Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Online Test 4

İçindekiler

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Online Test 4

AÖL Online Testleri Türk Edebiyatı 1 Test 4

Soru 1

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bir eğitimin yanı sıra deneyim ve beceri gerektiren, el emeğine dayanan faaliyetlere “zanaat” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi zanaat dallarından değildir?

A
Terzilik
B
Eleştirmenlik
C
Berberlik
D
Demircilik
Soru 2

1912 kışı bir karabasan gibi çökmüştü payitahtın üzerine. Sadece askerî mağlubiyetimizden söz etmiyorum, hakiki bir felaketten söz ediyorum. Balkanlardaki yıkımın neticesi bize kadar ulaşmış; köyünden, evinden sürülen on binlerce muhacir Dersaadet’e akmıştı. Kendi hemşehrilerini doyurmakta güçlük çeken şehir, devasa bir açlık yuvasına dönüşmüştü.

Bu edebî metin oluşturulurken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmıştır?

A
Tarih
B
Coğrafya
C
Fizik
D
Biyoloji
Soru 3

Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurlar alır. Her medeni milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir. Dile bu gözle bakılırsa dil mana kazanır.

Bu parçada dille ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanlar arasındaki en önemli iletişim aracıdır.
B
Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasındaki en önemli unsurdur.
C
Ait olduğu milletin; tarihinin ve kültürel değerlerinin izlerini yansıtır.
D
Kendine özgü kurallar çerçevesinde gelişen canlı bir varlıktır.
Soru 4

Söylenmek istenen düşüncenin herkes tarafından aynı şekilde kolayca anlaşılmasına “açıklık” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklık ilkesine uyulmamıştır?

A
Sanayileşmeyle eski düzen değişmiş, yeni bir kent olgusu doğmuştur.
B
Ben şiiri kolayca yazan, bir iki okuyuşta yayıma hazır hâle getiren bir şair değilim.
C
Her yaz baba ocağına gittiğimizde içimde tarifsiz, büyük bir sevinç oluşur.
D
Romanını elime ilk aldığımda ne diyeceğimi bilememiş, gözyaşlarıma engel olamamıştım.
Soru 5

I. İletişim aracı olarak dilin kullanılması II. Güzel ve etkili ifadenin mümkün olması III. Yazım ve noktalamaya dikkat edilmesi IV. Anlatımın jest ve mimiklerle desteklenmesi

Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri sözlü ve yazılı anlatımın ortak özellikleridir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III
D
III ve IV.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metinden alınmıştır?

A
Mersin’in Gülnar ilçesinde 2008’de çıkan yangın sonucu kızılçam ormanları ve makilik alanlar kül oldu. Bu, son yılların en büyük yangınıydı.
B
Gaziantep Kalesi’nin altındaki tünellerin su altında kalan kısımlarında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmayla antik yer altı yapıları bir bir gün yüzüne çıkarılıyor.
C
Fosil kayıtlarından elde edilen verilerle şu andaki durum karşılaştırıldığında bugün canlı türlerinin tarihin herhangi bir döneminden 50 kat daha yüksek bir hızla yok olduğu ortaya çıkıyor.
D
Deniz iki günlük poyrazı, üstüne lodosu savuşturmuştu, şimdi pürüzsüz ve fosforluydu. Vapur ilerliyor, apak balık sürüleri kayarak kenarlara kaçışıyordu.
Soru 7

Edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bir sanat dalıdır.
B
Ana malzemesi dildir.
C
Gerçeğe sıkı sıkıya bağlıdır.
D
İnsanı ilgilendiren her şey konusu olabilir.
Soru 8

Akıl yaşta değil baştadır başta Kişinin mikdarı bilinir işte Herkes bir değildir yaradılışta İnsandan insana imtiyaz olur

Bu dizeler aşağıdaki geleneklerden hangisiyle oluşturulmuştur?

A
Halk edebiyatı
B
Divan edebiyatı
C
İslamiyet öncesi edebiyat
D
Servetifünun edebiyatı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlerinden biri değildir?

A
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
B
İslami Devir Türk Edebiyatı
C
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
D
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Soru 10

Gönlümüz bağlandı zülfün teline Alınmaz gözleri mestim alınmaz Sencileyin cevr edici kuluna Bulunmaz gözleri mestim bulunmaz

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çapraz uyak düzeni vardır.
B
Zengin uyak kullanılmıştır.
C
11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
D
Ek hâlinde redif bulunmaktadır.
Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır?

A
Eser seher yeli sabaha yakın Nazlı yâr uykuda uyarman sakın
B
Güzel olsa esmer olsa elverir Kadir Mevlâm ihsan eder yel verir
C
Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere
D
Gelin gelin allı gelin has gelin Ak elinde ben olayım tas gelin
Soru 12

Bâd-ı sabâ selâm söyle o yâre Mübârek hâtırı hoş mudur nedir Bu dizelere I. mestan elâ gözler II. bulamam çâre III. nideyim yitirdim IV. yaş mıdır nedir

sözleri eklenerek çapraz uyak düzenine uygun olarak anlamlı bir dörtlük oluşturulursa numaralanmış bu sözlerin dizilimi aşağıdakilerden hangisi olur?

A
I-III-II-IV
B
II-III-I-IV
C
III-II-I-IV
D
III-IV-II-I
Soru 13

Eğerleyin kır atımın ikisin Feth edeyim düşmanların hepisin Sabah namazında Bağdat kapısın Allah Allah deyip açtı Genç Osman

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşk
B
Özlem
C
Korku
D
Kahramanlık
Soru 14

MEHMET Gemiler pupa yelken yol alırsa karada… Gemilerim dağdan dağa Yelken açar çağdan çağa. KORO Buyurdu Hünkâr, sefer var Denizden karaya, karadan denize Açılın ormanlar, düzelin dağlar taşlar! Buyurdu Hünkâr, yol olun bize! Bu dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Lirik
B
Pastoral
C
Didaktik
D
Dramatik
Soru 15

Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık.

Bu dizelerdeki üzeri çizili ifadede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A
Benzetme
B
İstiare
C
Kinaye
D
Kişileştirme
Soru 16

Sonsuzluk kervanı, istemem azat! Köleniz olmakmış gerçek hürriyet

Yukarıdaki beyitin ikinci dizesinde hangi söz sanatı vardır?

A
Tekrir
B
Tezat
C
Telmih
D
Mübalağa
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

A
Koşma – gazel – mesnevi – tuyuğ
B
Kaside – terzarima – murabba – türkü
C
Mesnevi – rubaî – terkibibend – şarkı
D
Terciibend – ilahi – müstezat – sone
Soru 18

Tasavvuf edebiyatında tarikata yeni girenlere tarikatın adap ve erkânını öğretmek amacıyla söylenen şiirlere - - - - , varlığın Allah’tan çıkarak evreni dolaştıktan sonra tekrar Allah’a dönmesini anlatan şiirlere - - - - denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
nutuk – devriye
B
ilahi – devriye
C
şathiye – nutuk
D
nefes – ayin
Soru 19

Bir vakte erdi ki bizim günümüz Yiğit belli değil mert belli değil Herkes yarasına derman arıyor Deva belli değil dert belli değil

Bu dizeler konusuna göre koşmanın aşağıdaki çeşitlerinden hangisine örnektir?

A
Koçaklama
B
Taşlama
C
Güzelleme
D
Ağıt
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının özelliklerinden değildir?

A
Aşk, ayrılık, kahramanlık, doğa gibi temalar işlenmiştir.
B
Şiirler sade bir dille oluşturulmuştur.
C
Şiirin son kısmında mahlasa yer verilir.
D
Çoğunlukla aruz ölçüsü kullanılmıştır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Online Testleri


Açık Lise Online Test Sitesine üyelik şu an ücretsizdir. Ücretsiz üyelik avantajı ile sitedeki bütün testleri masaüstü, tablet ve akıllı telefonlarınızdan çözebilirsiniz.
Siteye her hafta yeni testler eklenmektedir.
Üye formunu doldurarak hemen test çözmeye başlayabilirsiniz:
Üye olmak için tıklayın.


Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.