Nicel ve Nitel Yaklaşımların araştırma tasarımları, veri toplama yöntemi ve örneklemin belirlenmesi aşaması

İçindekiler

Nicel ve Nitel Yaklaşımların araştırma tasarımları, veri toplama yöntemi ve örneklemin belirlenmesi aşaması

Nicel ve Nitel Yaklaşımların ikisinde de araştırma tasarımları altı başlıkta toplanmıştır. Bunlar;

  1. Araştırma Probleminin ve Sorunların belirlenmesi
  2. Kuramsal çerçevenin belirlenmesi
  3. Veri Toplama Yönteminin ve Örnekleminin belirlenmesi
  4. Verilerin Analizi
  5. Verilerin yorumlanması
  6. Sonuç ve Öneriler

“Veri toplama yöntemi ve örneklemin belirlenmesi” aşamasını karşılaştırması;

Nicel yaklaşımda bu aşama Neyin nasıl yapılacağının açık ve net olarak belirlenmesidir. Her araştırmacı kendi araştırma probleminin özelliğine göre yöntemini belirler ve bunu nasıl kullanacağını açıklaması gerekir. Nicel yaklaşım yöntemle ilgili süreçleri somut olarak belirlemektir. Yöntemler arasında en sık karşılaşılanlar Anket ve İçerik Analizidir. Uyulması gereken kurallar açık olarak belirtildiği için bunların dışına çıkılamaz. Öncelikle varsayımlar doğrultusunda, ne ölçülmek isteniyorsa ona uygun veri toplanır ve ardından analiz yapılır.

Nitel yaklaşımda ise; veri toplama yöntemleri arasında görüşme, odak grup görüşmesi ve gözlem ön plandadır. Nitel araştırma olayların tekil biçimlerini tüm ayrıntılarıyla en ince detayına kadar anlama üzerine odaklandığı için Nicel Araştırmadan farklı olarak bir veya birkaç yöntem aynı anda kullanılabilir. Nitel araştırmada önemli olan ilk elden olay ve olguların doğasına uygun bilgiye ulaşmaktır. Bu da ancak araştırmacının veri toplama sürecinin doğal bir parçası olması ile mümkündür. Nitel araştırma genelde örnek olay çalışması üzerine odaklanır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 19 Ocak 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.