Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 4

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 4

AÖL Online Testleri:

Türk Edebiyatı 3 Test 4

Soru 1

“Sagu” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Söyleyeni belli değildir.
B
B) Sevilen kişilerin ölümüne üzüntüyü anlatır.
C
C) Zengin uyak kullanılır.
D
D) Yug adı verilen törenlerde söylenir.
Soru 2

• Aç ne yimes, tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)

• Kanıg kan bile yumas. (Kanı kanla yıkamazlar.)

• Yırak yir savın arkış keltürür. (Uzak yerin haberini kervan getirir.)

Yukarıda verilen özlü sözler, aşağıdaki ürünlerden hangisine örnektir?

 
A
Sav
B
Sagu
C
Tekerleme
D
Koşuk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi nazım türlerinden biri değildir?

A
Destan
B
Semai
C
Sav
D
Sagu
3 numaralı soru için açıklama 
Semai, Türk Edebiyatında İslamiyet sonrası ortaya çıkan bir nazım biçimidir. Semai, halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.Türk Müziği'nde de beste formu olarak karşımıza çıkarlar. Ağır Semai ve Yörük Semai olmak üzere ikiye ayrılırlar.Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık,kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler. Semainin hece ölçüsünün yanında aruz kullanılarak yazılanları da vardır. Güney Anadolu’da yaşayan Varsak Türkmenlerine ait halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir. Özel bir bestesi vardır. 8’li hece ölçüsü ile söylenir. Şiirin sonuna doğru mahlas kullanılır. Yaygın olmayan bir nazım şeklidir. Dili sade ve yalındır halkın günlük yaşantıda kullandığı deyim ve deyişlerden yararlanılır. Birçok yönüyle koşmalara benzerler.Aralarındaki tek fark olarak semailerin 8'li hece ölçüsüyle yazılmaları koşmaların ise 11'li hece ölçüsüyle yazılmalarıdır. En güzel örneklerini Karacaoğlan,Erzurumlu Emrah vermiştir. İlk dörtlüğü aaab abab aaba abcb şeklinde diğer dörtlükler dddb eeeb fffb şeklindedir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

A
A) Göç Destanı
B
B) Şu Destanı
C
C) Gılgamış Destanı
D
D) Oğuz Kağan Destanı
Soru 5

Göktürkler bir savaşta hile yapan düşmana yenilmiş, hakanlarıyla birlikte kılıçtan geçirilmişlerdir. Yalnız, hakanın oğlu Kayan ile yeğeni Nüküz kadınları yanlarına alarak kaçmış; ince, sıkışık, karlı bir geçitten bir dağlar ardı ülkesine sığınmışlardır. Bu bilinmez dağ ülkesi aşılmaz sarp tepelerle çevrilmiş geniş bir yurttur. Göktürkler bu yeşil yurtta dört yüzyıl kalıp çoğalırlar. Sonunda burası onlara dar gelmeye başlayınca çıkmak için çareler ararlar. Nihayet içlerinden bir demirci çıkar; bir demir madeni var, eğer onu eritirsek yol buluruz, der.

Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
A) Göç Destanı
B
B) Ergenekon Destanı
C
C) Türeyiş Destanı
D
D) Manas Destanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “koşuk” için söylenemez?

A
A) İslamiyet öncesi sözlü dönem ürünlerinden biridir.
B
B) Başka toplumların dilinden etkilenmiştir.
C
C) Genellikle aşk, tabiat gibi konular işlenir.
D
D) Sanatsız ve yalın bir söyleyişin olduğu görülür.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nın özelliklerinden biri değildir?

A
A) Türk adının geçtiği ilk metindir.
B
B) Yazıtlar, Uygur alfabesi ile yazılmıştır.
C
C) Türk edebiyatının yazılı ilk metinleridir.
D
D) II. Göktürk Devleti zamanında yazılmıştır.
Soru 8

Destanlar ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
A) Olağanüstü olaylara yer verilir.
B
B) Kahramanlar, üstün nitelikleri olan kişilerdir.
C
C) Toplum yaşamından izler bulunur.
D
D) Süslü ve ağır bir anlatıma yer verilir.
Soru 9

İnsanoğullarının üzerine atalarım, dedelerim Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk devletini ve yasalarını düzenleyivermişler. Dört bucak hep düşman imiş. Ordular sevk ederek dört bucaktaki halkları hep almış bağımlı kılmışlar. Doğuda Kingan dağlarına kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar (halklarını) yerleştirmişler. İki sınır arasında pek örgütsüz Göktürkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerlermiş. Akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş. (Orhun Yazıtları) Yukarıdaki metin Orhun Yazıtları’ndan alıntılanmıştır.

Konusu ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu metinden aşağıdakilerden hangisine dair bilgi edinilemez?

 
A
A) Türkçenin dil özellikleri
B
B) Türklerin sosyal yaşamı
C
C) Dönemin mimari özellikleri
D
D) Türklerin siyasi tarihi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı dönem özelliklerinden biri değildir?

 
A
A) Göktürk alfabesi kullanılmıştır.
B
B) Bilge Kağan adına dikilen yazıt yazılı ürünlerden biridir.
C
C) Metinler siyasi, dini içeriklidir.
D
D) İslamiyet öncesi dönemden günümüze yazılı ürün kalmamıştır.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön
Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sınav Soruları ve Online Testleri

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 7

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 6

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 5

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 4

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

Açık Lise Türk Edebiyatı 3 Online Test 1


 AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı Online Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 3

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 1

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 6 Aralık 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.