Sosyolojiye Giriş Konu Testi

Sosyolojiye Giriş Konu Testi

Sosyolojiye Giriş Konu Testi, sosyolojinin tanımı, konusu, özellikleri, tarihçesi, toplumsal olay ve olgu gibi konuları kapsayan geçmiş yıllarda çıkan öss-lys soruları ve konuyla ilgili örnek çözümlü soruları içeren bir test. Yine aşağıda Sosyolojiye Giriş Konu Anlatımı linklerini bulabilirsiniz:…

Sosyolojiye Giriş Konu Testi

Soru 1

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bilimiyle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
A) Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.
B
B) Dinleri hak-batıl şeklinde ayırarak inceler.
C
C) Dinlerin, inanç, ibadet ve ahlak sistemlerini inceler.
D
D) Dinlerin doğuşlarını ve gelişmelerini inceler.
Soru 2

• Dinin görünen (dışa akseden) yönlerini sistematik olarak inceler.

• Dinin tarihi gelişimini dikkate almaksızın dini olguları, görünen yönleriyle konu edinir.

• Çeşitli dinlerin ibadet, ayin, yer, zaman, şahsiyet ve kutsallarını inceler.

Hakkında bilgi verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Din Fenomolojisi
B
B) Din Sosyolojisi
C
C) Din Psikolojosi
D
D) Din Felsefesi
Soru 3

Müfessirler çalışmalarında aşağıdaki konulardan hangisi için Karşılaştırmalı Dinler Tarihi biliminden faydalanmamışlardır?

A
A) Garibu’l Kur’an olarak bilinen kelimelerin hangi dilden geldikleri
B
B) Kur’an’da geçen kıssaların zaman ve yerleri
C
C) İmanın şartlarının belirlenmesi
D
D) İsrailiyat olarak bilinen konuların ayırt edilmesi
Soru 4

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi alanında yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi Biruni’ye aittir?

A
A) Kitab’ut Tahkik Mali’l-Hint
B
B) Dinler Tarihine Giriş
C
C) Tarih’i Edyan
D
D) Dinler Tarihi
Soru 5

Evrimci görüşü savunanlar aşağıdaki inançlardan hangisini dinin kaynağı olarak göstermemişlerdir?

A
Atalar kültü
B
Animizm
C
Totemizm
D
Monoteizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman alimlerin dinin kaynağı ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?

A
A) Dinler ilahi ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılırlar.
B
B) Din, Hz. Adem’le başlayıp Hz. Muhammed’le tamamlanmıştır.
C
C) Din, Allah’ın peygamberler vasıtasıyla bildirdiği ilahi kurallardır.
D
D) Hristiyanlık ve Yahudilik değiştirildikleri için beşeri dinlerdendir.
Soru 7

Yahudilere göre Yahudiliğin tarihi aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

A
A) Hz. İbrahim
B
B) Hz. İshak
C
C) Hz. Yakup
D
D) Hz. Yusuf
Soru 8

Yahudi tarihine göre Kudüs’ü aşağıdakilerden hangisi fethetmiştir?

A
A) Hz. Musa
B
B) Hz. Yûşâ
C
C) Hz. Davut
D
D) Hz. Süleyman
Soru 9

Hz. Süleyman’ın Kudüs’de inşa ettirdiği mabedin İslam geleneğindeki adı nedir?

A
A) Beyt’ül -Atik
B
B) Beyt’ül- İzze
C
C) Beyt’ül -Mamur
D
D) Beyt’ul- Makdis
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”de yer almaz?

A
A) Çalmayacaksın
B
B) Öldürmeyeceksin
C
C) Zina yapmayacaksın
D
D) Gıybet etmeyeceksin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslam dininin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
A) İbadethanelerinde resim bulundurulmaması
B
B) Kutsal günlerde çalışılmaması
C
C) Domuz etinin haram olması
D
D) Sünnet olmak
Soru 12

Hristiyanlığa; teslis, evharistiya ve ilk günah tasavvuru gibi fikirleri aşağıdakilerden hangisi getirmiştir?

A
Pavlus
B
Petrus
C
Barnaba
D
Yuhanna
Soru 13

Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Meryem’e bakışı
B
Sünnet olmama
C
İlk günah
D
Teslis
Soru 14

Hz. Muhammed (sav.)’e ilk iman eden aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Hz. Ebu Bekir
B
B) Hz. Hatice
C
C) Hz. Zeyd
D
D) Hz. Ali
Soru 15

De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Al-i İmran suresi, 64. ayet)

Bu ayette diğer ilahi din mensupları aşağıdakilerden hangisine davet edilmektedir?

A
A) İnsanın doğuştan günahsız olduğu anlayışına
B
B) Allah katında üstünlüğün takva ile olduğuna
C
C) Ruhbanlıktan vazgeçilmesine
D
D) Tehvid inancına
Soru 16

Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için belirli bir yer (mekan) şartı vardır?

A
Namaz
B
Oruç
C
Hac
D
Zekat
Soru 17

İslam dini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Kadına gerçek değerini ve hakkını vermiştir.
B
B) İnsan ve toplum tabiatına aykırıdır.
C
C) Dünya ve ahiret dengesi vardır.
D
D) Akla ve bilime önem verir.
Soru 18

• Kast sistemi

• Karma

• Hulûl

Bu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisinde yer alır?

A
Hinduizm
B
Caynizim
C
Budizm
D
Sihizm
Soru 19

Aşağıdaki dinlerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

A
Konfüçyanizm
B
Şintoizm
C
Caynizim
D
Taoizm
Soru 20

Zerdüştlük aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Hindistan
B
Japonya
C
İran
D
Çin
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Sosyolojiye Giriş Konu Anlatımı için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.