Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları Konu Testi

Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları Konu Testi

Ruh sağlığı, normallik ve anormallik kavramları, ruh sağlığını bozan faktörler, stres ve kaygı, savunma mekanizmaları konularında geçmiş yıllarda çıkan sorular ve örnek sorulardan, soru çözümlerinden oluşan Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları Konu Testi aşağıda. Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizması Konu Anlatımı linki testten sonra:…

Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları Konu Testi

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının İslami dönemdeki ayrımlarından biri değildir?

A
A) Anonim halk edebiyatı
B
B) Aşık edebiyatı
C
C) Tekke edebiyatı
D
D) Destan dönemi Türk Edebiyatı
Soru 2

Aşağıda Kudatgu Bilig’te yer alan kahramanlar ve onların simgelemesi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
A) Öğdilmiş - Akıl
B
B) Kün Toğdı - adalet
C
C) Ay Toldı - mutluluk
D
D) Bilge Kağan - Cesaret
Soru 3

Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuş islami ilimlerini ve tasavvuf bilgilerini Buhara bölgesinde edinmiş bulunan [....................], tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü, “hikmet” adlı şiirleriyle Türk dünyasının manevi hayatını etkilemiş nadir kişilerdendir.

Bu parçada özellikleri tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Dede Korkut
B
B) Ahmet Yesevi
C
C) Hacı Bektaş-ı Veli
D
D) Yunus Emre
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 13. ile 19. yy. arasında etkili olan divan edebiyatı’na verilen adlardan biridir?

A
A) Dinî edebiyat
B
B) Yazılı edebiyat
C
C) Klasik edebiyat
D
D) Modern edebiyat
Soru 5

İslamiyet etkisindeki dönemde oluşturulan ilk edebi ürünler [.......................] lehçesi ile oluşturulmuştur.

A
Karahanlı
B
Oğuz
C
Azeri
D
Türkmen
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı’nın özelliklerinden biridir?

A
A) Geniş halk kitlelerince benimsenmiştir.
B
B) İslamiyet öncesi Şamanizm inancına uygun yapılır.
C
C) Yalın bir dil kullanılır.
D
D) Oluşumunda Arap ve Fars edebiyatları etkili olmuştur.
Soru 7

Destan dönemi ile İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemlerinde aşağıdakilerden hangisinde bir değişim görülmez?

A
A) Nazım birimi
B
B) Ölüm teması
C
C) Nazım biçimi
D
D) Ölçü
Soru 8

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
A) Kutadgu Bilig - Aruzla yazılan ilk eser
B
B) Hoca Dehhani - Divan edebiyatının kurucusu
C
C) Hacı Bayram-ı Veli - Yesevilik tarikatının kurucusu
D
D) Yunus Emre - Tasavvuf edebiyatı
Soru 9

I. Cömertlik, cimrilik, kibir, iyi huy gibi ahlaki konularda öğütler verir.

II. Beyit ve dörtlükler biçiminde karışık olarak yazılmıştır.

III. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

Numaralandırılmış cümlelerde özellikleri tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Göktürk Yazıtları
B
B) Kutadgu Bilig
C
C) Atabetü’l Hakayık
D
D) Dede Korkut Hikâyeleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 14. yy. divan edebiyatı sanatçılarından Ahmedi’ye ait bir eserdir?

A
A) İskendername
B
B) Leyla ve Mecnun
C
C) Kanuni Mersiyesi
D
D) Yusuf ile Züleyha
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön

Ruh Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları Konu Anlatımı

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 17 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.