Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri Konu Testi

Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri Konu Testi

Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri Konu Testi

Soru 1

İslam tarihi bilimi;

I. Dört Halife Dönemi siyasi olayları

II. Müslüman Türk devletlerinden Gaznelilerin faaliyetleri

III. Günümüz İslam coğrafyasındaki devletler

IV. Endülüs Emevilerinin meydana getirdiği medeniyet

gibi konulardan hangilerini araştırma konusu yapar?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 2

“Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. ...” (Bakara Suresi, 217. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayete konu olan ve savaşılmasının yasaklandığı haram aylardan biri değildir?

A
Recep
B
Şaban
C
Zilkade
D
Zilhicce
Soru 3

Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
A) Kitabü’l - Harac ---> Ebu Yusuf
B
B) Kitabü’l - Meğazi ---> İbn Sa’d
C
C) Kitabü’t - Tabakat ---> İbn İshak
D
D) Tarihu’l - Umem ve’l - Mülûk --->Belâzuri
Soru 4

İslam tarihinin dil bilimi ile olan ilişkisini, aşağıdaki bilim dallarından hangisi sağlar?

A
Arkeoloji
B
Sosyoloji
C
Filoloji
D
Kronoloji
Soru 5

Taif şehri, İslam dininin doğduğu yıllarda aşağıdaki hangi kabilenin yurdu idi?

A
Evs
B
Sakîf
C
Hazreç
D
Kaynuka
Soru 6

Hz. Muhammed kaç yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır?

A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “ilk dört Müslümanlar” olarak anılan kişilerden değildir?

A
A) Hz. Ali
B
B) Hz. Hatice
C
C) Hz. Hamza
D
D) Hz. Ebubekir
Soru 8

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Allah’ın ilahi hitabına muhatap olmasına ne ad verilir?

A
Miraç
B
Akabe
C
Hilye
D
İsrâ
Soru 9

Aşağıdaki yerlerden hangisinin Müslümanlarca ele geçirilmesi, bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç olmuştur?

A
Taif
B
Mekke
C
Hayber
D
Kudüs
Soru 10

Hz. Muhammed’in vefatıyla İslam dünyasında ortaya çıkan ilk sorun, aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
A) Yalancı peygamberler
B
B) Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi
C
C) Halife seçimi
D
D) Türbe inşaatı
Soru 11

Mescid-i Nebevi, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?

A
İskenderiye
B
Bağdat
C
Kudüs
D
Medine
Soru 12

Mekke müşriklerinin İsra hadisesini kendisine ilettiklerinde “O söylüyorsa doğrudur.” sözüyle imanda sadakatin zirvesine ulaşan halife, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Ali
B
Hz. Osman
C
Hz. Ömer
D
Hz. Ebubekir
12 numaralı soru için açıklama 
Hz. Ebubekir, lakabı sıddık'tır, sadık olan anlamında.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Halife Hz. Ömer Dönemi olaylarındandır?

A
A) Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
B
B) Mısır ve İran’ın ele geçirilmesi
C
C) Araplar arasında iç savaşların başlaması
D
D) Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması
Soru 14

Aşağıdaki Emevi halifelerinden hangisi, İslam’ın Müslüman olmayanlar arasında, barış ortamında ve tebliğ yoluyla yayılmasını arzu etmiştir?

A
A) I. Velid
B
B) Muaviye
C
C) Ömer bin Abdülaziz
D
D) Süleyman bin Abdülmelik
Soru 15

İstanbul’da bulunan Eyüp Sultan Türbesi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
A) Eyyüb el-Ensarî’ye
B
B) Muhammed Eyüb Han’a
C
C) Eyüp peygamber’e
D
D) Şeyh Eyüp’e
Soru 16

Emevilerin Avrupa’daki ilerleyişlerinin son bulmasına neden olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Sıffin Savaşı
B
B) Yermük Savaşı
C
C) Puvatya Savaşı
D
D) Nihavend Savaşı
Soru 17

Cami mimarisine minare ve mihrap ekleme geleneği, aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

A
Harzemşahlarla
B
Osmanlılarla
C
Abbasilerle
D
Emevilerle
Soru 18

Ubeydullah Mehdi tarafından 909 yılında Kuzey Afrika’da kurulmuş olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhşidîler
B
Samanîler
C
Fatımîler
D
Büveyhîler
Soru 19

Abbasi halifesi Memun’un Bağdat’ta kurdurduğu bilim merkezinin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Beyt-i Seyfi
B
B) Beyt-i Şitevî
C
C) Beytü’l - Lahm
D
D) Beytü’l - Hikme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin dağılma ve yıkılma sebepleri arasında yer almaz?

A
A) Abbasilerin ırkçı bir politika izlemeleri
B
B) Moğolların Ön Asya’ya yürümesi
C
C) Batınîlerin çalışmaları
D
D) Şiîlerin faaliyetleri
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri Konu Anlatımı için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.