülmüştür.
D
D) hece ölçüsüne daha uygun hâle getirilmiştir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in roman türündeki eserlerinden değildir?

A
Nemide
B
Fürûzan
C
Aşk-ı Memnu
D
Bir Ölünün Defteri
5 numaralı soru için açıklama 
Fürûzan, MUALLİM NACİ'nin eseridir.
Soru 6

Bu tür romanlarda olaylardan çok kişilerin olaylara karşı tepkisi üzerinde durulur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenir.

Bu parçada tanıtılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal
B
Tarihî
C
Psikolojik
D
Polisiye
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fecriâtî Dönemi’nin (1909-1912) kısa sürmesinin sebepleri arasında sayılamaz?

A
A) Topluluğun bazı üyelerinin Genç Kalemler dergisindeki fikirleri benimsemeleri
B
B) Servetifünuncular kadar güçlü ve etkili eserler ortaya koyamamaları
C
C) Balkan Savaşı’nın ortaya çıkarttığı kaos ortamı
D
D) Aşırı ferdiyetçiliklerinin topluluk ruhuna aykırı düşmesi
Soru 8

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’ten etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldim. Servet-i Fünûn dergisinde şiirlerim yayımlandı. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı şair oldum. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı amaçladım. Bu tarzda yazdığım “Elhan-ı Şita” ve “Yakazat-ı Leyliye” şiirleri çok dikkat çekti. Şiirlerimi “Tâmât” adlı eserimde topladım.

Bu parçada kendini tanıtan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
A) Cenap Şahabettin
B
B) Tevfik Fikret
C
C) Mehmet Rauf
D
D) Süleyman Nazif
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?

A
A) Servetifünun Dönemi’nde aruz, Millî Edebiyat Dönemi’nde hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
B) Servetifünun Dönemi’nde sade, Millî Edebiyat Dönemi’nde ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
C
C) Servetifünun Dönemi’nde bireysel, Millî Edebiyat Dönemi’nde toplumsal konular işlenmiştir.
D
D) Servetifünun şiirinde Batı ve divan edebiyatı, Millî Edebiyat Dönemi’nde halk edebiyatı etkileri görülür.
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat Dönemi’nin öncü sanatçıları bir arada verilmiştir?

 
A
A) Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem
B
B) Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Haşim
C
C) Fuat Köprülü, Tevfik Fikret, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
D) Ömer Seyfettin, Tahsin Nahit, Halide Edip Adıvar
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön

Kişilik ve Kişilik Kuramları Konu Anlatımı için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 17 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.