Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 2

Açık Lise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 2

Soru 1

I. Dünya Savaşı’nda soğuk hava şartları sebebiyle yaklaşık doksan bin Osmanlı askerinin şehit olduğu cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Sina
B
Kafkasya
C
Galiçya
D
Makedonya
1 numaralı soru için açıklama 
1877-1878'deki 93 Harbi sonrasında Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılan Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin'i geri almak için 1. Dünya Savaşı'nda 1914'de açılan Enver Paşa komutasında Kafkasya Cephesi'nde Sarıkamış'ta 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur.
Soru 2

İtilaf Devletleri, tartışmalı görüşmelerden sonra I. Dünya Savaşı’nın ilk barış antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamışlardır?

 
A
Almanya
B
Avusturya
C
Bulgaristan
D
Macaristan
2 numaralı soru için açıklama 
Soruda ateşkes antlaşmaları değil, barış antlaşmaları soruluyor. Buna göre, "Birinci Dünya Savaşını Bitiren Barış Antlaşmaları nelerdir?" diye bakacak olursak:1-Versay Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) İtilaf devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır.2-Sen Germen Barış Antlaşması (10 Eylül 1919) İtilaf devletleri ile Avusturya arasında imzalanmıştır.3-Nöyyı Barış Antlaşması (27 Kasım 1919) İtilaf devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.4-Triyanon Barış Antlaşması (4 Haziran 1920) İtilaf devletleri ile yeni kurulan Macaristan Krallığı arasında imzalanmıştır.5-Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. (Fakat TBMM ile Türk halkının kabul etmemesi ve bağımsızlık savaşının başarılı olması sonucunda yürürlüğe girmemiştir.)
Soru 3
  1. Boğazları ele geçirmek
  2. İstanbul’u işgal edip, Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak
  3. Rusya’ya ekonomik ve askerî yardım ulaştırmak
  4. Osmanlı Devleti ile Almanya’nın bağlantısını kesmek

İtilaf Devletleri Çanakkale Cephesi’ni, yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirmek amacıyla açmışlardır?

  
A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I, III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 4
  1. Cemiyet-i Akvamın kurulması
  2. Avrupa’da monarşi rejiminin güçlenmesi
  3. Mandacılığın ortaya çıkması
  4. Kutsal Yerler Sorununun ortayaçıkması

Verilenlerden hangileri I.Dünya Savaşı’nın sonuçlarındandır?

  
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, III ve IV
Soru 5

Trablusgarp Savaşı’nı bitiren Uşi Antlaşması’na adını veren “Uşi” kenti, aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?

  
A
Almanya
B
Fransa
C
İsviçre           
D
İtalya
Soru 6

Kuvayı milliye Hareketi,başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?

  
A
Fransa
B
Romanya
C
İtalya
D
Yunanistan
Soru 7

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi İzmir, Batı Anadolu ve Doğu Trakya’nın Yunanistan’a bağlayarak “Megola İdea”yı yani Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmayı amaçlamıştır?

  
A
Hınçak Cemiyeti
B
Taşnak Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Etnik-i Eterya Cemiyeti
Soru 8

Anadolu Hareketi’nin temsilcisi olan Temsil Heyeti, aşağıdakilerden hangisiyle İstanbul Hükûmetince resmen tanınmıştır?

  
A
Amasya Görüşmeleriyle
B
Amasya Genelgesi’yle
C
Erzurum Kongresi’yle
D
İzmir’in işgaliyle
Soru 9

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Cumhuriyetin ilan edilmesi
C
Kadın haklarının iyileştirilmesi
D
TBMM’ye karşı doğabilecek tehlikelerin önlenmesi
Soru 10

Doğu illerinde kurulmuş bulunan millî cemiyetler, aşağıdakilerin hangisinde Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”çatısı altında toplanmıştır?

  
A
Sivas Kongresi’nde
B
Havza Genelgesi’nde
C
Erzurum Kongresi’nde
D
Amasya Genelgesi’nde
Soru 11

19. yüzyılda Selanik’te Türkler, Bulgarlar, Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler bir arada yaşamaktaydılar.

Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in doğduğu dönemdeki Selanik şehri için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  
A
Osmanlı’nın Balkan topraklarındaki bir şehridir.
B
Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan kapısıdır.
C
Osmanlı’nın ağır sanayisi bu kenttedir.
D
Zengin bir kültürel yapıya sahiptir.
11 numaralı soru için açıklama 
19. yüzyılda Selanik’te Türkler, Bulgarlar, Rumlar, Yahudiler ve Ermenilerin bir arada yaşaması, Osmanlı'nın Balkan topraklarındaki bir şehri (bunu soruda söylemiyor) olan Selanik'in kültürel açıdan zengin olduğunu gösterir.
Soru 12

Mehmet Akif Ersoy, yazdığı İstiklal Marşı’nı aşağıdakilerden hangisine ithaf etmiştir?

  
A
Türk milletine
B
Öğretmenlere
C
Türk ordusuna
D
Türk gençliğine
Soru 13

İtalyanların, Anadolu’daki işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmeleri, aşağıdaki savaşların hangisinin sonrasına rastlar?

  
A
Sakarya
B
I.İnönü
C
II. İnönü
D
Dumlupınar
Soru 14

Millet iradesine dayalı bir devletin kurulacağının ilk işaretleri, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  
A
Osmanlı Mebusan Meclisinin son toplantısında
B
Amasya Görüşmelerinde
C
Amasya Genelgesi’nde
D
Erzurum Kongresi’nde
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

  
A
Güney Cephesi’nin kapanması
B
İtilaf Devletleri bloğunun parçalanması
C
Sovyetler Birliği’nin Misakı millî’yi tanıması
D
Bugünkü İskenderun - Hatay dışındaki Suriye sınırımızın çizilmesi
Soru 16
Millî Mücadele Dönemi’nde “Kuvayı milliye’yi amil (etken) ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?  
A
Havza Genelgesi’nde
B
Erzurum Kongresi’nde
C
Balıkesir Kongresi’nde
D
Büyük Millet Meclisinin açılışında
Soru 17
Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul savaş yapılmadan diplomatik görüşmelerle işgalden kurtarılmıştır.” diyen bir tarih öğretmeni, “diplomatik görüşmeler”le, aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir? 
A
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı
B
Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni
C
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı
D
Lozan Barış Antlaşması’nı
Soru 18
TBMM, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında cephedeyaralanan Mustafa Kemal’e, aşağıdaki unvanlardan hangisini vermiştir?  
A
Paşa
B
Gazi
C
Efendi           
D
Başkomutan
Soru 19
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, “Saltanatın Kaldırılması” konusunu TBMM’nin gündemine taşımıştır? 
A
Düzenli ordunun kurulması
B
Cumhuriyetin ilan edilmesi
C
Sakarya Savaşı’nın kazanılması
D
Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükûmetinin de çağrılması
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangileri, Lozan Barış görüşmelerine yalnız “Boğazlar” rejimi konusu görüşülürken dâhil olmuşlardır?

 
A
İtalya ve Bulgaristan
B
Japonya ve Yunanistan
C
Sovyet Rusya ve Bulgaristan
D
Sovyet Rusya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Testleri

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 7

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 6

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 5

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 4

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 3

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 2

AÖL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 1 Online Test 1

Açık Lise Tarih – İnkılap Tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 18 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.