Türkiye’deki e-devlet projeleri ve bir örnek olarak DMİS

İçindekiler

Türkiye’deki e-devlet projeleri ve bir örnek olarak DMİS

Ülkemizdeki e-devlet uygulamaları:

 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)
 • Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)
 • Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
 • Vergi Dairesi Otomasyon Projesi – I (VEDOP – I)
 • Vergi Dairesi Otomasyon Projesi – II (VEDOP – II)
 • POLNET
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
 • Say2000i
 • Yerel Net Projesi
 • Yerel Bilgi Projesi
 • Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 • Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

Döner Sermaye Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (DMIS)

DMIS, “Döner Sermaye Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi” ve “Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sistemi” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

 1. Döner Sermaye Yönetim Bilgi Sistemi: Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, başta mali veriler olmak üzere mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara, karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir yönetim bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem ile; Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, mali veriler ile mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara ve karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir yönetim bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem ile;
 1. Karar vericilere, başta mali veriler olmak üzere, mali verilere etki eden diğer veriler hızlı ve doğru şekilde sunulacaktır.
 2. İşletmelerin mali verileri, genel yönetim mali istatistikleriyle entegre edilecektir.
 3. Karar vericilerin ihtiyaç duyduğu raporlar anlık, günlük, haftalık, aylık ya da yıllık olarak üretilecektir.
 4. Kurumlar ve birimler arasında karşılaştırma yapma imkânı sağlanacaktır
 1. Döner Sermaye Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi: Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı, değişik alanda faaliyetle bulunan döner sermayeli işletmelerin mali işlemlerinin yürütülmesine imkân veren ortak web tabanlı bir sistemin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.
 • Bütçe Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • Personel Modülü
 • Taşınır Modülü
 • Harcama Modülü
 • Gelir Modülü
 • Yönetim Modülü

Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı başta sağlık olmak üzere eğitim, tarım, kültür ve orman gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan toplam 2764 döner sermayeli işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin muhasebe hizmetleri 1406 birim tarafından yürütülmektedir. DMIS Projesi ile bu 1406 birimin (Saymanlık) verilerinin tek merkezden takip ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2015 Mali Yılı itibariyle Döner Sermayeli işletmelerin yıllık işlem hacmi 40 milyar TL’ ye ulaşmış olup DMIS Projesi ile yıllık işlemlerin hem yıllara göre değişimini, hem de kurum ve birimlere göre değişimini izlemek mümkün olmaktadır.

Kısaca DMIS ile:

 1. Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmeler; bütçe, harcama, muhasebe, gelir, personel ödemeleri ve taşınır işlemlerini bu sistem üzerinden yürüteceklerdir.
 2. Kurulması hedeflenen sistem, döner sermayeli işletmelerin bütçe, muhasebe ve harcama süreçlerinin tamamını kapsayacaktır.
 3. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğinin (Sıra No:1) ön gördüğü Detaylı Hesap Planının uygulanmasına imkân veren, tüm işletmeler için standart bir uygulama yazılımı geliştirilecektir.
 4. İşletmelerin gelir, gider, nakit, borç ve alacak durumu günlük olarak izlenebilecektir.
 5. İşletmelerin mali verileri, genel yönetim mali istatistikleri ile konsolide edilebilecektir.

MERNİS

MERNİS, nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaş için çok yönlü değerlendirilmesine ve nüfus hizmetlerinin bu esaslara göre yeniden düzenlenmesine yönelik bir projedir. Veritabanında 120 milyonun üzerinde kayıt bulunan MERNİS Projesi, Ocak 2003 itibarıyla tamamlanmıştır. Proje kapsamında, kurumların vatandaşlar için kullandığı farklı numaralar tekleştirilmiş ve vatandaşların her kurumda kullandıkları farklı numara ve işaretler de sona erdirilmiştir

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 1 Temmuz 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.