Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

İçindekiler

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

A
Halifeliğe son verilmesi
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
C
Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
D
Cumhuriyetin ilan edilmesi
Soru 2

Atatürk Dönemi’nde çok partili hayata geçilmesi üzerine Kâzım Karabekir başkanlığında aşağıdaki siyasi partilerden hangisi kurulmuştur?

A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 3

Aşağıdaki kanunlardan hangisi güvenlik amacıyla çıkarılmıştır?

A
Takrir-i Sükûn Kanunu
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C
Türk Medeni Kanunu
D
Soyadı Kanunu
Soru 4

• Medreselerin kapatılması • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması Yukarıdaki inkılaplarla hangi alanda laikleşme amaçlanmıştır?

A
Eğitim
B
Hukuk
C
Sağlık
D
Siyasi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılmamıştır?

A
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
B
Kıyafet değişikliğinin gerçekleştirilmesi
C
Aşar vergisinin kaldırılması
D
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
Soru 6

İlk özel Türk bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziraat Bankası
B
İş Bankası
C
Halk Bankası
D
Vakıf Bankası
Soru 7

Türkiye’nin denizlerinde tam bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulüyle
B
Ölçülerde değişiklik yapılmasıyla
C
Liman sayısının artırılmasıyla
D
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasıyla
Soru 8

Atatürkçü millî dış politikanın aşağıdaki ilkelerinden hangisi yayılmacı siyasete karşı olduğunu göstermektedir?

A
Millî sınırlarımız içinde kalmak
B
Her şeyden önce milli güce dayanmak
C
Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmak
D
Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında olmuştur?

A
Nüfus mübadelesi
B
Hatay sorunu
C
Sadabat Paktı
D
Musul meselesi
Soru 10

Türkiye aşağıdakilerden hangisini kendi iç meselesi sayarak çözümünde yalnız hareket etmiştir?

A
Hatay meselesini
B
Irak sınırını
C
Yabancı okullar sorununu
D
Boğazlar meselesini
Soru 11

Balkan Antantı aşağıdaki ülkelerin hangisinde imzalanmıştır?

A
Türkiye
B
Yugoslavya
C
Yunanistan
D
Romanya
Soru 12

Şeyh Sait İsyanı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?

A
Musul sorunu
B
Boğazlar sorunu
C
Hatay sorunu
D
Nüfus mübadelesi
Soru 13

Sadabat Paktı’nın kurulmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin Orta Doğu’ya yönelen tehditleri etkili olmuştur?

A
Almanya
B
İtalya
C
Japonya
D
Fransa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün dinamik niteliğini gösterir?

A
Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi
B
İnsanlığın ortak değerlerini kapsaması
C
Yurtta ve dünyada barışı amaçlaması
D
Sürekli gelişmeyi öngörmesi
Soru 15

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı aşağıdaki esaslardan hangisiyle ilişkilidir?

A
Barışçılık
B
Akılcılık
C
Bağımsızlık
D
Vatan sevgisi
Soru 16

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

A
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.
C
Din ve mezhep hiçbir zaman politikaya alet olarak kullanılamaz.
D
Memleket kesinlikle modern, çağdaş ve yenilikçi olacaktır.
Soru 17

Atatürk’ün - - - - ilkesi, Türkiye’nin en kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapmasıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Cumhuriyetçilik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Halkçılık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Mihver Devletlere karşı savaş açarak Müttefik Devletler yanında yer almıştır?

A
Almanya
B
Türkiye
C
Bulgaristan
D
Japonya
Soru 19

Türkiye’de 27 Mayıs 1960 İhtilali ile iktidarı sona eren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millet Partisi
B
Demokrat Parti
C
Cumhuriyet Halk Partisi
D
Millî Kalkınma Partisi
Soru 20

Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin tehditleri etkili olmuştur?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Amerika Birleşik Devletleri
D
Sovyetler Birliği
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Testleri

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 1

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 2

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 3

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 4

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 5

Açık Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 2 Online Test 6

Açık Lise Tarih – İnkılap Tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.