Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 3

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 3

AÖL Online Testleri:
Türk Edebiyatı 6 Test: 3

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Serveti fünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

 
A
Kulağa göre kafiye anlayışı benimsenmiştir.
B
Ağır bir dil kullanılmıştır.
C
Ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
D
Anlam bir beyitte toplanmamış; tüm şiire yayılmıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Serveti fünun Dönemi’nde eser vermemiştir?

 
A
Halit Ziya Uşaklıgil
B
Mehmet Rauf
C
Hüseyin Cahit Yalçın
D
Ahmet Haşim
Soru 3

Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir?

 
A
Rübâb-ı Şikeste
B
Haluk’un Defteri
C
Siyah İnciler
D
Şermin
Soru 4
Sanatçı, Serveti fünun sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde yapılan yeniliklerin belirli bir ölçüsü bulunması gerektiğini savunmuştur.Ruh-ı Kemal, Ordunun Defteri gibi eserleri bulunan sanatçıya göre şiir, bütün insanların duygularının tercümanıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Ali Ekrem Bolayır
B
Tevfik Fikret
C
Cenap Şahabettin
D
Süleyman Nazif
Soru 5

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cenap Şahabettin’e ait değildir?

 
A
Hac Yolunda
B
Avrupa Mektupları
C
Saray ve Ötesi
D
Tamat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’un mensur şiir türünde yazdığı eseridir?

 
A
Son Emel
B
Cidal
C
Sansar
D
Siyah İnciler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fecri âti topluluğu için söylenemez?

 
A
“Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesinden hareket etmişlerdir.
B
Doğal, süsten uzak bir anlatımla eserler vermişlerdir.
C
Aşırı ferdiyetçilikleri nedeniyle eleştirilmişlerdir.
D
Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkarmışlardır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fecri âti topluluğu sanatçılarından değildir?

 
A
Ahmet Haşim
B
Emin Bülent
C
Tahsin Nahit
D
Cenap Şahabettin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tahsin Nahit’in eserlerinden değildir?

 
A
Kösem Sultan
B
Firar
C
Mai ve Siyah
D
Hicranlar
Soru 10
Türk-Yunan Savaşı nedeniyle yazdığı “Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanınan sanatçı halkın acılarını, dertlerini, ulusal bir duyarlılıkla dile getirmiştir. Hece ölçüsünü kullanmasına karşın halk şairlerinin kullandığı nazım biçimlerine yönelmemiş, alışılmışın dışında nazım biçimlerini kullanmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

 
A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Ziya Gökalp
Soru 11

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
A
Halit Ziya Uşaklıgil - Füruzan
B
Tevfik Fikret - Tarih-i Kadim
C
Mehmet Rauf - Sanata Dair
D
Cenap Şahabettin - Körebe
11 numaralı soru için açıklama 
Halit Ziya Uşaklıgil'in Füruzan bir tiyatro oyunu; Muallim Naci'nin de aynı adlı bir şiiri vardır. Bu sizi şaşırtmasın! "Sanata Dair" Mehmet Rauf'un değil; Halid Ziya Uşaklıgil'in bir deneme türünde bir eseridir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden değildir?

  
A
Namık Kemal
B
Ömer Seyfettin
C
Ali Canip Yöntem
D
Ziya Gökalp
Soru 13

Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacı kimdir?

 
A
Fuat Köprülü
B
Ahmet Haşim
C
Ziya Gökalp
D
Ömer Seyfettin
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin yayın organlarından biri değildir?

 
A
Türk Yurdu
B
Genç Kalemler
C
Büyük Doğu
D
Türk Derneği
Soru 15
Ulusal edebiyatımızın halk edebiyatı olduğunu, Türk edebiyatının Batı edebiyatı ile birleşmesi gerektiğini savunan ----, hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde düşünceyi ön plana almış ve halk masallarından, Türk mitolojisinden, Dede Korkut Hikâyeleri’nden yararlanmıştır. Türkçülüğün Esasları, Malta Mektupları eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ömer Seyfettin
B
Fuat Köprülü
C
Ziya Gökalp
D
Ahmet Haşim
Soru 16
İlk şiirlerini aruz vezni ile yazan sanatçı, Meşrutiyet’le birlikte “memleket edebiyatı” akımına ilgi duymuş ve hece veznine yönelmiştir. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki ayrımı yok etmeye çalışan sanatçı Anayurt adlı dergiyi çıkarmış, Deli Ozan takma adıyla mizahi şiirler yazmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?

 
A
Mehmet Akif Ersoy
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Mehmet Emin Yurdakul
D
Ali Canip Yöntem
Soru 17

 Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinin bölümlerinden değildir?

A
Süleymaniye Kürsüsünde
B
Fatih Kürsüsünde
C
Türk Sazı
D
Hakk’ın Sesleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in eseridir?

  

A
Handan 
B
Efruz Bey
C
Yaban
D
Acımak
Soru 19

Reşat Nuri Güntekin’e ait eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

 
A
Yaprak Dökümü
B
Dudaktan Kalbe
C
Çalıkuşu
D
Anadolu Notları
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yahya  Kemal’in şiir türünde yazdığı eserlerinden biridir?

 
A
Aziz İstanbul
B
Eğil Dağlar
C
Kendi Gök Kubbemiz
D
Siyasi ve Edebî Portreler
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönTeste geçmeden önce AÖL T. Edebiyatı 6 (Servet-i Fünun Edebiyatı) konu özetine göz atmak için tıklayın!

AÖL T. Edebiyatı 6 (Milli Edebiyat) konu özetine göz atmak için tıklayın!

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları ve Online Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Ekim 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.