Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 4

İçindekiler

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 4

AÖL Online Testleri:

Soru 1

- - - -; insan ve toplum yaşantısından doğan olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Edebiyat
B
Mimari
C
Güzel sanatlar
D
Felsefe
Soru 2

Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay olmuştur.

Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir?

A
Sosyoloji
B
Tarih
C
Psikoloji
D
Felsefe
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı için söylenemez?

A
“Sanat için sanat” anlayışı benimsenmiş, ağır bir dil kullanılmıştır.
B
Bu dönem sanatçıları şiirin içeriğini değiştirmiştir.
C
Batı edebiyatından ilk çeviriler yapılmıştır.
D
Roman, makale, deneme gibi türler edebiyatımıza girmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarındandır?

A
Namık Kemal
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 5

Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk sayısında yayımlanan “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” - - - - türünün ilk örneğidir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
gezi yazısı
B
makale
C
eleştiri
D
günlük
Soru 6

Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’e karşı edebî düşüncelerini savunmuştur. Sanatçının “Ateşpare, Şerare, Füruzan, Demdeme” adlı şiir kitapları vardır.

Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Samipaşazade Sezai
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Muallim Naci
Soru 7

Namık Kemal’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
“Vatan şairi” olarak tanınan sanatçı edebiyatımızın pek çok alanında eser verdi.
B
İlk yerli roman “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”ı kaleme aldı.
C
Eserlerinde vatan, hürriyet, ulus, özgürlük gibi kavramları işledi.
D
Oynanan ilk tiyatro olan “Vatan yahut Silistre”yi yazdı.
Soru 8

I. Eşinin ölümü üzerine yazdığı “Makber” adlı şiirle tanındı.

II. Eserlerinde toplumsal konulara değindi.

III. İlk çeviri roman “Telemak”ı Türkçeye çevirdi.

IV. Şiir, eleştiri, antoloji gibi türlerde eserler verdi.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Paşa ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve III.
D
III. ve IV.
Soru 9

- - - - , edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında, evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde durulmaktadır. Bu romanda romantizmden realizme geçişin izleri görülür.

Bu parçada kısaca tanıtılan Tanzimat Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntibah
B
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C
Araba Sevdası
D
Sergüzeşt
Soru 10

I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.

II. Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.

III. Edebiyat kurallarını öğreten “Talim-i Edebiyat” adlı eseri hazırladı.

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Samipaşazade Sezai
Soru 11

I. Batılı tarzda yazılmış ilk Türk tiyatrosudur.

II. Üç perdelik bir trajedidir.

III. Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.

IV. Eserde görücü usulü evliliğin sakıncaları anlatılmaktadır.

Numaralanmış özelliklerden hangileri “Şair Evlenmesi” için söylenemez?

A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

A
Sahra
B
Müntehabat-ı Eşar
C
Tercüme-i Manzume
D
Durub-ı Emsal-i Osmaniye
Soru 13

Tanzimat Dönemi’nde Fransız edebiyatı örnek alındığından - - - -, - - - -, - - - - akımlarının etkisi görülür.

Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A
klasisizm
B
realizm
C
romantizm
D
sembolizm
Soru 14

I. Şiirlerde konu bütünlüğüne önem verilmiştir.

II. Yeni türler (makale, eleştiri vb.) edebiyatımıza girmiştir.

III. Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.

IV. Divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmiştir.

Numaralanmış özelliklerden hangileri Tanzimat edebiyatı için söylenemez?

A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
Soru 15

Yazar bu romanda Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntibah
B
Cezmi
C
Araba Sevdası
D
Felatun Bey ile Rakım Efendi
Soru 16

Romantizm akımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Realizmin sanatçıyı sıkan aşırı kuralcılığına tepki olarak doğmuştur.
B
Hayaller, duygular ve coşkular önem kazanmıştır.
C
Akımın öncüsü ünlü Fransız yazar Victor Hugo’dur.
D
18. yüzyılın sonunda başlayıp 19. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür.
Soru 17

Edebiyatımızda ilk resmî gazete - - - -, ilk yarı resmî gazete ise - - - - kabul edilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A
Tasvir-i Efkâr – Tercüman-ı Ahval
B
Ceride-yi Havadis – Tasvir-i Efkâr
C
Tercüman-ı Ahval – Ceride-yi Havadis
D
Takvim-i Vakayi – Ceride-yi Havadis
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’la edebiyatımıza giren yeni türlerden biri değildir?

A
Eleştiri
B
Roman
C
Makale
D
Şiir
Soru 19

Ali Bey hâli vakti yerinde, iyi bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir eğitim gören Ali Bey bir gün babasını kaybeder. Üzüntüsünü hafifletmek için sık sık Çamlıca’ya gezintiye çıkar. Bu gezintilerin birinde Mahpeyker adında bir kadınla tanışır ve ona bağlanır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karabibik
B
İntibah
C
Sergüzeşt
D
Araba Sevdası
Soru 20

Tanzimat Edebiyatı’nın başlangıcı kabul edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasvir-i Efkâr
B
Ceride-yi Havadis
C
Tercüman-ı Ahval
D
Takvim-i Vakayi
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Özet Konu Anlatımı

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.