Performans Yönetiminin Amaçları

Performans Yönetiminin Amaçları

Performans yönetimi bireysel ve kurumsal olarak amaçların ve görevlerin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Bu yönetim anlayışında, kurumu istenen amaca yöneltmek için mevcut ve geleceğe ilişkin durumlarla ilgili bilgi toplama, bunları karşılaştırma ve performans gelişiminde süreklilik sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirme ve gerekli tedbirleri alma görevi idareye düşer.

Performans yönetimi bir yandan kurumun (stratejik bir) plana, bu planda açıklanan amaç ve hedeflere uygun şekilde ilerleyip ilerlemediğini (yönetilip yönetilmediğini), bu amaç ve hedeflere ne derece ulaşıldığını, öte yandan doğru amaçların ve hedeflerin, amaca uygun araç ve kaynakların kullanılıp kullanılmadığını belirlemede ve son olarak stratejik amaç ve hedeflerin değerlendirilip yeniden biçimlendirilmesinde etkili bir yönetimdir. Bu nedenle performans yönetimi kurumsal bir stratejinin var olması ile doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle stratejik yönetimden ayrı düşünülmesi veya ayrı uygulanması mümkün olmayan bir yönetim biçimidir.

Performans yönetimi, kurumsal stratejilerin uygulayıcıları olarak kurumun çalışanları olan bireysel boyutu ve dolayısıyla bireyle ilgili amaçları da olduğu açıktır. Çalışanların motivasyonunun sürekliliği, eğitimleri ve kendilerini geliştirmeleri, performanslarını artırabilmeleri, kurumda öğrenme ve gelişim ortamının sürekliliği için de performans yönetimi uygulanır.

Yine kurumun hem hizmet verdiği kişilerle, hem paydaşlarıyla ilişkilerinde hem de hiyerarşik yapıda denetim yetkisi olan kurumlara karşı hesap verebilirliği, açık ve şeffaf olması, katılımcı bir yönetim anlayışının yaygınlaştırılması açısından işlevsel bir kurum kültürünün oluşturulması da performans yönetiminin amaçlarındandır.

Performans yönetiminin amaçları:

 1. İdari Amaçlar,
 2. İyileştirici Amaçlar,
 3. Tespit Edici Amaçlar

olarak üç başlık altında incelenebilir.

 1. İdari Amaçlar
 • Kurum faaliyetlerini objektif olarak değerleyebilmek için ölçülebilir amaçlar belirlemek,
 • Değişen ihtiyaçlara uygun amaçlar belirlemek,
 • Karar vericilere temel amaç ve alt hedeflerin gerçekleştirilebilirliğini gösterir geçerli ve güvenilir bilgiler sunmak,
 • Performansın iyileştirilmesi için kurumsal bir stratejinin ölçülebilir hedeflerinin olmasını sağlamak,
 • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan performans kriterleri belirlemek,
 • Kurumsal hedeflerin kişi bazına indirgenerek her çalışan tarafından paylaşılmasını sağlamak,
 • Örgütsel/kurumsal hedefleri tanımlanmış bireysel hedeflere dönüştürmek,
 • Yönetici ile çalışanlar arasında etkin bir iletişim ortamını oluşturmak, karşılıklı beklentilerin anlaşıldığı açık bir iletişimi teşvik etmek,
 • Bireysel ve kurumsal bağlamda sistem ve işleyiş konusunda değerlendirmeler yapılmasını sağlamak,
 • İş yükünün çalışanlar arasında adil ve dengeli olarak dağılımını sağlamak,
 • İnsan kaynakları yönetimi anlayışının yerleşmesini sağlamak,
 • Kurum kaynaklarının verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak,
 • Kurumun sürekli gelişim stratejileri izlemesini sağlamak,
 • İş süreçlerini sürekli olarak ölçerek gerektiğinde yeniden tasarlamak,
 • Performansı nitel ve nicel olarak açıklamak gibi amaçlardır.
 1. İyileştirici Amaçlar
 • Bireysel ve kurumsal yetenekleri belirlemek,
 • Performans değerlendirmeyi somut ve ölçülebilir hedeflere dayandırmak,
 • Performans hedeflerine ilişkin sonuçları sürekli ölçmek,
 • Performans yönetimi için örgüt kapasitesini artırmak,
 • Ölçülen olayların istatistiksel karakterini açık ve doğru belirlemek,
 • Ölçülen etkinliği yürüten kişi ve grubun sorumluluk alanındaki ilişkilere dayandırmak,
 • Belirlenen ölçütlere göre çalışanları zamanında ve objektiflikle değerlendirmek,
 • Çalışanlardan beklenen performans ile gerçekleşen performansı karşılaştırmak ve değerlendirmek,
 • Geribildirimle çalışanları desteklemek ve motivasyonlarını artırmak,
 • Yöneticilerin kısa vadeye odaklanıp kurumun stratejik hedeflerini göz ardı etmelerine izin vermeyecek şekilde performans yönetiminin sonuçlarına göre ödül/ceza sistemi geliştirmek gibi amaçlardır.
 1. Tespit Edici Amaçlar
 • Stratejilerin belirlenmesi için iç faktörler kadar dış faktörleri de tespit etmek,
 • Ölçülmesi istenen durumlara ve gereksinimlere uygun kriterleri belirlemek,
 • Bireysel ve kurumsal yetenekleri keşfetmek,
 • Kurumun güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek,
 • Eğitim, geliştirme ve kariyer planlama için yönetime gerekli bilgiyi sağlamak,
 • Kurum içi gereken veya gerekecek olan yeni kaynakların arayışına gitmek,
 • Performans artırıcı ölçülebilir hedefler koymak,
 • Çalışanların kurum başarısına katkısını ortaya çıkarmak,
 • Çalışanları nelerin motive ettiğini açığa çıkarmak,
 • Çalışanların öğrenme kapasite ve yeteneklerini ortaya çıkarmak gibi amaçlardır.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.