Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 6

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 6

AÖL Online Testleri:

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Test: 6

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir?

A
Genç Kalemler dergisinin çıkarılması
B
Türk Dil Kurumunun açılması
C
Cumhuriyet’in ilan edilmesi
D
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir?

A
Ziya Osman Saba
B
Yaşar Nabi Nayır
C
Vasfi Mahir Kocatürk
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımı sanatçılarından biridir?

A
Yusuf Ziya Ortaç
B
Fazıl Hüsnü Dağlarca
C
Attila İlhan
D
Oktay Rifat Horozcu
Soru 4

1950’den sonra şiirde yeni arayışlara yönelen bazı şairler yeni bir akım başlatmıştır. Anlamda kapalılığın, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışının savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürmüştür.

Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci Yeni
B
Garip
C
Toplumcu Şiir
D
Yedi Meşaleciler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır?

A
Necati Cumalı
B
Orhan Asena
C
Nurullah Ataç
D
Kemal Tahir
Soru 6

1920’li ve 1930’lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Necip Fazıl Kısakürek
B
Musahipzade Celal
C
Halide Edip Adıvar
D
Reşat Nuri Güntekin
Soru 7

Hemen hepsi sahnelenmiş yirmiyi aşkın oyunu ile Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun en verimli yazarlarından biri olan sanatçının Boş Beşik, Susuz Yaz, Ezik Otlar gibi önemli eserleri vardır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir?

A
Haldun Taner
B
Melih Cevdet Anday
C
Turan Oflazoğlu
D
Necati Cumalı
Soru 8

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Fakir Baykurt - Yılanların Öcü
B
Necati Cumalı - Yol Ayrımı
C
Orhan Kemal - 72. Koğuş
D
Yaşar Kemal - Ölmez Otu
Soru 9

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüdür. Eskiden bu tür yazılara “kalem tercümesi” de denirdi. Hayat, ölüm, aşk, gurbet, sanat, felsefe, din gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey bu türe konu olabilir.

Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneme
B
Günlük
C
Makale
D
Hatıra
Soru 10

Denemeler adlı eseriyle bu türün öncüsü ve temsilcisi olan Fransız yazar kimdir?

A
F. Bacon
B
B. Julien
C
Montaigne
D
A. Camus
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden değildir?

A
Anlatım yalın ve yoğun olmalıdır.
B
Okuyucu kitlesinin eğitim düzeyine dikkat edilmelidir.
C
Söz oyunlarına başvurulmamalıdır.
D
Ulaşılması istenen sonuç vurgulanmamalıdır.
Soru 12

Niğde ile Kayseri arasında yolu, Faruk Nafiz’in İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, adetâ uçarak geçiyordum. Akşamın beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseri’de olacağım.

Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir?

A
Makale
B
Deneme
C
Gezi yazısı
D
Fıkra
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının taşıması gereken özelliklerinden değildir?

A
Yalın bir dil, sürükleyici bir anlatım kullanılmalıdır.
B
Gezilen yerler detaylıca değil, yüzeysel anlatılmalıdır.
C
Okuyucunun ilgisini çekecek görünüm ve olaylar yansıtılmalıdır.
D
Anlatılanlar hayal ürünü değil, gerçek olmalıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yurt içi gezi yazılarına örnektir?

A
Fas’a Yolculuk
B
Seyir Defteri
C
Hind
D
Gide Gide
Soru 15

Seyyahlarımızdan - - - - , “Seyahatname”sinde Osmanlı İmparatorluğu içinde ve dışında gezip gördüğü yerleri anlatır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Evliya Çelebi
B
Kâtip Çelebi
C
Seydi Ali Reis
D
Ahmet Haşim
Soru 16

Hayalimizde bile göremediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek eseri, nihayetsiz caddeler... Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları “gördüm” diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar…

Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir?

A
Deneme
B
Makale
C
Gezi yazısı
D
Fıkra
Soru 17

Eski edebiyatımızda anı türünün ilk önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şecere-i Türkî
B
Babürname
C
Hatıralar
D
Eşkal-i Zaman
Soru 18

Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır. Gazetelerde yayımlanan bu tür yazılara köşe yazısı da denmektedir. Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay gibi isimler bu türün ünlü yazarlarıdır.

Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makale
B
Fıkra
C
Deneme
D
Hatıra
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde fıkra türünde eser vermiş yazarlarımızdan değildir?

A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B
Halide Edip Adıvar
C
Falih Rıfkı Atay
D
Tevfik Fikret
Soru 20

Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Bize Göre - Deneme
B
Hac Yolunda - Gezi Yazısı
C
Tuna Kıyıları - Makale
D
Kırk Yıl - Anı
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön




Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Testleri

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 12

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 11

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 10

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 9

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 8

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 7

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 6

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 5

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 4

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 2

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 1

Açık Lise Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Online Testleri

Açık Lise Türk Edebiyatı 7 Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.