Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 4

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri’nden değildir?

  
A
Rusya
B
Fransa
C
Almanya
D
İngiltere
Soru 2

Paris Barış Konferansı’nda Yunanlılar, sahte belgeler sunarak Ege Bölgesi’nde yaşayan halkın çoğunluğunun Rumlardan oluştuğunu ileri sürmüş, bütün Ege Adaları’nın, Trakya’nın ve Batı Anadolu’nun kendilerine verilmesini istemiştir.

Buna göre Yunanlılar, aşağıdakilerden hangisinin maddelerini hayata geçirmek istemişlerdir?

  
A
Wilson İlkeleri’nin
B
Bristol Raporu’nun
C
Petrograd Protokolü’nün
D
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kanunuesasi’nin getirdiği yeniliklerden değildir?

  
A
Kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı
B
Mahkemelerin bağımsız ve açık olması
C
Halkın yönetime katılma hakkını kazanması
D
Yürütme ve yasama gücünün halka verilmesi
Soru 4

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki cephelerinden hangisinde, Orta Asya’daki soydaşlarımızla bağlantı sağlamak, İran ve Irak’taki petrol kaynaklarını Ruslara karşı korumak amacıyla savaşmıştır?

  
A
Galiçya
B
Romanya
C
Kafkasya
D
Çanakkale
Soru 5

Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Makedonya
B
Arnavutluk
C
Bulgaristan
D
Romanya
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman cemiyetlerden biri değildir?

   
A
Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
B
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C
Redd-i İlhak Cemiyeti
D
Teali İslam Cemiyeti
Soru 7
  • İşgaller protesto edilecek

  • İşgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenecek

  • Mitingler sırasında Hristiyan halka karşı bir saldırı ve düşmanlık yapılmayacak

Mustafa Kemal, Havza Genelgesi’nde değindiği bu kararlarla, aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

   
A
Saltanatı kaldırmayı
B
Düzenli orduyu kurmayı
C
Cumhuriyeti ilan etmeyi
D
Millî bilinci uyandırmayı
Soru 8

Millî Mücadele Dönemi’nde millî güçler, aşağıdakilerin hangisinde birleştirilmiştir?

  
A
Sivas Kongresi’nde
B
Havza Genelgesi’nde
C
Erzurum Kongresi’nde
D
Misakımillî kararlarında
Soru 9

Ermeni Sorunu, aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası bir sorun hâline gelmiştir?

  
A
Sevr
B
Berlin
C
Ankara
D
Moskova
Soru 10

Temsil Heyetinin varlığı, aşağıdaki hangi gelişme ile sona ermiştir?

  
A
Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla
B
Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasıyla
C
İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce işgal edilmesiyle
D
Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılmasıyla
Soru 11

TBMM Hükûmeti, uluslararası alanda ilk başarısını, aşağıdaki hangi antlaşmayla sağlamıştır?

  
A
Uşi
B
Kars
C
Gümrü      
D
Moskova
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?

    
A
Azınlıkların Avrupa devletlerinin tahriki ile bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurmak istemeleri
B
İstanbul Hükûmetince halkın dinî duygularının istismar edilmesi
C
Bazı Kuvayı millîye birliklerinin halka baskı yapması
D
Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasına gösterilen tepkiler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’nin Batı Cephesi muharebeleri arasında yer almaz?

  
A
Kütahya - Eskişehir
B
Çanakkale
C
II. İnönü
D
Sakarya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilk meclisin özelliklerindendir?

  
A
Mecliste tek bir parti yer almaktadır.
B
Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
C
Milletvekillerini Mustafa Kemal seçmiştir.
D
Üyelerinin tamamı Türklerden oluşmaktadır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biridir?

  
A
Eskişehir, Kütahya ve Afyon’un Yunanlıların eline geçmesi
B
Mustafa Kemal’e karşı muhalefetin artması
C
Düzenli ordunun ilk yenilgisini alması
D
TBMM’nin otoritesinin güçlenmesi
Soru 16

İtalya, Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci bir devlet olmasına rağmen neden Türkiye yanlısı bir politika izlemiştir?

  
A
İtalya’ya vaat edilen toprakların Yunanistan’a verilmesi
B
Türklerin Sakarya Savaşı’nı kazanmış olması
C
İtalyanların Wilson İlkeleri’ne bağlı kalması
D
Sovyetler Birliği’nin Misakımillî’yi tanıması
Soru 17

Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası, aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir?

  
A
Mondros Ateşkes Antlaşması
B
Mudanya Ateşkes Antlaşması
C
Moskova Antlaşması
D
Sevr Antlaşması
Soru 18

Meclis tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya “Başkomutanlık” yetkisi, aşağıdaki hangi tarihte süresiz olarak verilmiştir?

  
A
05 Ağustos 1921
B
19 Eylül 1921
C
20 Temmuz 1922
D
23 Ekim 1923
Soru 19

Lozan Barış Konferansı’nda görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi en son çözüme kavuşmuştur?

  
A
Hatay Sorunu
B
Musul Sorunu
C
Kapitülasyonlar
D
Boğazlar Sorunu
Soru 20

Saltanatın kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

  
A
Millî egemenlik anlayışıyla çelişmesi
B
İstanbul Hükûmetinin Millî Mücadeleye karşı olması
C
Lozan görüşmelerine İstanbul Hükûmetinin de çağrılması
D
İtilaf Devletleri’nin saltanatın kaldırılması için baskı yapması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Testleri

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 7

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 6

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 5

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 4

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 3

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 2

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 1

Açık Lise Tarih – İnkılap Tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.