Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 7


Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 7

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce Budizm, Maniheizm gibi dinlere inanıyordu.
B
Muhakemetü’l Lügateyn, Mecalisü’n Nefais İslami Dönem’e ait ilk eserlerdir.
C
Gök tanrı inancındaki ahlak ve erdem gibi anlayışlar Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili olmuştur.
D
İslamiyet’i topluluk hâlinde kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beytidir?

A
Değilken birine lâyık çü benden Bana bu lutf ile ihsan nedendir
B
Kılma insana hakâretle nazar Anla sırr-ı nüsha-i kübrâya bak
C
Cihanı hiçe satmaktır adı aşk Döküp varlığı gitmektir adı aşk
D
Gördün mü bağda salınan âfeti gönül Serv-i hırâm derler ana âd u san ile
Soru 3

Kasidede doğa güzelliklerinin dile getirildiği bölüme - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
girizgâh
B
fahriye
C
medhiye
D
nesib
Soru 4

Kimdir ki gamında nâle vü zar etmez

Derdin sana nâle ile ızhar etmez

Feryâdına hiç kimsenin yetmezsin

Feryâd ki feryâd sana kâr etmez

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazel
B
Koşma
C
Rubai
D
Mesnevi
Soru 5

“Danişmendname” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
B
Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
C
Osmanlı tarihçileri için kaynak niteliğindedir.
D
Danişmend Gazi’nin Orta Doğu seferini ve savaşlarını konu alır.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir durak kullanılmıştır?

A
Kurtulamam üç nesnenin elinden Biri firkat biri gurbet biri aşk Üçü bilmez birbirinin dilinden Biri firkat bir gurbet biri aşk
B
O nazlı canana uğrasa yollar Bize mesken oldu kahveler hanlar Yârin meclisinde oturan canlar Hesap etsin yıllar beş midir nedir
C
Sedası bülbüldür kendisi civan Pek tatlıdır dili kaşları keman Şu benim aklımı başımdan alan Tuti kumru gibi diller değil mi
D
Uluslar anlaşsın savaş olmasın İnsanlar yürekten yara almasın Sözlükte savaştan eser kalmasın Türküler söylensin barıştan yana
Soru 7

İnsan var ölse de sapmaz doğrudan

İnsan var kaldırmak güçtür uykudan

İnsan var geliri gayrimeşrudan

Bereketsiz para pulu neyleyim

Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşlama
B
Koçaklama
C
Ağıt
D
Güzelleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden değildir?

A
Hecenin 7, 8 ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.
B
Genellikle aşk, ayrılık, tabiat, güzellik, ölüm konuları işlenmiştir.
C
En çok kullanılan nazım şekli koşma ve semaidir.
D
Daha çok zengin uyak tercih edilmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu değildir?

A
Karagöz
B
Meddah
C
Köy seyirlik oyunu
D
Komedi
Soru 10

Sarı yapracığım sarı

Girid’e gönderdim yâri

Yıkılası Girid şarı

Sefer döndü mü döner mi

 

Girid’in taşı kayası

Atludan çoktur yayası

Yeniçeriler ağası

Sefer döndü mü döner mi

Bu dizelerin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlahi
B
Rubai
C
Türkü
D
Mâni
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kesik mâni örneğidir?

A
Su gelir deste gider Ayrılır dosta gider Gurbet yansın yıkılsın Sağ gelen hasta gider
B
Bağ bana Bahçe sana bağ bana Değme zincir kâr etmez Zülfün teli bağ bana
C
Bahçenizde dut var mı Havada bulut var mı Ben yârimi kaybettim Bulmaya umut var mı
D
Ay doğar ayazlanır Gün doğar beyazlanır Mahmur gözlü sevdiğim Uyanmaya nazlanır
Soru 12

Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin hayatları ve eserlerinden kısaca söz eden kitaplara - - - - denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
seyahatname
B
medhiye
C
tezkire
D
kaside
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun özelliklerinden değildir?

A
Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.
B
Orta oyununda kapı, dükkân, paravana ve meydan bulunur.
C
Başkarakterleri Pişekâr ve Kavuklu’dur.
D
Yazılı bir metin yoktur, doğaçlama oynanır.
Soru 14

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mâni nazım biçimine aittir?

A
Uyak düzeni “aaba” biçimindedir.
B
En az 3 en çok 5 dörtlükten oluşur.
C
Dörtlüğün son iki dizesi doldurmadır.
D
Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
Soru 15

Manas Destanı - - - - geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya ve ahiret görüşlerini anlatması açısından önem taşımaktadır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Kazakların
B
Kırgızların
C
Türkmenlerin
D
Azerilerin
Soru 16

(I) 12 hikâyeden oluşan Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültürü için önemli bir kaynaktır. (II) Hikâyelerde Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları anlatılır. (III) Sözlü gelenekte yaşayan bu hikâyeler ancak 17. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. (IV) Canlı doğa tasvirlerine, hikâyelerde sık sık tekrarlayan kalıplaşmış söz biçimlerine yer verilmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 17

Bir gün Nasrettin Hoca eşeğine binmiş kasabaya pazara giderken çocuklar yolunu kesmiş. Heyecanla hepsi de pazardan düdük istemişler. Ama içlerinden yalnızca biri para vermiş. Dönüşte Hoca’yla eşeğini karşıdan gören çocuklar koşup çevresini sarmış. “Hoca, düdükleri getirdin mi?” diye bağrışıyorlarmış. Hoca, cebinden bir düdük çıkarıp parayı veren çocuğa uzatmış. Diğer çocuklar “Eee, hani bizim düdüklerimiz?” diye söylenmeye başlamışlar. Bunun üzerine Hoca “Kusura bakmayın çocuklar.” demiş. “Parayı veren, düdüğü çalar!”

Bu parçadan Nasrettin Hoca fıkralarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Topluma ve insana ait durumlar bir nükteyle anlatılır.
B
Nasrettin Hoca’nın eşeği de olayların akışında etkilidir.
C
Hoca’nın bazı sözleri deyim, atasözü niteliği kazanmıştır.
D
Genellikle bir ders çıkarılır.
Soru 18

Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Harname – Süleyman Çelebi
B
Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
C
Leyla ve Mecnun – Fuzuli
D
Garibname – Âşık Paşa
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde koşmayla ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

A
8’li hece ölçüsüyle yazılır.
B
Yerme amacıyla söylenenlere ağıt denir.
C
Daha çok zengin uyak kullanılmıştır.
D
Uyak düzeni “aaab-cccb” şeklinde olabilir.
Soru 20

Atabetü’l Hakayık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
B
Mesnevi türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.
C
Edep, ahlak, töre ve dinî konularda öğütler verilmiştir.
D
İslami Dönem Türk Edebiyatı’nın önemli kaynaklarındandır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 1

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Konu Özetleri:

AÖL Türk Edebiyatı 4: Divan Edebiyatı

AÖL Türk Edebiyatı 4: İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.