Balanced Scorecard Nedir

İçindekiler

Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard, özellikle son yıllardaki gelişmlerin iş dünyasında ortaya çıkarttığı bir ihtiyacın ürünüdür denilebilir. Şöyle ki, son yıllarda organizasyon yönetiminde finansal olmayan ölçütleri de göz önünde bulundurma gereği ve hem karar vermede, hem de performans değerlendirmede güncel, doğru ve bütünsel bilgiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Özellikle bilgi tabanlı rekabetin artmasıyla özellikle özel sektörde soyut değerlerin açıklanmasının fiziki değerleri ve yatırımları yönetmede daha başarılı oldukları görülmüştür.

balanced-scorecard-nedir

Bu ihtiyaçlara cevap olarak Robert Kaplan ve David Norton ilk kez 1996 tarihli bir makalelerinde sözünü ettikleri “Balanced Scorecard”ı geliştirmişlerdir. 1996’da “Balanced Scorecard” adlı kitaplarıyla literatüre giren ve 1997 yılında Amerika Muhasebe Derneği tarafından en iyi teorik katkı sağlayan eser olarak ödüllendirilen Balanced Scorecard, günümüzde hem özel sektörde hem de kamudaki başarılı uygulamaları ile performans yönetimi için ideal bir ölçme aracı olarak kabul edilmektedir.

Balanced Scorecard, kamu yönetiminde savurganlığın önlenmesi ve yolsuzlukların önüne geçilmesi kaygılarından dolayı yeni kamu yönetiminin önemli uygulama konuları arasında yerini almıştır. Performans yönetiminde maddi ve maddi olmayan değerlerin esas alındığı yeni bir yaklaşım olarak önemlidir. Girdi ve çıktı karşılaştırmasını karşılaştırmak, misyonu vizyona dönüştürerek ve kurumu bütüncül bir anlayışla değerlendirerek kamu yönetiminde performans artırılmasının önemli bir aracı olabilir.

Balanced Scorecard’ın Tanımı ve Kapsamı

Kaplan ve Nortan’a göre Balanced Scorecard, organizasyonların vizyon ve stratejilerini açıklamaları ve eyleme geçirmelerinde kullandıkları bir stratejik yönetim sistemdir. 1990 yılında bir düzine şirket üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda performans ölçümünde yeni ve yöntemler açıklamışlar ve Balanced Scorecard’ı geliştirmişlerdir. Balanced Scorecard iş dünyası, akademik dünya ve kamu sektöründe önemi giderek artarken süreç yönetimi, bilgi sistemlerindeki yönetim araştırmalarında da Balanced Scorecard’ın kullanımı yaygınlaşmıştır.

Balanced Scorecard, örgütlerin misyon, vizyon ve stratejilerini fiziksel olarak ölçülebilir olarak ifade edilmesini sağlar. Ortaya çıkan ölçüler kurumun paydaşları için olan dış ölçüler ile örgütsel kritik iş yöntemleri, yenilenme, öğrenme ve büyüme gibi ölçüler arasında bir denge kurmayı sağlar. Yine zamansal olarak da geçmiş çalışmaların sonuçlar ile gelecekteki performansı yönlendirecek etkenler arasında da denge kurulması esastır.

Dolayısıyla Balanced Scorecard, başka üstün özelliklerinin yanı sıra taktik veren veya operasyonel bir sistemdir.  Kaplan ve Norton, Balanced Scorecard ile elde edilen ölçülerin yararlanılabileceği yerleri şöyle sıralamıştır:

  1. Vizyon ve stratejiyi belirlemek
  2. Örgüt içi ve çevresiyle (paydaşlarıyla) iletişim ve bağlantılarını sağlamak
  3. Stratejik gelişmeleri planlamak, hedefler belirlemek ve bunları uyumlu hale getirmek
  4. Stratejik geribildirim ve öğrenmeyi sağlamak

Balanced Scorecard Enstitüsü’nün tanımı: “geniş bir şekilde işletmelerde ve endüstride, kamuda ve hükümet dışı örgütlerde neredeyse tüm dünyada kullanılan, örgüt ve kurumların vizyon ve stratejilerini eylemleri ve uygulamaları ile birleştiren, iç ve dış iletişimi geliştiren ve örgütsel performansı stratejik amaçlar çerçevesinde izleyen stratejik planlama ve yönetim sistemidir.”

Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevi

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.