Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Test 3

Açık Lise Tarih Dersi Testleri

İçindekiler

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test 3

Soru 1

Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akdeniz
B
Umman Denizi
C
Kızıldeniz
D
Karayib Denizi
Soru 2

Hz. Muhammed, bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması olan “Medine Sözleşmesi”ni, aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır?

A
Sasanilerle
B
Medineli Yahudilerle
C
Bizans İmparatorluğu’yla
D
Suriye’deki Hristiyan Gassanilerle
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçları için söylenemez?

A
Çin, Orta Asya’yı egemenliği altına almıştır.
B
Asya’da İslam - Arap egemenliği başlamıştır.
C
Türklerle Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir.
D
Araplar, Çinlilerden kâğıt imal etmeyi öğrenmişlerdir.
Soru 4

Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Lügat-it Türk
B
Atabetü’l Hakayık
C
Divan-ı Hikmet
D
Siyasetname
Soru 5

Karahanlılar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyet’i kabul etmişlerdir?

A
Arslan Bazır
B
Musa Baytaş
C
Satuk Buğra Han
D
Bilge Kül Kadır Han
Soru 6

Türk - İslam devletlerindeki saray görevlilerinden biri olan “câmedar”ın görevi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
Sarayı korumak
B
Silahhane denilen imalathaneyi yönetmek
C
Hükümdarın atlarına ve sarayda bulunan diğer hayvanlara bakmak
D
Hükümdar ve diğer saray görevlilerinin elbiselerini ve resmî kıyafetlerini hazırlamak
Soru 7

• Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.

• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.

• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.

• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.

Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluğ Bey
B
Ali Kuşçu
C
Çaka Bey
D
Hüseyin Baykara
Soru 8

Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sencer
B
Melikşah
C
Tuğrul Bey
D
Alp Arslan
Soru 9

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşır?

A
Katvan
B
Kösedağ
C
Pasinler
D
Malazgirt
Soru 10

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasında etkili olmuştur?

A
Gazneliler
B
Karahanlılar
C
Tolunoğulları
D
Harzemşahlar
Soru 11

Türk - İslam mimarisinde görülen;

I. Darüşşifalar

II. Kervansaraylar

III. Medreseler

gibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 12

Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devleti’ni kurmuştur?

A
Zengiler
B
Börililer
C
Aglebîler
D
Salgurlular
Soru 13

Memlûk - Osmanlı ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Fatih Sultan Mehmet
C
Yavuz Sultan Selim
D
Yıldırım Bayezit
Soru 14

Aşağıdaki devletlerden hangisi, kurulduğu coğrafya bakımından diğerlerinden farklıdır?

 
A
İhşidiler     
B
Tolunoğulları
C
Eyyûbiler 
D
Harzemşahlar
Soru 15

Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudan etkili olmuştur?

 
A
Altın Orda Devleti
B
Çağatay Hanlığı
C
KubilayHanlığı
D
İlhanlı Devleti
Soru 16

Aşağıdaki devletlerden hangisi YeniÇağ’dada hüküm sürmüştür?

 
A
Fatımîler
B
Babürlüler
C
Eyyûbiler
D
İlhanlılar
Soru 17

Mısır’daki “Kahire Surları”, aşa- ğıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir?

 
A
Osmanlılar
B
Karahanlılar
C
Eyyûbiler
D
Fatımîler
Soru 18

İlhanlı Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Cengiz Han
B
MeteHan
C
Hülagü
D
Cuci
Soru 19

Ünlü musiki bilginiAbdülkadir Meragi’nin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Câmiü’l -Elhân
B
Gül veNevruz
C
SazlarMünazarası
D
Risâletu’l -Fethiyye
Soru 20

Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A
Adalet işlerine “Yargucı” denilen hâkimler bakardı.
B
Moğollarda en önemli devlet organı Kurultay’dır.
C
Devlet, Cengiz Yasalarına göre yönetilirdi.
D
Aileye “köbegün” adını vermişlerdir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön 

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Testleri

Açık Lise Tarih 6 (Seçmeli Tarih 2) Özet Konu Anlatımı

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 2

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 3

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 4

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 5

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 6

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 7

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 8

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 9

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 10

Açık Lise Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Online Test 11

 

Açık Lise Tarih Dersi Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Nisan 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.