Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 2

İçindekiler

Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 2

Soru 1

Osmanlı Devleti’ne “Halifelik” kurumu, aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması sonucunda geçmiştir?

A
Babür
B
Memluk
C
Altın Orda
D
Büyük Selçuklu
Soru 2

Sazlıdere Savaşı’ndan sonra Osmanlı başkenti olan şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul
B
Bilecik
C
Edirne
D
Bursa
Soru 3

Osmanlılarda XVI. yüzyıla kadar aşağıdakilerden hangisi “sancağa çıkma” usulüne tabilerdi?

A
Veziriazamlar
B
Şehzadeler
C
Padişahlar
D
Kadılar
Soru 4

Osmanlı Devleti, 1402 - 1413 yılları arasında yaşanan Fetret Devri’ne aşağıdaki hangi savaş sonunda girmiştir?

A
I. Kosova
B
Niğbolu
C
Çirmen
D
Ankara
Soru 5

Aşağıdaki yerlerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin eline geçmesiyle Osmanlılar, Avrupa Kıtası’nda ilk kez toprak sahibi olmuştur?

A
Niş
B
Edirne
C
Çimpe Kalesi
D
Niğbolu Kalesi
Soru 6

Karadeniz, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde fethedilen aşağıdaki yerlerden hangisiyle bir Türk gölü hâline gelmiştir?

A
Kastamonu
B
Gökçeada
C
Trabzon
D
Kırım
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin ilk dinsel ve sosyal nitelikli ayaklanması olan Şeyh Bedreddin İsyanı, hangi padişah döneminin önemli siyasi olayıdır?

A
I. Murat
B
I. Bayezit
C
I. Mehmet
D
I. Süleyman
Soru 8

I. Fransa

II. Venedik

III. Avusturya

IV. Hollanda

Osmanlı Devleti, yukarıda verilen devletlerden hangilerine ekonomik ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) tanımıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde “Halife” unvanını taşıyan ilk padişah, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Yavuz Sultan Selim
C
Fatih Sultan Mehmet
D
II. Abdülhamit
Soru 10

Aşağıdaki adalardan hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde fethedilmemiştir?

A
Rodos
B
Taşoz
C
Taşoz
D
Eğriboz
Soru 11

Osmanlı Devleti Kasrışirin Antlaşması’nı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

A
İran
B
Venedik
C
Lehistan
D
Avusturya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Ocakları’nın yaya birliklerinden değildir?

A
Topçular
B
Cebeciler
C
Sipahiler
D
Yeniçeriler
Soru 13

“Osmanlılarda gayrimüslimlere ait olan topraklara - - - - adı veriliyordu.”

Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Vakıf Topraklar
B
Haracî Topraklar
C
Öşri Topraklar
D
Miri Araziler
Soru 14

Avrupa’da sanata ve bilime önem veren, bilgin ve sanatçıları himaye eden “Mesen Sınıfı”, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonunda oluşmuştur?

A
Rönesans hareketleri
B
Rönesans hareketleri
C
Yüzyıl Savaşları
D
Coğrafi keşifler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hümanistidir?

A
Şeksper
B
Erasmus
C
Monteyn
D
Servantes
Soru 16

I. Mercidabık Savaşı

II. Çaldıran Savaşı

III. Ridaniye Savaşı

IV. Turnadağ Savaşı

Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim, yukarıdaki savaşlardan hangilerini Memluk Devleti ile yapmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 17

Avrupa’da, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda mezhep birliği bozulmuştur?

A
Haçlı Seferleri
B
İstanbul’un fethi
C
Reform hareketleri
D
Rönesans hareketleri
Soru 18

Sarayda eğitilmiş cariyelerle evlenme geleneğine uymayarak Şeyhülislam Esat Efendi’nin kızıyla evlenen ve böylece sarayı halka açan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Osman
B
IV. Murat
C
I. Mustafa
D
IV. Mehmet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, “Devlet demek ben demektir.” sözü ile mutlakıyet uygulamasını doruğa çıkarmıştır?

A
Bizans İmparatoru II. Manuel
B
Macar Kralı Yanoş
C
Fransa Kralı VIII Şarl
D
Fransa Kralı XIV. Lui
Soru 20

• Asıl adı Buhurizade Mustafa Efendi olmakla birlikte şiirlerinde kullandığı mahlası (takma ad) ile ün yapmıştır.

• Türk besteci, şair ve hattat olarak tanınır.

• 1630 veya 1640’lı yıllarda doğmuş, 1711 ya da 1712 yıllarında İstanbul’da ölmüştür.

• Padişah IV. Mehmet Dönemi’nde hanende olarak saray fasıllarına katılmıştır.

• 1000’i aşkın beste yaptığına dair rivayetler olsa da günümüze 42 dolayında yapıtı ulaşmıştır.

Hakkında kısa bilgi verilen ünlü besteci, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naima
B
Nef’i
C
Nabi
D
Itri
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Tarih Dersi Online Testleri

Açık Lise Tarih 3 Konu Özeti, Tarih 3 ders notları burada.

Seçmeli Tarih Dersleri Online Testleri

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 3 Online Test 2

Tarih 3 testleri:

Açık Lise Tarih 3 Online Test 1

Açık Lise Tarih 3 Online Test 2

Açık Lise Tarih 3 Online Test 3

Açık Lise Tarih 3 Online Test 4

Açık Lise Tarih 3 Online Test 5

Açık Lise Tarih 3 Online Test 6

 

Açık Öğretim Lisesi Online Tarih Testleri

————————-

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.