Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Online Test 6

İçindekiler

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Online Test 6

AÖL Online Testleri Türk Edebiyatı 1 Test 6

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi edebî metindir?

A
Yukarı yönlü hava akışını kuvvetlendiren yüzey rüzgârları serbestçe esmeye devam ettiği sürece hortum oluşmaz. Ancak bu rüzgârlar, örneğin aşağıya doğru esen soğuk rüzgârla kesilirse dönen havanın kütlesi büzüşür ve hız kazanır.
B
Volkanlar jeolojik zaman içinde hiç beklenmedik anlarda aktif hâle geçerek yer yuvarındaki yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Yer yuvarının ilkel atmosferinin oluşmasında volkanların çok büyük bir payı var.
C
Dünyanın en kalabalık ikinci, alan olarak en büyük yedinci ülkesi Hindistan. Asya’nın güneyindeki bu dev yarımada farklı dinleri, dilleri, gelenekleri bir araya getiriyor. Hindistan yirmi sekiz eyaletten oluşuyor ve 1 milyar 200 milyon nüfusu var.
D
Umut, bir ışık keskinliğiyle beynine vurdu. O zamana kadar hiçbir ciddi dövüşte denemeye fırsat bulamadığı pazı kuvveti, derisine gergin bir sızı gibi yüklendi. Teselli, iki yumruk gibi kollarının ucunda duruyordu.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Okuyucuların dil zevki kazanmasını sağlar.
B
Öğretici bilgiler vermek amacıyla kaleme alınır.
C
İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirir.
D
Kişinin, hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları ortaya koyar.
Soru 3

Aşağıdaki dizelerden hangisi çağrışım yönünden daha sınırlıdır?

A
Ateş ve akşamı alırsam; ay kırılır Bilmem ki güneş ve gölge nasıl buluşur?
B
Evler… Demirden aynalar olmalı Yüzlerimiz… vazgeçilmez bir yangın yeri
C
Ürperdik, dönerken umarsızca dünya Yürekler tiril tirildi hayatın yaralarında
D
Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi Ağır, usul bir hazırlık başlar
Soru 4

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t Türk adlı eseri Türk edebiyatının yazılı ilk eseridir.
B
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere ikiye ayrılır.
C
Klasik edebiyat ve halk edebiyatı İslami Devir Türk Edebiyatı’nın kollarındandır.
D
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, Tanzimat Dönemi ile başlar.
Soru 5

Aşağıdaki dizelerden hangisi hece ölçüsünün farklı bir kalıbıyla yazılmıştır?

A
Atalardan kalma söylenen sözdür Su yokuş yukarı çıkmaz demişler.
B
Yolcuyu bitmeyen yol inletiyor Arıyı yaptığı bal inletiyor.
C
Dedim dilber ne melilsin Dedi ürek parçalanmış
D
Ağacın toprağa toprağın suya İnsanın insana ihtiyacı var
Soru 6

Aşağıdaki dizelerden hangisinin durakları farklıdır?

A
Kütüğüne bakma içi boşların Belası tükenmez deli başların
B
Şenlik değil işim gam ile keder Bahtım vücudumu etti derbeder
C
Yolum geçti o ağıldan bir gece Soruyorlar birbirine bilmece
D
Ağaçlar dikilir bir orman olur Herkes bir ev yapar bir derman bulur
Soru 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

A
Türkmen ellerinde giderin hasret Sevinç gözyaşları kalplerde rahmet
B
Kara bulut üstümüzden savuşsun Tüm insanlar mutluluğa kavuşsun
C
Zengin nere varsa ırahat olur Züğürdün her işi kabahat olur
D
Dünyanın yokuşu düzü sendedir Bütün güzellerin özü sendedir
Soru 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak vardır?

A
Hayli ömür ister bir daha görek Yâri elden aldı o kanlı felek
B
Nesin methedeyim bir kaşı kara Şu sineme açtı unutulmaz yara
C
Ey dostlar Veysel’i anlatsam size Sığdıramam onu derya denize
D
Güzeller perdesin yüzüne vursa Bir yiğit sevdiğin sesini duysa
Soru 9

Sevda kopuzunu çal Korkut Ata

Nağmeler gönülden kederi ata

Ak duvaklı gelin binince ata

Mutluluk bağına sürmeli yârim

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tunç uyak vardır.
B
Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
C
11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
D
Lirik bir şiirdir.
Soru 10

Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir geleneğe aittir?

A
Kimisi dağlarda gezer Kimisi incisin dizer Al geyen bağrımı ezer İlle mavili mavili
B
Aşk oldu müjdeden ferahnâk Bin şevk ile kıldı câmesin çâk Filhâl sorup diyâr-ı kalbi Tuttu rehi rehgüzar-ı kalbi
C
Yiğit atına binmese yakınur Yüreğinde olan elbet çekinür Kar yağar da dört köşesi yekinür Yol vermez aşmaya yeli dağların
D
Ecelim yetişti yıldızım düştü Dostlarım ağladı düşmanım güldü Yapılan kadırgam deryada kaldı Şu Malta’ya giden yollar elveda
Soru 11

Irak kalsam yaş dökerim inlerim

Sensiz benim karanlıktır günlerim

Seni seyrederim seni dinlerim

Kulağımdır vatan gözümdür vatan

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgiliye özlem
B
Memleket güzellikleri
C
Yalnızlık acısı
D
Yurt sevgisi
Soru 12

Cemâlin bağında seyrân eyledim

Bülbül sesi gonce sesi hâr sesi

Gûşuma dokundu ihsana geldim

Ayva sesi turunç sesi nâr sesi

Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satirik
B
Lirik
C
Didaktik
D
Pastoral
Soru 13

Aldanma cihanın sakın varına

Bir nefesi verme cihan varına

Bugünkü işini koyma yarına

Yâr yıkıldığı gün tozar demişler

Bu dörtlükte altı çizili dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İrsal-ı mesel
B
Teşbih (benzetme)
C
Hüsn-i talil (güzel nedene bağlama)
D
Teşhis (kişileştirme)
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı nazım türlerinden değildir?

A
Devriye
B
Mesnevi
C
Nefes
D
İlahi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

A
Nazım biçimleri beyitle veya bentlerle kurulmuştur.
B
Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılmıştır.
C
Oldukça sade bir dil kullanılmıştır.
D
Şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 16

Göklerde dalgalan hayranım sana

Huzurla güveni veriyon bana

Rengin aksediyor damarda kana

Al seninle güzel canım bayrağım

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir?

A
Güzellemeye
B
Taşlamaya
C
Koçaklamaya
D
Ağıta
Soru 17

Civarda gezen meşhur eşkıyaların namlarına sığınarak geceleri yüzünü sarıp komşularını soymaya kalkanlar olur.

― Bunları aklıma hiç getirmemiştim.

― O sebepten dövüşmek size kolay geliyor.

― Mustafa Kemal Paşa mutlaka ordu kurmuştur. Göreceksiniz.

― İnşallah… Zaten ordu kurmaya vakit bulamadıysa felaket…

― Harp Divanı üyeleri de sizin gibi bunları bilirler. Bu yüzden biraz tutuk davranırlar.

Bir romandan alınmış bu parçayla edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Sosyoloji
B
Tarih
C
Psikoloji
D
Coğrafya
Soru 18

Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih (benzetme) sanatı vardır?

A
Üç beş atlı ileriye seçildi Saçma kurşun dört yanıma saçıldı
B
Korkuları bir bakıştan yana çekerdin Acılar akar ve kururdu
C
Ayak bastığımız yerler çürüyor Pencereler ihanet ediyor ışıklara
D
Kötü bir fotoğraf gibi Yırtıp atasım geliyor bu kenti
Soru 19

Yüce dağlar ne dumanlı başın var

Su olup üstünden akayım dağlar

Üzerinde çinke çinke taşın var

İzin ver üstüne çıkayım dağlar

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Pastoral şiirdir.
B
Sarma uyak düzeniyle söylenmiştir.
C
Ek ve sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
D
Tam uyak vardır.
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi koşma ile gazelin ortak bir özelliğidir?

A
Hece ölçüsüyle yazılmaları
B
Uyak düzenlerinin “aa-ba-ca-da” şeklinde olması
C
En az 3, en fazla 5 birimden oluşmaları
D
Şairin son birimde adını (mahlasını) kullanması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 1 Online Testleri


Açık Lise Online Test Sitesine üyelik şu an ücretsizdir. Ücretsiz üyelik avantajı ile sitedeki bütün testleri masaüstü, tablet ve akıllı telefonlarınızdan çözebilirsiniz.
Siteye her hafta yeni testler eklenmektedir.
Üye formunu doldurarak hemen test çözmeye başlayabilirsiniz:
Üye olmak için tıklayın.


Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 9 Mayıs 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.