Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 4

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 4

AÖL Online Testleri:

Türk Edebiyatı 4 Test 4

Soru 1

- - - - Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya görüşlerini anlatması bakımından oldukça önemli bir destandır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Manas Destanı
B
Edige Destanı
C
Yaradılış Destanı
D
Oğuz Kağan Destanı
Soru 2

Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır.
B
İlahi türündeki şiirleriyle tanınmıştır.
C
Tüm şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
D
Şiirlerinde Allah aşkı ve insan sevgisini sıkça işlemiştir.
Soru 3

İran edebiyatından alınan - - - - aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik temaları işlenir. Bu tür o dönemde aynı zamanda roman ve öykünün yerini tutmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
gazelde
B
şarkıda
C
tuyuğda
D
mesnevide
Soru 4

• XIII. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir. • Emevi komutan Abdullah bin Amr’ın kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır. • Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır.

Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danişmendname
B
Müslimname
C
Battalname
D
Kıssa-i Yusuf
Soru 5

Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Divan edebiyatında en çok kullanılan kafiye türleri tam ve zengin uyaktır.
B
Divan şirinde hem hece hem aruz ölçüsü kullanılırdı.
C
En çok işlenen konu aşk olmakla birlikte bu aşk hem beşeri hem de ilahidir.
D
Sanatlı söyleyişe önem verilmiş, edebî sanatlar sıkça kullanılmıştır.
Soru 6

Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atabet’ül-Hakayık
B
Kamus-ı Türkî
C
Kutadgu Bilig
D
Divanü Lûgati’t-Türk
Soru 7

Türklerin topluluk halinde İslamiyet’i kabul etmeleri hangi dönemde olmuştur?

A
Karahanlılar
B
Göktürkler
C
Uygurlar
D
Büyük Selçuklular
Soru 8

Devlet yönetimi hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Kutadgu Bilig - - - - özelliği gösterir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
pendname
B
seyahatname
C
siyasetname
D
sefaretname
Soru 9

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Eserin biri Dresden biri Vatikan olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır.
B
Eserin içinde her biri ayrı bir bütün oluşturan 22 hikâye yer almaktadır.
C
XV. yüzyılda yazıya geçirilen eser destan - hikâye özelliği gösterir.
D
Her hikâyenin sonunda Dede Korkut çıkarak olayları özetler.
Soru 10

I. Nazım birimi beyittir.

II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.

III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.

IV. Âşıkların ürünleri “divan” denen defterlere kaydedilmiştir.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 
A
I. ve II.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Dinî- Tasavvufi Türk edebiyatının nazım türlerinden biri değildir?

A
Nefes
B
Devriye
C
İlahi
D
Semai
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir?

A
A) Çelebi B) C) D)
B
Tuzsuz Deli Bekir
C
Kavuklu
D
Beberuhi
Soru 13

Divan edebiyatı nazım şekillerinden - - - - Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak” demektir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
gazel
B
kaside
C
mesnevi
D
tuyuğ
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A
Nesib
B
Tegazzül
C
Musammat
D
Dua
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Tek bir oyuncunun hazırlayıp sunduğu seyirlik bir oyundur.
B
Meddahlıkta dekor ve sahne düzenine ayrı bir önem verilir.
C
En önemli aksesuarı mendil ve bastondur.
D
Meddah yüksekçe bir yerdeki sandalyeye oturarak hikâyesini anlatır.
Soru 16

• Edip Ahmet Yükneki tarafından XII. yüzyılda yazılmıştır.

• Eser Allah’a, Peygamber’e ve Dört Halife’ye sunulan övgü ile başlar.

• Dinî - tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.

Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atabetü’l-Hakayık
B
Divanü Lûgati’t-Türk
C
Kutadgu Bilig
D
Risalet’ün Nushiyye
Soru 17

Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser - sanatçı eşleştirmesi yanlıştır?

A
Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
B
Mesnevi – Mevlana Celaleddin-i Rumî
C
Leyla ve Mecnun – Fuzuli
D
Harname – Yunus Emre
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir?

A
Halkın konuşma diliyle eserler söylenmiştir.
B
Nazım birimi beyittir.
C
Manzum eserlerde ölçü hece ölçüsüdür.
D
Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde şarkılarıyla tanınmış bir şairdir?

A
Nedim
B
Fuzuli
C
Baki
D
Nabi
Soru 20

Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfu’z- Zunün, Cihannüma, Fezleke…

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Evliya Çelebi B) C) D)
B
Yirmisekiz Mehmet Çelebi
C
Koçi Bey
D
Kâtip Çelebi
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 1

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Konu Özetleri:

AÖL Türk Edebiyatı 4: Divan Edebiyatı

AÖL Türk Edebiyatı 4: İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.