Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 4

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 4

Teste geçmeden önce AÖL T. Edebiyatı 6 (Servet-i Fünun Edebiyatı) konu özetine göz atmak için tıklayın!
AÖL T. Edebiyatı 6 (Milli Edebiyat) konu özetine göz atmak için tıklayın!

AÖL Online Testleri:
Türk Edebiyatı 6 Test: 4

Soru 1

- - - - Servet-i Fünun’un yazı işleri müdürlüğüne getirilmesiyle dergi, bir sanat ve edebiyat dergisi hâline dönüşür. Böylece yeni bir edebiyat çığırı başlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tevfik Fikret’in
B
Şemsettin Sami’nin
C
Cenap Şahabettin’in
D
Halit Ziya Uşaklıgil’in
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçıları arasında yer almaz?

A
Mehmet Rauf
B
Hüseyin Cahit Yalçın
C
Reşat Nuri Güntekin
D
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Soru 3

Servetifünun edebiyatının üç önemli isminden biridir. Gelenekçi şairlerin o dönemde en çok saldırdığı yenilikçi şairdir. Şiire “nesir musikisi” diyen sanatçı, şiirlerini “Tamat” ve “Evrak-ı Leyal” adlı kitaplarda topladı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Cenap Şahabettin
C
Hüseyin Cahit Yalçın
D
Mehmet Âkif Ersoy
Soru 4

Aşağıdaki eserlerden hangisi öğretici metin olarak değerlendirilemez?

A
Kırk Yıl
B
Şiirimiz
C
Avrupa Mektupları
D
Rübab-ı Şikeste
Soru 5

Realizm akımının şiire yansımış biçimidir. Bu akım şiirdeki gerçekçiliktir. “Sanat için sanat” anlayışına bağlı kalınarak duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir. Bu parçada tanıtılan edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasisizm
B
Romantizm
C
Parnasizm
D
Sembolizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?

A
Şiir, düzyazıya yaklaştırılmıştır.
B
Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
C
Ölçü olarak hece kullanılmıştır.
D
Parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiştir.
Soru 7

Düzyazı cümleleriyle yazılmış şiirlerdir. Ses, söyleyiş ve tema bakımından şiire; şekil bakımından ise düzyazıya benzer. Vezin, kafiye gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcı ögeler bulunmadığı için yazan kişi duygularını daha rahat ifade eder. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terzarima
B
Mensur şiir
C
Manzum hikâye
D
Serbest müstezat
Soru 8

- - - - romanda yazar, olaylardan çok kişilerin olaylar karşısındaki tepkileri üzerinde durur. Kişilerin ruhsal durumları ayrıntılarıyla ele alınır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Psikolojik
B
Fantastik
C
Realist
D
Polisiye
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

A
Çağlayanlar
B
Mai ve Siyah
C
Aşk-ı Memnu
D
Bir Ölünün Defteri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati temsilcilerinin edebiyatta gerçekleştirmek istedikleri arasında gösterilemez?

A
Temsilcilerin eserlerinden meydana gelecek bir kütüphane kurmak
B
Edebiyat ve sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek
C
Batı edebiyatının önemli eserlerini tercüme ettirmek
D
Eserlerde toplumsal sorunlara çözüm üretmek
Soru 11

(I) Eserlerinde realizm akımının etkisi görülen Halit Ziya Uşaklıgil, Servetifünun edebiyatının önemli isimleri arasında yer alır. (II) Roman kişilerini genellikle aydın ve üst zümreden seçmiştir. (III) Eserlerinin tamamında “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kalarak bireysel konuları işlemiştir. (IV) Sade ve anlaşılır bir dil kullanan sanatçı, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
ı
B
ıı
C
ııı
D
ıv
Soru 12

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecriati topluluğunda yer almıştır?

A
Mehmet Rauf
B
Tevfik Fikret
C
Tahsin Nahit
D
Ziya Gökalp
Soru 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımına bağlı değildir?

A
Moliere
B
Balzac
C
Tolstoy
D
Stendhal
Soru 14

Fecriati topluluğunun en önemli ismidir. Özelikle şiir türündeki eserleriyle tanınmıştır. Saf şiir anlayışına bağlı kalan sanatçı Fransız sembolist şairlerden etkilenmiştir. Edebiyatımızda sembolizm akımının en önemli temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Şiirlerinin tamamını aruzla yazan sanatçı şiirde anlam kapalılığına önem vermiştir. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Mehmet Rauf
C
Tevfik Fikret
D
Cenap Şahabettin
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat sanatçıları bir arada verilmiştir?

A
Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B
Tevfik Fikret – Yahya Kemal Beyatlı
C
Mehmet Rauf – Halit Ziya Uşaklıgil
D
Ziya Gökalp – Mehmet Emin Yurdakul
Soru 16

Romanlarında hissî ve sosyal konuları bir arada işleyen yazar, küçük hikâyelerinde bunların yanına mizahı da dâhil eder. Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı türlerinde eser veren sanatçının “Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Acımak” önemli eserlerindendir. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Halide Edip Adıvar
D
Ömer Seyfettin
Soru 17

Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Anadolu Notları – Gezi yazısı
B
Beyaz Lale – Hatıra
C
Çoban Çeşmesi – Şiir
D
Sodom ve Gomore – Roman
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde Halide Edip Adıvar’ın anı türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

A
Dağa Çıkan Kurt – Mor Salkımlı Ev
B
Kalp Ağrısı – Harap Mabetler
C
Mor Salkımlı Ev – Türk’ün Ateşle İmtihanı
D
Türk’ün Ateşle İmtihanı – Kalp Ağrısı
Soru 19

I. Sone II. Gazel III. Terzarima IV. Koşma V. Serbest müstezat Yukarıda numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri Servetifünun Dönemi’nde kullanılmıştır?

A
I, II ve IV.
B
I, III ve V.
C
II, III ve IV.
D
III, IV ve V.
Soru 20

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Türkçülüğün Esasları –Ziya Gökalp
B
Aziz İstanbul – Yahya Kemal Beyatlı
C
Tanrı Misafiri – Halide Edip Adıvar
D
Kırık Hayatlar – Halit Ziya Uşaklıgil
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönTeste geçmeden önce AÖL T. Edebiyatı 6 (Servet-i Fünun Edebiyatı) konu özetine göz atmak için tıklayın!

AÖL T. Edebiyatı 6 (Milli Edebiyat) konu özetine göz atmak için tıklayın!

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları ve Online Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.